Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika poner

Język hiszpański: odmiana czasownika poner


bezokolicznik (infinitive) poner
imiesłów współczesny (gerundio) poniendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych puesto
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) pongo pones pone ponemos ponéis ponen
pretérito imperfecto ponía ponías ponía poníamos poníais ponían
pretérito indefinido puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron
przyszły (future) pondré pondrás pondrá pondremos pondréis pondrán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan
imperfect
(I)
pusiera pusieras pusiera pusiéramos pusierais pusieran
imperfect
(II)
pusiese pusieses pusiese pusiésemos pusieseis pusiesen
przyszły (future) pusiere pusieres pusiere pusiéremos pusiereis pusieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- pon ponga pongamos poned pongan
tryb warunkowy (condicional, potencial) pondría pondrías pondría pondríamos pondríais pondrían