Crystal Clear action run.png To konto użytkownika należy do bota obsługiwanego przez Peter Bowman (dyskusja).

Nie jest to pacynka, lecz program, który automatycznie lub półautomatycznie zmienia, dodaje treść lub tworzy nowe strony. Wykorzystywany jest do masowych, powtarzalnych edycji, których ręczne wykonywanie byłoby zbyt uciążliwe.
Administratorze, jeżeli ten bot działa niepoprawnie lub wyrządza szkody, zablokuj go.

Wikimedia Cloud Services logo with text.svg

Bot korzysta z biblioteki wiki-java. Ponieważ w celu wykonywania niektórych czynności uruchamiany jest na serwerze narzędziowym, ważne jest, by podczas nakładania blokady odznaczyć opcję „Zablokuj ostatni adres IP tego użytkownika i automatycznie wszystkie kolejne, z których będzie próbował edytować” (zob. mw:Autoblock).

Strona bota w witrynie Tool Labs
Zadania okresowe
Wykonane zadania
 • 29/09/2020 – półautomatyczna konwersja na szablon {{nie mylić z}} (728 stron)
 • 05/09/2020 – linkowanie do formy podstawowej łacińskiego czasownika w etymologii (583 strony • Barlista)
 • 02/09/2020 – usunięcie powtórzonego dwukropka w japońskich czytaniach (201 haseł • ZDB)
 • 18/07/2020 – zamiana pozostałych wystąpień {{f}} na {{ż}} z wyjątkiem brudnopisów i stron dyskusji (479 stron)
 • 17/07/2020 – półautomatyczna konwersja na szablon {{imię}}, ciąg dalszy (810 stron)
 • 12–13/06/2020 – półautomatyczna konwersja na szablon {{imię}} (16 835 stron, 21 437 wystąpień, 433 kategorie • Baranaliza)
 • 16/05/2020 – usuwanie znaków soft-hyphen z przestrzeni głównej (370 stron)
 • 03/05/2020 – konwersja {{SSSJ – AG}}, {{SSSJ – HL}} oraz {{SSSJ – MN}} na {{SSSJ}} (10 355 stron)
 • 25/04/2020 – sprzątanie linków interwiki w przestrzeni głównej, wstawionych wskutek importu z enwikt od 2018 (5696 stron • lista)
 • 24/02/2020 – dekategoryzacja haseł konkursowych (739 stron • lista)
 • 09/11/2019 – półautomatyczne zastąpienie {{koniugacjaES}} na {{odmiana-czasownik-hiszpański}} (588 haseł)
 • 10/05/2019 – zastąpienie magicznych linków ISBN (397 stron)
 • 03/09/2018 – półautomatyczne uzupełnienie odmiany w rosyjskich rzeczownikach kończących się na „-ие” (132 hasła • lista), przemianowanie szablonu „odmiana-rzeczownik-rosyjski-ние” na {{odmiana-rzeczownik-rosyjski-ие}} (182 wystąpienia)
 • 06/07/2018 – wdrożenie szablonu {{rzeczownik-tuvalu}} (52 hasła)
 • 23/06/2018 – przeniesienie niektórych haseł w tuwalskim, naprawa linkujących (ZDB)
 • 23/05/2018 – sprzątanie podkategorii Kategoria:Indeks słów wg języków pod kątem błędów Specjalna:LintErrors/missing-end-tag (375 stron)
 • 12–13/05/2018 – usunięcie pominiętych linków interwiki (1224 strony, w tym 987 w przestrzeni głównej • pozostałe)
 • 27/03/2017 – stabelkowanie odmiany rosyjskich rzeczowników (2576 haseł • nieprzetworzone)
 • 01–?/01/2017 – pomoc w opróżnianiu Kategoria:Strony używające magicznych linków ISBN, zamieniając zawartość przypisów na gotowe szablony źródeł (utworzone z tej okazji: {{BralczykSFPWN2008}}, {{BąbaLiberekSFWP2002}}, {{KłosińskaSFPWN2005}}) lub {{źródło}} (484 strony)
 • 16/10/2016 – półautomatyczne ujednolicenie separatora w -nimach poprzez zamianę punktorów na przecinki; wykluczono hasła chińskie, japońskie, koreańskie oraz przysłowia (378 stron • analiza)
 • 05,08/10/2016 – konwersja pary form {{ndepr}}/{{depr}} w tabelkach odmiany polskich rzeczowników na nowy parametr Forma (n)depr (40 haseł – tabelki z tymczasowym parametrem uwagi • 398 wystąpień – pozostałe • głosowanie)
 • 27/09/2016 – (ciąg dalszy) uzupełnienie odmiany polskich rzeczowników żeńskich, końcówki „-sja” > „-syj” (31 haseł) oraz „-zja” > „-zyj” (35 haseł)
 • 07/09/2016 – zamiana „związek zgody/rządu” na szablony {{zw zg}}/{{zw rz}} (413 stron)
 • 06,18/08/2016 – konwersja szablonów {{wikispecies}} na {{nazwa systematyczna}} (2864 hasła, 2994 wystąpienia • wpis na TO)
 • 12/08/2016 – uzupełnienie odmiany polskich rzeczowników żeńskich o przestarzały wariant D. lm „-cja” > „-cyj” (383 hasła • Bar)
 • 05/08/2016 – konwersja szablonów {{importWikispecies}} na {{nazwa systematyczna}} (3881 haseł)
 • 27/07/2016 – formatowanie etymologii w szwedzkich hasłach (2117 haseł • Bar)
 • 09/06/2016 – wstawienie szablonów {{polskie nazwisko męskie}} oraz {{polskie nazwisko żeńskie}} (1326 haseł)
 • 12/02/2016 – zamiana {{sjp.pl}} na {{importSJP.pl}} w hasłach pochodzących z importu (491 haseł • Bar)
 • 08/02/2016 – zmiana nazwy języka osmańsko-tureckiego na „osmański” w szablonach indeksujących oraz w tłumaczeniach w hasłach polskich (Bar)
 • 13–17/05/2015 – odmiana polskich czasowników: wskazanie modelu koniugacji w istniejących tabelkach (531 haseł), wstawienie brakującej odmiany (1326 haseł)
 • 02–04/02/2015 – usunięcie przecinka między kwalifikatorami (+5000 haseł • Bar)
 • 09/2014 – pomoc w usuwaniu tyld
 • 08/2014–05/2015 – półautomatyczne doprecyzowanie rodzaju męskiego w polskich rzeczownikach (1523 hasła)
 • 03–04/2014 – stabelkowanie odmiany niemieckich rzeczowników (2258 haseł)
 • 02/03/2014 – utworzenie brakujących rzeczowników odczasownikowych (663 podstawowe – robienie, 855 zaprzeczonych – nierobienie)
 • 23/12/2013 – zamiana ręcznie wpisanej odmiany na tabelki wygenerowane przez szablon {{odmiana-przymiotnik-rosyjski}} (160 haseł • pozostałe)
Listy
Inne
Podstrony