would (język angielski) edytuj

wymowa:
akcentowane
bryt., amer., austral.: IPA/wʊd/, SAMPA/wUd/
wymowa amerykańska?/i
nieakcentowane
bryt., amer., austral.: IPA/wəd/ lub /əd/, SAMPA/w@d/ lub /@d/
homofon: wood
?/i ?/i
znaczenia:

czasownik modalny

(1.1) w zdaniach warunkowych 2. i 3. typu, w zdaniu głównym
(1.2) do wyrażania przeszłych, powtarzających się czynności
(1.3) do wyrażania, że ktoś/coś nie chciał/chciało czegoś zrobić
(1.4) do udzielania rad
(1.5) do wyrażenia, że coś jest dla kogoś typowe
(1.6) do wyrażania próśb
(1.7) do wyrażania pragnień
(1.8) do wyrażania propozycji
(1.9) do wyrażania preferencji

czasownik, forma fleksyjna

(2.1) forma czasu przeszłego prostego (past simple) czasownika to will (w mowie zależnej, w zdaniu podrzędnym)
odmiana:
(1) ter. would, przesz. would have + past participle
przykłady:
(1.1) They would work harder if the pay were better.Pracowaliby ciężej, gdyby płaca była lepsza.
(1.2) On Saturdays, we would go to the cinema.W soboty chadzaliśmy do kina.
(1.3) What took you so long? - The car wouldn't start.Co zabrało ci tyle czasu? – Samochód nie chciał zapalić
(1.4) I would wait if I were you.Zaczekałbym, gdybym był tobą.
(1.5) He was an hour late! - Oh yes, he would be.On się godzinę spóźnił! - Och tak, to do niego podobne.
(1.6) Would you please open the window?Czy mógłbyś, proszę, otworzyć okno?
(1.7) I would love to visit the USA someday.Bardzo chciałbym odwiedzić kiedyś USA.
(1.8) Would you like to join us?Chciałbyś do nas dołączyć?
(1.9) I would rather stay at home tonight.Raczej zostanę tej nocy w domu.
(2.1) Tom said that he would be on time.Tomek powiedział, że będzie na czas.
składnia:
kolokacje:
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
W czasie przeszłym używa się konstrukcji would have.
(2.1) Formalnie jest to forma simple past czasownika will. por. should
źródła: