where

wymowa:
bryt. enPR: hwâr, IPA/ʍɛə(ɹ)/, SAMPA/WE@(\r)/
amer. enPR: wâr lub hwâr, IPA/wɛɹ/ lub /ʍɛɹ/, SAMPA/wEr\/ lub /WEr\/
wymowa amerykańska?/i
wymowa brytyjska?/i
homofony: warewear (dialekty z utożsamieniem wine-whine)
?/i ?/i ?/i ?/i ?/i ?/i
znaczenia:

zaimek pytający / przysłówek

(1.1) o miejscu: gdzie
(1.2) o kierunku ruchu: dokąd, gdzie
(1.3) przen. gdzie, w jakiej sytuacji

spójnik

(2.1) o miejscu: tam, gdzie
(2.2) o kierunku ruchu: tam, dokąd; tam, gdzie
(2.3) podczas gdy
(2.4) gdziekolwiek, dokądkolwiek
(2.5) praw. w przypadku, gdy

zaimek

(3.1) miejsce, w którym

rzeczownik

(4.1) miejsce wydarzenia
odmiana:
przykłady:
(1.1) Where are you?Gdzie jesteś?
(1.2) Where are you going?Gdzie idziesz?
(1.3) Where would we be without our parents?W jakiej sytuacji bylibyśmy bez naszych rodziców?
(2.1) He is looking for a house where he can have a complete office.On szuka domu, gdzie mógłby założyć biuro.
(2.2) Storks travel where it is warm.Bociany odlatują tam, gdzie jest ciepło.
(2.3) Where Susy has trouble coloring inside the lines, Johnny has already mastered shading.Podczas gdy Zuzia miała problem z pokolorowaniem wnętrz figur, Janek jest już mistrzem cieniowania.
(2.4) Their job is to go where they are called.Ich pracą jest iść, gdziekolwiek im każą.
(2.5) Where no provision under this Act is applicable, the case shall be decided in accordance with the customary practices.W przypadku, gdy postanowienia niniejszej ustawy nie mają zastosowania, sprawa powinna być rozstrzygnięta w oparciu o zwyczajową praktykę.
(3.1) He lives within five miles of where he was born.Mieszka w obrębie pięciu mil od miejsca, w którym się urodził.
(4.1) A good article will cover the who, the what, the when, the where, the why, and the how.Dobry artykuł zawiera wszystkie kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak.
składnia:
kolokacje:
where fromskąd
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
przysł. anywhere, elsewhere, everywhere, every which where, whereabouts, whereafter, whereagainst, wherealong, whereas, whereat, whereby, wherefore, wherefrom, wherein, whereinto, whereness, wherenot, whereon, whereof, whereover, wheresoever, wherethan, wherethrough, whereto, wheretoward, whereunder, whereuntil, whereunto, whereupon, wherever, wherewith, wherewithin, wherewithal
rzecz. whereabouts, wherewithal, wherefore, whereas, wherewith
zaim. wheresoever, wherein, wherever, whereby
związki frazeologiczne:
etymologia:
średnioang. wher, średnioang. quher < st.ang. hwǣrgdzie < pragerm. *hwargdzie < praindoeur. *kʷo-zaimek pytający
uwagi:
nie mylić z: wear, ware
źródła: