Aneks:Język francuski - koniugacja II

Odmiana czasowników regularnych zakończonych w bezokoliczniku na -ir, np. finir (kończyć).
UWAGA: rdzeń czasowników tej grupy otrzymujemy z bezokolicznika po odjęciu końcówki -ir; w czasie przyszłym i w trybie warunkowym cały bezokolicznik jest rdzeniem.

CZASY PROSTE

bezokolicznik (infinitif) fin-ir
imiesłów czynny (participe présent) fin-issant
imiesłów bierny (participe passé) fin-i
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący
(indicatif)
je tu il, elle, on nous vous ils, elles
teraźniejszy
(présent)
fin-is fin-is fin-it fin-issons fin-issez fin-issent
przeszły niedokonany
(imparfait)
fin-issais fin-issais fin-issait fin-issions fin-issiez fin-issaient
przeszły dokonany
(passé simple)
fin-is fin-is fin-it fin-îmes fin-îtes fin-irent
przyszły
(futur)
finir-ai finir-as finir-a finir-ons finir-ez finir-ont
tryb łączący
(subjonctif)
je tu il, elle, on nous vous ils, elles
teraźniejszy
(présent)
fin-isse fin-isses fin-isse fin-issions fin-issiez fin-issent
przeszły niedokonany
(imparfait)
fin-isse fin-isses fin-ît fin-issions fin-issiez fin-issent
tryb rozkazujący
(impératif)
- tu - nous vous -
- fin-is - fin-issons fin-issez -
tryb warunkowy
(conditionnel)
finir-ais finir-ais finir-ait finir-ions finir-iez finir-aient