wymowa:
IPA/ʃɛɚ/
bryt. IPA/ʃɛː/
wymowa amerykańska?/i
?/i ?/i
znaczenia:

rzeczownik

(1.1) część, udział
(1.2) praw. finans. udział w spółce (akcja)

czasownik

(2.1) dzielić, współdzielić, używać wspólnie
(2.2) dzielić się czymś z kimś
(2.3) podzielać (opinie, zainteresowania)
(2.4) podzielić się, powiedzieć, zakomunikować
odmiana:
przykłady:
(1.2) If on a given Purchase Date, the number of Shares with respect to which Rights are to be exercised exceeds the number of Shares then available under the Plan, the Board shall make a pro-rata allocation of the Shares remaining available under the Plan.Jeśli w danym Dniu Zakupu liczba Udziałów, w związku z którymi mają być wykonane Prawa, przekroczy liczbę Udziałów wówczas dostępnych w Planie, Rada powinna dokonać proporcjonalnej alokacji pozostałych Udziałów dostępnych w ramach Planu.
(2.1) They share a flat with me.Oni dzielą ze mną mieszkanie.
(2.2) We share the domestic chores.Dzielimy się obowiązkami domowymi.
(2.2) How the birds performed such a stunt without a cerebral cortex probably has something to do with a brain region they do share with mammals: the basal ganglia, more primitive structures involved in learning.[1]To, jak ptaki dokonują takich numerów bez kory mózgowej, prawdopodobnie ma coś wspólnego z obszarem mózgu, który dzielą ze ssakami: jądrami podstawy, bardziej prymitywnymi strukturami związanymi z uczeniem się.
(2.3) I wish I shared your faith.Chciałbym podzielać twoją wiarę.
składnia:
kolokacje:
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
przym. shared
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła:
  1. TIME, vol. 176, No. 7. August 16, 2010; s. 26.