Wieża Babel
cs Tomuto uživateli je čeština mateřským jazykem.
pl-0 Ta osoba nie rozumie języka polskiego (albo ma z nim olbrzymie trudności).