[[Grafika:Jem0066msm1a.jpg|350px|right|]]

Staropolska on-linel


rzeczownik lp kosz, ~a, ~owi, ~, ~em, ~u, ~u; lm ~e, ~y, ~om, ~e, ~ami, ~ach, ~e
rzeczownik lp bab|a, ~y, ~ie, ~ę, ~ą, ~ie, ~o!; lm ~y, ~, ~om, ~y, ~ami, ~ach, ~y!
rzeczownik lp łasic|a, ~y, ~y, ~ę, ~ą, ~y, ~o!; lm ~e, ~, ~om, ~e, ~mi, ~ach, ~e!
przymiotnik grub|y, ~a, ~e, ~i, ~e; stopień wyższy: grubszy; stopień najwyższy: najgrubszy
literki À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ÿ


przymiotnik czasownik Tablica znaków Spis treści aneksu skróty


odmiana przez przypadki pasoży|t, ~ta, ~towi, ~ta, ~tem, ~cie, ~cie! lm ~ty, ~tów, ~tom, ~ty, ~tami, ~tach, ~ty!

 • M. kto co
 • D. kogo czego
 • C. komu czemu
 • B. kogo co
 • N. kim czym
 • Ms. o kim o czym
 • W. o!

 • Moje szablony: MSZP - SEB
 • Przydatne skróty: [ zdrobn. ] [ zgrub. ] [ przym. ]
 • Pamiętać: {{msg:staropolski}}
 • Odmiana: Przykłady odmiany

 • Inne:
npkbdbot
END