Wikisłownikarz:AlkamidBot/części mowy/wszystkie

W poniższych hasłach trzeba poprawić nazwę części mowy. Jeśli znajduje się tutaj poprawny opis części mowy, można go dopisać na listę dozwolonych. Jeśli jakiś błąd powtarza się zbyt często, można dopisać go na listę automatycznej zamiany lub zgłosić to Alkamidowi. Ostatnia aktualizacja wg zrzutu bazy danych z 20.11.2020.

nazwa części mowy przykładowe hasła języki, w których występuje
? tak, mono, אויסער דעם, אויפֿדערנאַכט, אויפֿוואַכן זיך, אויפֿכאַפּן זיך, אומגעלומפּערט, אומגערן, אומזיכער, אומשריפֿטיק slovio, czeski, jidysz, dolnołużycki, gruziński, azerski,
behawityw がんばって, はじめまして, 始めまして, japoński,
czasownik -ua ua, suahili,
czasownik bezosobowy niedokonany (dk. недостать) недоставать, rosyjski,
czasownik bezosobowy niedokonany (dk. рассвести) светать, rosyjski,
czasownik bierno-zwrotny nieprzechodni κάθομαι, nowogrecki,
czasownik bierno-zwrotny przechodni εμπιστεύομαι, nowogrecki,
czasownik bierno-zwrotny trzecioosobowy κατοικούμαι, nowogrecki,
czasownik bierno-zwrotny προσεύχομαι, βιάζομαι, γιατρεύομαι, χάνομαι, nowogrecki,
czasownik czas przeszły, modalny torde, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) fordras fordra, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) förgås förgå, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) kittlas kittla, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) kivas kiva, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) klösas klösa, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) kyssas kyssa, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) slåss slå, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) stickas sticka, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) stångas stånga, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) talas tala, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) yppas yppa, szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens) kivas, förgås, talas, trilskas, vämjas, yppas, slåss, klösas, vänslas, stickas szwedzki,
czasownik czynno-bierny (deponens), modalny töras, tordas, szwedzki,
czasownik dokonany i niedokonany dezinficirati, motivovať, falzificirati, słoweński, słowacki,
czasownik dokonany i niedokonany (dk. namotivovať) motivovať, słowacki,
czasownik dokonany (ndk. розтягуватися розтягнутися, ukraiński,
czasownik dwuaspektowy nieprzechodni абортувати, ukraiński,
czasownik dwuaspektowy przechodni анулювати, абортувати, анонсувати, ukraiński,
czasownik dwuaspektowy zwrotny militarizovať sa militarizovať, słowacki,
czasownik dwuaspektowy (dk. vyfakturovať) fakturovať, słowacki,
czasownik dwuaspektowy (dk. vypointovať) pointovať, słowacki,
czasownik frazowy (partikelverb) zwrotny rulla ihop sig rulla ihop, szwedzki,
czasownik frazowy (partikelverb) zwrotny spotta upp sig, sätta sig före, dela med sig, szwedzki,
czasownik mocny rozdzielnie lub nierozdzielnie złożony übertreten, niemiecki,
czasownik mocny rozdzielnie złożony cu̇bȧjsa, wilamowski,
czasownik mocny, nierozdzielnie złożony, w użyciu zwrotnym verlassen, verhalten, übergeben, überschlagen, niemiecki,
czasownik mocny, nierozdzielnie złożony, w użyciu zwrotnym, nieprzechodni ergeben, niemiecki,
czasownik mocny, w użyciu zwrotnym, nieprzechodni halten, niemiecki,
czasownik modalny niedokonany chcieć, znać, polski,
czasownik modalny (dk. brak) woleć, polski,
czasownik modalny, ułomny, nieprzechodni powinien, polski,
czasownik niedokonany (dk. zrýchliť) zrýchľovať, słowacki,
czasownik niedokonany i dokonany, przechodni абшитувати, ukraiński,
czasownik niedokonany lub dokonany schematizovať, traumatizovať, triumfovať, privatizovať, daktyloskopovať, infiltrovať, demokratizovať, destabilizovať, federalizovať, galvanizovať słowacki,
czasownik niedokonany przechodni турбувати, ukraiński,
czasownik niedokonany (па́даць) падаць, białoruski,
czasownik niedokonany (ва́дзіць) вадзіць, białoruski,
czasownik niedokonany (вадзі́ць) вадзіць, białoruski,
czasownik niedokonany (ка́паць) капаць, białoruski,
czasownik niedokonany (капа́ць) капаць, białoruski,
czasownik niefleksyjny nieosobowy należy, polski,
czasownik nieosobowy niedokonany трябва, bułgarski,
czasownik nieosobowy ułomny he, hiszpański,
czasownik nieosobowy trzebno, fit, nevar, efficitur, accidit, praestat, licet, ploure, napadać, libet polski, łaciński, kataloński,
czasownik nieprzechodni (zwrotny z se lub w stronie biernej) moveo, łaciński,
czasownik nieprzechodni dokonany (ndk. brak) wlać, polski,
czasownik nieprzechodni dokonany (ndk. świnić) naświnić, polski,
czasownik nieprzechodni dokonany (ndk. abdykować) abdykować, polski,
czasownik nieprzechodni lub przechodni duka, osa, szwedzki,
czasownik nieprzechodni modalny kazać, polski,
czasownik nieprzechodni niedokonany i dokonany царствовать, rosyjski,
czasownik nieprzechodni niedokonany lub dokonany braknąć, polski,
czasownik nieprzechodni niedokonany (brak dk.) kombinować, polski,
czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. naświnić) świnić, polski,
czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. abdykować) abdykować, polski,
czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. przest. rozpaczyć) rozpaczać, polski,
czasownik nieprzechodni nierozdzielnie złożony beantwoorden, holenderski,
czasownik nieprzechodni zwrotny dokonany (ndk. возмуща́ться) возмутиться, rosyjski,
czasownik nieprzechodni zwrotny niedokonany заикаться, годиться, rosyjski,
czasownik nieprzechodni zwrotny niedokonany (dk. возмути́ться) возмущаться, rosyjski,
czasownik nieprzechodni zwrotny niedokonany (dk. поби́ться) биться, rosyjski,
czasownik nieprzechodni, dokonany, zwrotny заблагорассудиться, rosyjski,
czasownik nieprzechodni, inakuzatywny moveo, desudo, morior, łaciński,
czasownik nieprzechodni, strona bierna veho, łaciński,
czasownik nieregularny, modalny dürfen, müssen, können, wollen, mögen, sollen, niemiecki,
czasownik nieregularny, nierozdzielnie złożony, w użyciu zwrotnym, nieprzechodni vertun, überessen, niemiecki,
czasownik nieregularny, rozdzielnie złożony ȧjcīn, wilamowski,
czasownik niewłaściwy niedokonany (dk. brak) cknić, polski,
czasownik niewłaściwy nieprzechodni niedokonany (dk. brak) grzmieć, mdlić, polski,
czasownik niewłaściwy zwrotny niedokonany cknić się (dk. brak) cknić, polski,
czasownik niewłaściwy zwrotny niedokonany (dk. brak) cnić się, polski,
czasownik niewłaściwy (właśc. być szkoda) szkoda, polski,
czasownik pomocniczy です, быть, vera, , , なら, ならば, zullen, japoński, rosyjski, farerski, holenderski,
czasownik posiłkowy używany do tworzenia… być, polski,
czasownik przechodni fjölga sér fjölga, islandzki,
czasownik przechodni (temat czasu teraźniejszego: nivîs) nivîsîn, kurmandżi,
czasownik przechodni (temat czasu teraźniejszego: xw-) xwarin, kurmandżi,
czasownik przechodni (temat czasu teraźniejszego: آفرین) آفریدن, perski,
czasownik przechodni dokonany lub niedokonany prekonizować, polski,
czasownik przechodni dokonany (ndk. przygnębiać) przygnębić, polski,
czasownik przechodni dokonany (ndk. wlewać) wlać, polski,
czasownik przechodni dokonany ((1.1-2) ndk. вырыва́ть, (1.3) ndk. рвать) вырвать, rosyjski,
czasownik przechodni dokonany (ndk. abrysować) abrysować, polski,
czasownik przechodni dokonany (ndk. rzad. poróżniać) poróżnić, polski,
czasownik przechodni dwuaspektowy (ndk. организовывать) организовать, rosyjski,
czasownik przechodni lub nieprzechodni presentire, włoski,
czasownik przechodni niedokonany (dk. odciążyć) odciążać, polski,
czasownik przechodni niedokonany lub dokonany antydatować, amputować, anektować, bierzmować, aktywować, adoptować, afirmować, экспортировать, wydatkować, amnestionować polski, rosyjski,
czasownik przechodni niedokonany (opcjonalnie dk. oczarować) czarować, polski,
czasownik przechodni niedokonany (dk. abrysować) abrysować, polski,
czasownik przechodni niedokonany (dk. wlać) wlewać, polski,
czasownik przechodni nierozdzielnie złożony bewegen, beantwoorden, holenderski,
czasownik przejściowy cua, nahuatl klasyczny,
czasownik quasi-przechodni dokonany jąć się (ndk. brak) jąć, polski,
czasownik quasi-przechodni dokonany dychnąć, przisuszyć, polski,
czasownik quasi-przechodni dokonany (ndk. brak) jąć, polski,
czasownik quasi-przechodni dokonany (ndk. dorastać) dorosnąć, polski,
czasownik quasi-przechodni dokonany (ndk. konać) skonać, polski,
czasownik quasi-przechodni dokonany (ndk. rezygnować) zrezygnować, polski,
czasownik stanu ชา, เป็นเอกราช, ทุเรศ, สังคม, จริง, tajski,
czasownik statyczny pono, Pōlani, Kahiki, hawajski,
czasownik słaby lub mocny, przechodni dingen, niemiecki,
czasownik słaby lub mocny, w użyciu zwrotnym wenden, niemiecki,
czasownik słaby w użyciu zwrotnym machen, rächen, öffnen, handeln, sammeln, ärgern, stellen, führen, aalen, freuen niemiecki,
czasownik słaby, nierozdzielnie złożony, w użyciu zwrotnym überzeugen, verhören, bewahrheiten, niemiecki,
czasownik słaby, rozdzielnie lub nierozdzielnie złożony auferlegen, niemiecki,
czasownik słaby, rozdzielnie lub nierozdzielnie złożony, nieprzechodni obwalten, niemiecki,
czasownik słaby, rozdzielnie lub nierozdzielnie złożony, przechodni überführen, niemiecki,
czasownik słaby, rozdzielnie złożony, w użyciu zwrotnym umstellen, darstellen, anfühlen, niemiecki,
czasownik słaby, rozdzielnie złożony, zwrotny sich einloggen einloggen, niemiecki,
czasownik słaby, zwrotny sonnen, interessieren, überleben, beugen, weigern, revanchieren, schämen, interesiyn, niemiecki, wilamowski,
czasownik ułomny niedokonany niepodobna, polski,
czasownik ułomny convenio, da się, łaciński, polski,
czasownik ułomny, tylko w połączeniu nie lza lza, polski,
czasownik w funkcji niesamodzielnej bywać, polski,
czasownik w stronie bierno-zwrotnej βρίσκω, nowogrecki,
czasownik w użyciu biernym permitirse, hiszpański,
czasownik właściwy nieprzechodni niedokonany (dk. brak) grzmieć, polski,
czasownik właściwy przechodni niedokonany (dk. brak) mdlić, polski,
czasownik zwrotny navštevovať sa (dk. navštíviť sa) navštevovať, słowacki,
czasownik zwrotny ptát se (dk. zeptat se) ptát, czeski,
czasownik zwrotny zvýšiť sa (ndk. zvyšovať sa) zvýšiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany copnąc sã copnąc, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany dohodnout se dohodnout, czeski,
czasownik zwrotny dokonany domôcť sa (ndk. domáhať sa) domôcť sa, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany dozvedieť sa dozvedieť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany naelektryzować się naelektryzować, polski,
czasownik zwrotny dokonany nagoditi se nagoditi, chorwacki,
czasownik zwrotny dokonany naobedovať sa naobedovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany napudrovať sa napudrovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany naraňajkovať sa naraňajkovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany narobić się narobić, polski,
czasownik zwrotny dokonany narozwieszać się narozwieszać, polski,
czasownik zwrotny dokonany natrzeć się (ndk. nacierać) natrzeć, polski,
czasownik zwrotny dokonany naučiť sa naučiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany nawozić się nawozić, polski,
czasownik zwrotny dokonany nazbierać się nazbierać, polski,
czasownik zwrotny dokonany obesiť sa obesiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany obohatiť sa obohatiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany obviazať sa (ndk. obväzovať sa) obviazať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany oddýchnuť si oddýchnuť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany odnárodniť sa (ndk. odnárodňovať sa) odnárodniť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany pierdolnąć się pierdolnąć, polski,
czasownik zwrotny dokonany pierdyknąć się pierdyknąć, polski,
czasownik zwrotny dokonany pokálet se (ndk. kálet se) pokálet, czeski,
czasownik zwrotny dokonany polampartować się polampartować, polski,
czasownik zwrotny dokonany pomieścić się pomieścić, polski,
czasownik zwrotny dokonany poprowadzić się poprowadzić, polski,
czasownik zwrotny dokonany powołać się powołać, polski,
czasownik zwrotny dokonany pripraviti se pripraviti, słoweński,
czasownik zwrotny dokonany prodati se (ndk. prodavati se) prodati, chorwacki,
czasownik zwrotny dokonany przekoziołkować się przekoziołkować, polski,
czasownik zwrotny dokonany przeliczëc sã (ndk. brak) przeliczëc, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany przeliczëc sã (ndk. przeliczac sã) przeliczëc, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany przespać się przespać, polski,
czasownik zwrotny dokonany przestraszyć się przestraszyć, polski,
czasownik zwrotny dokonany przywitać się przywitać, polski,
czasownik zwrotny dokonany przëmùszëc sã (ndk. przëmùsziwac sã) przëmùszëc, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany pòniżëc sã (ndk. pòniżac sã) pòniżëc, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany připravit se připravit, czeski,
czasownik zwrotny dokonany rozgniewać się rozgniewać, polski,
czasownik zwrotny dokonany rozhodnout se (ndk. rozhodovat se) rozhodnout, czeski,
czasownik zwrotny dokonany rozpadać się rozpadać, polski,
czasownik zwrotny dokonany rozšíriť sa rozšíriť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany schodzić się schodzić, polski,
czasownik zwrotny dokonany skrzyżować się skrzyżować, polski,
czasownik zwrotny dokonany skrátiť sa skrátiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany skuć się skuć, polski,
czasownik zwrotny dokonany složit se složit, czeski,
czasownik zwrotny dokonany speniť sa (ndk. peniť sa) speniť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany spolszczyć się spolszczyć, polski,
czasownik zwrotny dokonany spomaliť sa spomaliť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany spomaľovať sa spomaľovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany ubrudzić się ubrudzić, polski,
czasownik zwrotny dokonany udać się udać, polski,
czasownik zwrotny dokonany udržet si (ndk. udržovat si) udržet, czeski,
czasownik zwrotny dokonany ufifrać się ufifrać, polski,
czasownik zwrotny dokonany ujebać się ujebać, polski,
czasownik zwrotny dokonany ululać się ululać, polski,
czasownik zwrotny dokonany unaviť sa unaviť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany upypłać się upypłać, polski,
czasownik zwrotny dokonany utešiť sa utešiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany vrhnúť sa vrhnúť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany vysvetliť sa vysvetliť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany vzpomenout si vzpomenout, czeski,
czasownik zwrotny dokonany wotlizać so (ndk. wotlizować so) wotlizać, górnołużycki,
czasownik zwrotny dokonany wsënąc sã (ndk. wsëwac sã) wsënąc, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany wyhałasić się wyhałasić, polski,
czasownik zwrotny dokonany wykopyrtnąć się wykopyrtnąć, polski,
czasownik zwrotny dokonany wymodlić się wymodlić, polski,
czasownik zwrotny dokonany wyprostować się wyprostować, polski,
czasownik zwrotny dokonany wysztafirować się wysztafirować, polski,
czasownik zwrotny dokonany włączyć się włączyć, polski,
czasownik zwrotny dokonany zaangażować się zaangażować, polski,
czasownik zwrotny dokonany zabarikádovať sa zabarikádovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zachrániť sa (ndk. zachraňovať sa) zachrániť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zainteresować się zainteresować, polski,
czasownik zwrotny dokonany zajebać się zajebać, polski,
czasownik zwrotny dokonany zakamuflować się zakamuflować, polski,
czasownik zwrotny dokonany zaokrúhliť sa zaokrúhliť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zapeniť sa zapeniť sa, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zapnúť sa zapnúť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zapínať sa zapínať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zasromać się zasromać, polski,
czasownik zwrotny dokonany zautomatizovať sa zautomatizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zdvojnásobiť sa zdvojnásobiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zeptat se (ndk. ptát se) zeptat, czeski,
czasownik zwrotny dokonany zgermanizovať sa zgermanizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zhelenizovať sa zhelenizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zionizovať sa zionizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zjebać się zjebać, polski,
czasownik zwrotny dokonany zlomit se zlomit, czeski,
czasownik zwrotny dokonany zmenšiť sa zmenšiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zmilitarizovať sa zmilitarizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany znemožniť sa (ndk. znemožňovať sa) znemožniť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zobaczyć się obaczyć, polski,
czasownik zwrotny dokonany zrýchliť sa (ndk. zrýchľovať sa) zrýchliť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zvednout se (ndk. zvedat se) zvednout, czeski,
czasownik zwrotny dokonany zväčšiť sa zväčšiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zúžiť sa zúžiť, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany zľutovať sa zľutovať sa, słowacki,
czasownik zwrotny dokonany òfiarowac sã (ndk. òfiariwac sã) òfiarowac, kaszubski,
czasownik zwrotny dokonany абагаціцца абагаціць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany абараняцца абараняць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany абараніцца (ndk. абараняцца) абараніць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany абліцца абліць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany абмежавацца абмежаваць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany абудзіцца (ndk. абуджацца) абудзіць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany аднавіцца аднавіць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany адплаціцца адплаціць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany адпомсціцца адпомсціць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany адрадзіцца адрадзіць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany блъсна се блъсна, bułgarski,
czasownik zwrotny dokonany закончыцца закончыць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany звязацца (ndk. вязацца) звязаць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany кінуцца кінуць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany намеря се намеря, bułgarski,
czasownik zwrotny dokonany приготвя се приготвя, bułgarski,
czasownik zwrotny dokonany прывітацца прывітаць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany скончыцца (ndk. кончыцца) скончыць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany сцерціся сцерці, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany ударыцца ударыць, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany учудя се учудя, bułgarski,
czasownik zwrotny dokonany церціся церці, białoruski,
czasownik zwrotny dokonany (ndk. odciążać) odciążyć, polski,
czasownik zwrotny dokonany usiąść się usiąść, polski,
czasownik zwrotny dokonany (ndk. pchać się) pchnąć, polski,
czasownik zwrotny dokonany (ndk. wbijać się) wbić, polski,
