W zasadzie zajmuję się tutaj wyłącznie językiem szwedzkim. Skupiam się przede wszystkim na hasłach i tłumaczeniach słów i zwrotów, które z różnych względów mogą sprawiać kłopot Polakom, którzy znają już podstawy szwedzkiego. Chciałbym też - na tyle, na ile to możliwe w słowniku - pokazać czytelnikowi słownika bogactwo i różne tajniki tego języka, a także jego piękno i zawartość kulturową.

Pracuję wgłąb, a nie wszerz. A zatem zupełnie mnie nie interesuje masowa produkcja (z konieczności powierzchownych i okrojonych) haseł. W tym są lepsze profesjonalne słowniki. Skupiam się raczej na tym, w czym słowniki komputerowe górują. I tak, zamieszczam obficie powiązania semantyczne między słowami, szczególnie synonimy, wyrazy pochodne i inne wyrazy jakoś kojarzące się z danym słowem. Bowiem leksykon mentalny człowieka to nie jest lista słów, lecz sieć powiązanych ze sobą semantycznie pojęć. A użytkownik słownika często faktycznie nie wie jakiego konkretnego słowa szuka, wie natomiast z czym to słowo mu się kojarzy. Tutaj słownik komputerowy z bogatymi funkcjami wyszukiwania góruje nad słownikami drukowanymi.

Moją szczególną pasją jest frazeologia. Bowiem, znowu, leksykon to nie tylko zbiór - a nawet sieć - pojedynczych słów-pojęć, lecz również utrwalone wyrażenia wielo-wyrazowe, które lubią trzymać się razem, a często nabierają nawet swoich własnych znaczeń. Granica pomiędzy pojedynczym słowem, a swobodnym zdaniem jest płynna, a wyrażeń wielo-wyrazowych jest w języku więcej niż by to się wydawało.

Fascynują mnie też te wszystkie drobne słówka, ze swą pradawną semantyką, czasem pogmatwaną i trudną do przeanalizowania, a czasem wręcz bez samodzielnego znaczenia - a które mimo to jakoś rozumiemy bez najmniejszego kłopotu. Te słówka leżą w samym sercu języka i nim rządzą.

Dbam również o różne dodatkowe informacje i ciekawostki językowe, których tradycyjne słowniki nie zawierają, np. ilustracje, komentarze i cytaty kulturowe. Zresztą zaczyna to być również trendem w słownikach drukowanych - by uczynić je bardziej atrakcyjnymi.

Nie jestem wyuczonym lingwistą, a jedynie samoukiem i miłośnikiem języka. Inaczej pracowałbym nie tutaj, a przy jakimś słowniku profesjonalnym.