arrow pointing to the right (5.2)
wymowa:
bryt., amer.: enPR: rīt, IPA/ɹaɪt/, SAMPA/r\aIt/
wymowa brytyjska?/i
wymowa amerykańska?/i
homofony: ritewrightWrightwriterat (dial.)
?/i ?/i ?/i ?/i
wymowa australijska?/i
?/i ?/i ?/i
znaczenia:

przymiotnik

(1.1) tylko przed rzecz. prawy
(1.2) dobry, poprawny
(1.3) odpowiedni
(1.4) słuszny
(1.5) w funkcji określnika: mający rację
(1.6) geom. o kącie: prosty
(1.7) geom. o figurze, np. trójkącie: prostokątny
(1.8) polit. prawicowy
(1.9) daw. prosty, nie zakrzywiony
(1.10) austral. w porządku (nie wymagający pomocy)
(1.11) zdrowy

przysłówek

(2.1) po prawej stronie
(2.2) w prawo
(2.3) dokładnie, bezpośrednio
(2.4) bryt., połud. amer. bardzo
(2.5) faktycznie, rzeczywiście
(2.6) poprawnie, dobrze
(2.7) przest. wielce (obecnie czasami używane w tytułach)

wykrzyknik

(3.1) słusznie! to prawda!
(3.2) zgadzam się! tak!
(3.3) no dobrze (sygnalizuje zmianę tematu rozmowy)
(3.4) prawda? (na końcu zdania, dla zapewnienia potwierdzenia)

rzeczownik policzalny

(4.1) prawo (do czegoś)

rzeczownik niepoliczalny

(5.1) prawo, sprawiedliwość
(5.2) prawa strona
(5.3) polit. prawica

czasownik przechodni

(6.1) naprawić
(6.2) postawić pionowo

czasownik nieprzechodni

(7.1) wrócić do pionu, wyprostować się
odmiana:
(1.1) right; st. wyższy righter / more right; st. najwyższy rightest / rightmost
(1.2-11) right; st. wyższy righter / more right; st. najwyższy rightest
(3.1-4) nieodm.
(4.1) lp right; lm rights
(6.1-2) right, rigthed, righted, rights, righting
(7.1) right, rigthed, righted, rights, righting
przykłady:
(1.1) Raise your right arm. → Podnieś prawą rękę.
(1.1) Make a right turn at the petrol station.Skręć w prawą stronę przy stacji benzynowej.
(1.2) Your answers were right.Twoje odpowiedzi były poprawne.
(1.3) Tom seems to be the right person for the job.Wydaje się, że Tomek jest odpowiednią osobą do tej pracy.
(1.4) I hope we've made the right decision.Mam nadzieję, że podjęliśmy słuszną decyzję.
(1.5) You were right! It's raining.Miałeś rację! Pada.
(1.6) The kitchen counter formed a right angle with the back wall.Blat kuchenny utworzył kąt prosty z tylną ścianą.
(1.10) No. I'm right, thanks.Nie. Wszystko w porządku, dzięki.
(2.3) The arrow landed right in the middle of the target.Strzała wylądowała dokładnie w środku celu.
(2.4) I made a right stupid mistake there, didn't I?Zrobiłem tam bardzo głupią pomyłkę, nieprawdaż?
(2.6) Do it right or don't do it at all.Zrób to dobrze, albo nie rób wcale.
(2.7) The Right Reverend Monsignor Guido SarducciWielce Szanowny Pan Guido Sarducci
(3.4) You're going, right?Idziesz, prawda?
(4.1) You have no right to go through my notebook!Nie masz prawa przeszukiwać mojego notesu!
(5.1) We're on the side of right in this contest.Stoimy po stronie prawa w tym współzawodnictwie.
(5.2) The pharmacy is just on the right past the bookshop.Apteka jest zaraz po prawej stronie za księgarnią.
(5.3) The political right holds too much power.Prawica ma za dużo władzy.
(6.1) Righting all the wrongs of the war will be impossible.Nie będzie się dało naprawić wszystkich szkód tej wojny.
(6.2) The tow-truck righted what was left of the automobile.Wóz holowniczy postawił to co zostało z samochodu.
(7.1) When the wind died down, the ship righted.Kiedy wiatr ucichł, statek wyprostował się.
składnia:
kolokacje:
(1.1) right hand
(1.6) right angle
(1.7) right triangle
(1.8) right wing
(2.7) Right Reverend
(4.1) bragging rightshuman rightsMiranda rightsright of first refusalshop rightright of way
(5.2) to the right
synonimy:
(1.1) dexter, dextral, right-hand
(1.4) correct, just
(1.8) conservative, right-wing
(1.10) alright, all right
(2.3) exactly, just, precisely
(5.2) żegl. starboard
antonimy:
(1.1) left
(1.4) wrong
(1.9) bowed, crooked, curved
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
rzecz. rightness, rightist, righteousness
czas. do right by
przym. downright, upright, righteous, right-hand, right handed, right-handed, right-wing, rightful, rightist, alright, unrighteous, all right, righty
przysł. rightly, rightfully, upright, alright, downright, all right
wykrz. alright, all right, righty
skr. rt
związki frazeologiczne:
as right as rainzdrów jak ryba
in (his/her) right mindzdrów na umyśle
two wrongs don't make a right
two wrongs make a right
a broken clock is right twice a day
it's all right
right as a trivet
right as rain
right away
right off
right off the bat
she'll be right
etymologia:
uwagi:
źródła: