Cyfry to umowne znaki pisarskie, które służą do zapisywania liczb. Znaki mogą różnić się w zależności od rodzaju pisma lub alfabetu. W niektórych systemach piśmienniczych funkcję cyfry może też pełnić litera. Aneks przedstawia odpowiedniki cyfr zachodnioarabskich, używanych w polszczyźnie, w innych systemach piśmienniczych.

Zobacz też artykuł o cyfrach w Wikipedii.

Cyfra 1 edytuj

litery i znaki:

Cyfra 2 edytuj

litery i znaki:

Cyfra 3 edytuj

litery i znaki:

Cyfra 4 edytuj

litery i znaki:

Cyfra 5 edytuj

litery i znaki:

Cyfra 6 edytuj

litery i znaki:

Cyfra 7 edytuj

litery i znaki: