Metoda wprowadzania znaków chińskich, polegająca na kompozycji hieroglifów za pomocą podstawowych znaków dostępnych na klawiaturze. Metoda jest oparta na klawiaturze QWERTY i jest dostępna zarówno dla pisma tradycyjnego, jak i uproszczonego. W przypadku, gdy elementy składowe wpisano w niewłaściwej kolejności, wynik kompozycji może być inny od oczekiwanego. Nie wszystkie klawisze odpowiadają konkretnemu elementowi, np. Z nie ma żadnego odpowiednika. Niektóre formy mogą być skomponowane za pomocą znaku X (kolizja).

Szczegóły opisuje na przykład artykuł z anglojęzycznej Wikipedii: Cangjie input method.