czasownik zwrotny dwuaspektowy aklimatizovať sa aklimatizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy alkalizovať sa alkalizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy amerikanizovať sa amerikanizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy arabizovať sa arabizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy asimilovať sa asimilovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy automatizovať sa automatizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy blamovať sa blamovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy dehumanizovať sa dehumanizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy europeizovať sa europeizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy germanizovať sa germanizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy helenizovať sa helenizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy ionizovať sa ionizovať, słowacki,
czasownik zwrotny dwuaspektowy интересувам се интересувам, bułgarski,
czasownik zwrotny niedokonany вітацца вітаць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany tytłać się (dk. utytłać się, wytytłać się) tytłać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany armować się armować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany asocjować się asocjować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany baviť sa baviť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany bawić się bawić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany biedować się biedować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany bielić się bielić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany bijać się bijać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany birbantować się birbantować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany bisurmanić się bisurmanić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany bić się bić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany biť sa biť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany boľševizovať sa boľševizovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany bronić się bronić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany brániť sa brániť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany bulwersować się bulwersować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany błąkać się błąkać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany cackać się cackać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany chrzcić się chrzcić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany chylić się chylić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany chłodzić się chłodzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany cieszyć się cieszyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ciorać się ciorać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ciągnąć się ciągnąć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ciąć się ciąć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany cnieť sa cnieť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany cykać się cykać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany czaić się czaić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany czarować się czarować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany dediť sa dediť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany domáhať sa (dk. domôcť sa) domáhať sa, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany dostosowëwac sã (dk. dostosowac sã) dostosowëwac, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany dręczyć się dręczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany dygotać się dygotać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany dymić się dymić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany dziadować się dziadować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany dzierżyć się dzierżyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany emocjonować się emocjonować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany faszerować się faszerować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany forsować się forsować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany gnarować się gnarować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany godzić się godzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany grozić się grozić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany gurati se gurati, chorwacki,
czasownik zwrotny niedokonany hospitalizować się hospitalizować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany huźdać się huźdać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany hádzať sa (dk. hodiť sa) hádzať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany instalować się instalować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany irytować się irytować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany jednoczyć się jednoczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany jąkać się jąkać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kamrôcëc sã kamrôcëc, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany kiwać się kiwać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kleić się kleić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kontentować się kontentować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany krajać się krajać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany krwawić się krwawić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kształtować się kształtować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kumulować się kumulować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kurwić się kurwić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kędzierzawić się kędzierzawić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany kędzierzyć się kędzierzyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany lampartować się lampartować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany lansować się lansować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany liečiť sa liečiť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany marudzić się marudzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany masturbować się masturbować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany mať sa mať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany mnożyć się mnożyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany moczyć się moczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany mortyfikować się mortyfikować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany močiť sa močiť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany mulić się mulić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany méblowac sã méblowac, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany młócić się młócić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany naciągać się naciągać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany naginjati se (dk. nagnuti se) naginjati, chorwacki,
czasownik zwrotny niedokonany narkotyzować się narkotyzować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany naturalizować się naturalizować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany niepokoić się niepokoić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany obijać się (brak dk.) obijać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany obligować się obligować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany obnażać się obnażać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany obohacovať sa obohacovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany obväzovať sa (dk. obviazať sa) obväzovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany obwąchiwać się obwąchiwać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany odmieniać się odmieniać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany odnárodňovať sa (dk. odnárodniť sa) odnárodňovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany okupować się okupować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany opierdalać się opierdalać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany opijati se opijati, chorwacki,
czasownik zwrotny niedokonany ożywiać się ożywiać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany pakirati se pakirati, chorwacki,
czasownik zwrotny niedokonany parfumovať sa parfumovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany parzyć się parzyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany pasać się pasać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany patrzeć się patrzeć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany paćkać się paćkać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany peniť sa (dk. speniť sa) peniť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany portretować się portretować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany požierať sa požierať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany prażyć się prażyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany prisahať sa prisahať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany przecierać się przecierać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany przytulać się przytulać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany przëmùsziwac sã (dk. przëmùszëc sã) przëmùsziwac, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany próżniaczyć się próżniaczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany pudrovať sa pudrovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany pòniżac sã (dk. pòniżëc sã) pòniżac, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany radzić się radzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany radzić sobie radzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany reasumować się reasumować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rekrutować się rekrutować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rochmanić się rochmanić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rodiť sa rodiť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany rozdzielać się rozdzielać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rozširovať sa rozširovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany ruchać się ruchać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rypać się rypać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rëszac sã rëszac, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany różnić się różnić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rýmovať sa rýmovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany ręczyć się ręczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany saunować się saunować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany schodzić się schodzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany sczechizować się sczechizować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany sekować się sekować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany seksować się seksować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany separować się separować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany sklnić się sklnić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany skracovať sa skracovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany skupiać się skupiać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany smucić się smucić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany socjalizować się socjalizować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany spierać się (brak dk.) spierać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany sprawować się sprawować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany strugać się strugać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany strzyc się strzyc, polski,
czasownik zwrotny niedokonany suszyć się suszyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany szczepić się szczepić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany szczerzyć się szczerzyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany szmuglować się szmuglować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany sławić się sławić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany tacëc sã tacëc, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany tajić so tajić, górnołużycki,
czasownik zwrotny niedokonany tentegować się tentegować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany trefić się trefić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany trzymać się trzymać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ubaczyć się ubaczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany uczyć się uczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany unaszać się unaszać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany unavovať sa unavovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany utešovať sa utešovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany vodiť sa vodiť, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany volať sa volať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany vući se vući, chorwacki,
czasownik zwrotny niedokonany wabić się wabić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ważyć się ważyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wcinać się wcinać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wieszać się wieszać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wić się wić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wlewać się (dk. wlać się) wlewać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wotlizować so wotlizować, górnołużycki,
czasownik zwrotny niedokonany wymadlać się wymadlać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wymodlać się wymodlać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wypinać się wypinać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wysypywać się wysypywać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wyzywać się wyzywać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wzbijać się wzbijać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zabawiać się zabawiać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zachraňovať sa (dk. zachrániť sa) zachraňovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany zajadać się zajadać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zajmować się zajmować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zalecać się (dk. brak) zalecać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zaliczać się zaliczać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zaokrúhľovať sa zaokrúhľovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany zeźlić się zeźlić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zlepšovať sa zlepšovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany zlewać się zlewać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zmenšovať sa zmenšovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany zmierzchać się zmierzchać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany znać się znać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany znemožňovať sa (dk. znemožniť sa) znemožňovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany zrywać się zrywać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany zrýchľovať sa (dk. zrýchliť sa) zrýchľovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany zwalczać się zwalczać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany òswòjiwac sã (dk. òswòjic sã) òswòjiwac, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany ùczëc sã ùczëc, kaszubski,
czasownik zwrotny niedokonany ćmić się ćmić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany łagodzić się łagodzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany łapać się łapać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany łaskotać się łaskotać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany łudzić się łudzić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany łuszczyć się łuszczyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ścielić się ścielić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany ścigać się ścigać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany śpieszyć się śpieszyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany štvát se štvát, czeski,
czasownik zwrotny niedokonany żywić się żywić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany żółcić się żółcić, polski,
czasownik zwrotny niedokonany абагачацца абагачаць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany біцца біць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany вешацца вешаць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany высмейвацца высмейваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany гартавацца гартаваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany зарэгістравацца зарэгістраваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany класціся (dk. палажыцца) класці, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany котрљати се котрљати, serbski,
czasownik zwrotny niedokonany кіда́цца кідаць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany моля се моля, bułgarski,
czasownik zwrotny niedokonany мыцца мыць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany намирам се намирам, bułgarski,
czasownik zwrotny niedokonany наричам се наричам, bułgarski,
czasownik zwrotny niedokonany паланізавацца паланізаваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany приготвям се приготвям, bułgarski,
czasownik zwrotny niedokonany продавати се (dk. продати се) продавати, serbski,
czasownik zwrotny niedokonany рэгістравацца рэгістраваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany трымацца трымаць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany уча се уча, bułgarski,
czasownik zwrotny niedokonany хавацца (dk. схавацца) хаваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany харчавацца харчаваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany хвалити се хвалити, serbski,
czasownik zwrotny niedokonany хрысціцца хрысціць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany цалавацца цалаваць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany hojdať sa hojdať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany lub dokonany akredytować się akredytować, polski,
czasownik zwrotny niedokonany miziać się miziać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany rozpuszczać się (dk. rozpuścić się) rozpuszczać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany wszczynać się (dk. wszcząć się) wszczynać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany спавядацца спавядаць, białoruski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. brak) sromać, boć sie, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. rozszczepić się) rozszczepiać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. ustalić się) ustalać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. wzburzyć się) burzyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. załatwić się) załatwiać, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. zażyczyć sobie) życzyć sobie, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. zburzyć się) burzyć, polski,
czasownik zwrotny niedokonany (dk. zwrócić się) zwracać, polski,
czasownik zwrotny niedokonanyzužovať sa zužovať, słowacki,
czasownik zwrotny niedokonany, zväčšovať sa zväčšovať, słowacki,
czasownik zwrotny nieregularny, rozdzielnie złożony sich auskennen, niemiecki,
czasownik zwrotny nierozdzielnie złożony bewegen, holenderski,
czasownik zwrotny przechodni niedokonany krystalizować się (dk. skrystalizować się, wykrystalizować się) krystalizować, polski,
czasownik zwrotny przechodni permitirse, bemäktiga sig, hiszpański, szwedzki,
czasownik zwrotny se prélasser prélasser, francuski,
czasownik zwrotny charakteryzować się charakteryzować, polski,
czasownik zwrotny denerwować się denerwować, polski,
czasownik zwrotny drażnić się drażnić, polski,
czasownik zwrotny odtwarzać się odtwarzać, polski,
czasownik zwrotny parłãczëc sã parłãczëc, kaszubski,
czasownik zwrotny ryć się ryć, polski,
czasownik zwrotny udzielać się udzielać, polski,
czasownik zwrotny wziąć się wziąć, polski,
czasownik zwrotny zwiększać się zwiększać, polski,
czasownik zwrotny расчаравацца расчараваць, białoruski,
czasownik zwrotny (dk. przyciągnąć się) przyciągać, polski,
czasownik zwrotny, niedokonany nawalać się nawalać, polski,
czasownik zwrotny, niedokonany pušiti se pušiti, chorwacki,
czasownik daga lub dagā daga, fidżyjski,
czasownik słaby, rozdzielnie złożony ōmāgyn, wilamowski,
czasownik, forma nieosobowa musi, polski,
czasownik, rozdzielnie złożony ȧjgyjn, ȧjgəjn, wilamowski,
czasownik, rozdzielnie złożony, przechodni ȧjšeŋkja, ȧjšmjēn, ȧjšnȧjda, wilamowski,
część składowa niektórych stałych zrostów na-, polski,
część składowa nad-, polski,
część spójnika… prawda, polski,
część wyrażenia łapu, capu, polski,
element przyrostkowy tworzący liczebniki mnożne -πλάσιος, nowogrecki,
element słowotwórczy -ivo, hiszpański,
enklityka, przyrostek… -que, -ne, -ve, łaciński,
fonem , chiński standardowy,
forma atrybutywna (przydawka) あの, あんな, japoński,
forma dopełniacza rodzajnika określonego rodzaju męskiego ο i nijakiego το του, nowogrecki,
forma dopełniacza zaimka osobowego rodzaju męskiego αυτός i nijakiego αυτό pełniąca funkcję zaimka dzierżawczego του, nowogrecki,
forma dopełniacza zaimka osobowego rodzaju męskiego αυτός i nijakiego αυτό w funkcji dopełnienia dalszego; zob. Zaimki osobowe του, nowogrecki,
forma fleksyjna, zaimek zwrotny сабой, białoruski,
forma nieakcentowana zaimka osobowego 2 os. lp w D. σου, nowogrecki,
forma nieakcentowana zaimka osobowego w funkcji dopełnienia bliższego σας, nowogrecki,
forma nieakcentowana zaimka osobowego w funkcji dopełnienia dalszego σας, nowogrecki,
forma pochodna بان, arabski,
forma przymiotnika, stopień wyższy od wielki, duży większy, polski,
forma słowotwórcza -man, -manka, polski,
forma używana w funkcji zaimka pytającego słuchać, polski,
forma zaimka osobowego rodzaju nijakiego αυτό το, nowogrecki,
forma zaimka osobowego εμείς μας, nowogrecki,
forma żeńska przymiotnika wskazującego ese esa, hiszpański,
forma żeńska przymiotnika wskazującego este esta, hiszpański,
formant słowotwórczy przedrostkowy sin-, hiszpański,
formant słowotwórczy post-, -φύλακας, απλο-, -emia, ηπατο-, ηπατ-, hiszpański, nowogrecki,
formy zależne quo, summa, victima, ovis, łaciński,
fragment spójnika wprawdzie, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. brać na języki) wziąć na języki, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. czytać od deski do deski) przeczytać od deski do deski, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. iść do łóżka) pójść do łóżka, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. iść w ślinę) pójść w ślinę, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. robić dobrze) zrobić dobrze, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. strzelać focha) strzelić focha, polski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. браць шлюб) узяць шлюб, białoruski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. виходити заміж) вийти заміж, ukraiński,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. дзуапп дӕттын) дзуапп раттын, osetyjski,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. приділяти час) приділити час, ukraiński,
fraza czasownikowa dokonana (ndk. сходити з розуму) зійти з розуму, ukraiński,
fraza czasownikowa niedokonana zwrotna dawać się we znaki, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. brak) zachodzić w głowę, cieszyć się wzięciem, być za pan brat, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. dać po pysku) dawać po pysku, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. dać w pysk) dawać w pysk, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. przeczytać od deski do deski) czytać od deski do deski, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. pójść do łóżka) iść do łóżka, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. spić śmietankę) spijać śmietankę, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. zwrócić uwagę) zwracać uwagę, polski,
fraza czasownikowa niedokonana (dk. дзуапп раттын) дзуапп дӕттын, osetyjski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia dokonana (ndk. brać ślub) wziąć ślub, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia dokonana (ndk. dawać do wiwatu) dać do wiwatu, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia dokonana (ndk. dawać słowo) dać słowo, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia dokonana (ndk. schodzić z oczu) zejść z oczu, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. brak) walić w chuja, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. dać do wiwatu) dawać do wiwatu, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. dać dupy) dawać dupy, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. dać radę) dawać radę, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. dać słowo) dawać słowo, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. stanąć na głowie) stawać na głowie, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. zejść z oczu) schodzić z oczu, polski,
fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana (dk. zrobić dobrze) robić dobrze, polski,
fraza czasownikowa przechodnia dokonana (ndk. robić w chuja) zrobić w chuja, polski,
fraza czasownikowa przechodnia niedokonana (dk. postawić pod ścianą) stawiać pod ścianą, polski,
fraza czasownikowa przechodnia niedokonana (dk. wziąć pod uwagę) brać pod uwagę, polski,
fraza czasownikowa przechodnia niedokonana (dk. zrobić w chuja) robić w chuja, polski,
fraza czasownikowa ułomna nie da się ukryć, polski,
fraza czasownikowa zwrotna dać sobie radę dać radę, polski,
fraza czasownikowa zwrotna niedokonana dać sobie radę (dk. dać sobie radę) dawać radę, polski,
fraza czasownikowa zwrotna niedokonana nie kleić się, wałãżëc sã, cieszyć się jak Ruski z roweru, wyrażać się w liczbach, ponáhľať sa, polski, kaszubski, słowacki,
fraza czasownikowa zwrotna מודה זײַן זיך, irse a pique, jidysz, hiszpański,
fraza czasownikowa (dk. przeżyć drugą młodość) przeżywać drugą młodość, polski,
fraza czasownikowa, aspekt dokonany (ndk. odbierać życie) odebrać życie, polski,
fraza czasownikowa, tryb rozkazujący rise and shine, angielski,
fraza czasownikowa, zwrot grzecznościowy ne gravas, esperanto,
fraza grzecznościowa hogy vagy, kuidas läheb, węgierski, estoński,
fraza liczebnikowa (liczebnik główny) adak anane, adak adak, arara parajski,
fraza liczebnikowa nieokreślona od chuja, w chuj, um pouco, od groma, od chuja i trochę, до хуя и больше, tysiąc pięćset sto dziewięćset, да хваробы, do cholery, co niemiara polski, portugalski, rosyjski, białoruski,
fraza liczebnikowa ułamkowa trzy czwarte, tre fjerdedele, polski, duński,
fraza liczebnikowa, liczebnik główny ʔúpən ʔiʔ nə́c̕uʔ, ʔúpən ʔiʔ čə́saʔ, ʔúpən snáč̕əwəč, klallam,
fraza liczebnikowa, rodzaj męski ambo meliores, łaciński,
fraza określnikowa several dozen, angielski,
fraza partykułowa dyskursywna por el contrario, hiszpański,
fraza partykułowa wprowadzająca na przykład, polski,
fraza partykułowa wzmacniająca siłą rzeczy, w istocie, szczerze mówiąc, mówiąc szczerze, to be honest, będąc szczerym, prawdę mówiąc, chcąc nie chcąc, tak się składa, wól nie wól polski, angielski,
fraza przymiotnikowa jakościowa baby blue, en vogue, off-topic, angielski, francuski, termin obcy w języku polskim,
fraza przymiotnikowa nieodmienna pełną gębą, polski,
fraza przymiotnikowa, liczba mnoga równi i równiejsi, polski,
fraza przysłówkowa pytająca wi fuł, wie viel, wilamowski, niemiecki,
fraza przysłówkowa stopnia i miary do wyboru, do koloru, polski,
fraza przysłówkowa względna wie viel, niemiecki,
fraza przysłówkowa, operator metatekstowy i tak dalej, polski,
fraza rodzajnikowa קיין שום, ערגעץ אַ, jidysz,
fraza rzeczownik, rodzaj nijaki elektrisk stød, duński,
fraza rzeczownik, rodzaj żeński аміячная салетра, białoruski,
fraza rzeczownikowa niepoliczalna wikt i opierunek, polski,
fraza rzeczownikowa nieżywotna, liczba mnoga часы пик, rosyjski,
fraza rzeczownikowa nieżywotna, nazwa własna Сан-Томе и Принсипи, rosyjski,
fraza rzeczownikowa policzalna i niepoliczalna ground squirrel, angielski,
fraza rzeczownikowa, klasa 1/2 mtoto mchanga, suahili,
fraza rzeczownikowa, klasa 11/10 uwanja wa ndege, upinde wa mvua, suahili,
fraza rzeczownikowa, klasa 14 uyabisi wa tumbo, suahili,
fraza rzeczownikowa, klasa 15 ukuzamazama komhlaba, zulu,
fraza rzeczownikowa, klasa 5/6 daraja la tatu, duka la kumbukumbu, dawa la kukinga jua, dawa la meno, suahili,
fraza rzeczownikowa, klasa 6 maumivu ya kichwa, suahili,
fraza rzeczownikowa, klasa 7/8 kiwiko cha mguu, kifungua chupa, chakula cha mchana, kitambaa cha mkono, suahili,
fraza rzeczownikowa, klasa 9/10 mashine ya kutolea pesa, aina ya damu, chai ya asubuhi, lenzi mboni, hifadhi ya wanyama, klabu ya usiku, barua ya rejista, sabuni ya kunyolea, ofisi ya watalii, suahili,
fraza rzeczownikowa, liczba mnoga, klasa 6 mazao ya maziwa, suahili,
fraza rzeczownikowa, liczba mnoga, klasa 8 vyakula kutoka baharini, suahili,
fraza rzeczownikowa, policzalna silver lining, angielski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męski lub nijaki бага нас, Hot Dog, mongolski, niemiecki,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męski lub nijaki, nazwa własna Шинэ Зеланд, Шэнэ Зеланд, mongolski, buriacki,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męski nieżywotny блошиний ринок, ukraiński,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męski nieżywotny, liczba mnoga, nazwa własna Сейшельські Острови, Японские острова, ukraiński, rosyjski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męskoosobowy lub męskorzeczowy, nazwa własna Święty Duch, polski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męskoosobowy lub męskozwierzęcy Anioł Stróż, polski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męskorzeczowy lub męskozwierzęcy rogal świętomarciński, befsztyk po tatarsku, kotlet mielony, klon jesionolistny, klon kłosowy, klon okrągłolistny, chaber piękny, goździkowiec korzenny, hokej na lodzie, hokej na trawie polski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj męskozwierzęcy lub męskoosobowy żywy trup, żyjący trup, trup za życia, polski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj nijaki lub męski hapax legomenon, termin obcy w języku polskim,
fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński lub męski казанская сирота, testigo ocular, cabeza de linaje, rosyjski, hiszpański,
fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński lub męskoosobowy drag queen, termin obcy w języku polskim,
fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński lub nijaki, nazwa własna Burkina Faso, polski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński, liczba podwójna, nazwa własna Antigva in Barbuda, słoweński,
fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński, męski зірочник лісовий, borówka czernica, ukraiński, polski,
fraza rzeczownikowa, rodzaj żeński, związek frazeologiczny huśtawka cen, polski,
fraza rzeczownikowa. rodzaj męski nieżywotny náprstník červený, słowacki,
fraza spójnikowa zdań podrzędnych για να, nowogrecki,
fraza wykrzyknikowa, zwrot grzecznościowy με συγχωρείς, με συγχωρείτε, salaam aalekum, nowogrecki, wolof,
fraza zaimkowa dzierżawcza blong yu, blong yufala, bislama,
fraza zaimkowa liczebnikowa nieokreślona, fraza liczebnikowa nieokreślona lub fraza rzeczownikowa, rodzaj nijaki co nieco, mało co niewiela, polski,
fraza zaimkowa nieokreślona бер нисә, baszkirski,
fraza zaimkowa zwrotna tú féin, irlandzki,
fraza zaimkowa zwrotna, liczba mnoga sibh féin, irlandzki,
fraza zdaniowa wykrzyknikowa Χριστός ανέστη, Χριστός ἀνέστη, Chrystus zmartwychwstał, nowogrecki, starogrecki, polski,
fraza zdaniowa עס טוט מיר באַנג, וויפֿל איז דער זייגער, oczy stanęły w słup, gzik wchodzi w kolana, non cascherà il mondo, świat się nie zawali, далі буде, nóż się w kieszeni otwiera, nie ma mowy, spadochron się nie otworzył
fraza sincerely, poza tym, oprócz tego, continuará, wo ja, no matter, oni devas, oni povas, pleno titulo, wosser wȧjn
frazeologizm, fraza czasownikowa Gehör verschaffen, niemiecki,
gismu badna, djacu, nanca, jor, lojban,
ideogram , , , , , , , , japoński,
idiom as at, angielski,
imiesłów bierny czasu przeszłego dokonanego aptus, notus, doctus, meritus, adultus, potus, secretus, iratus, apertus, situs łaciński,
imiesłów czasu przeszłego vaṇita, pali,
imiesłów czynny czasu teraźniejszego abstinens, adolescens, patiens, łaciński,
imiesłów przeszły w funkcji przymiotnika bewaldet, verschuldet, gedruckt, niemiecki,
imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego vestita, esperanto,
imiesłów przymiotnikowy bierny w użyciu przymiotnikowym położony, polski,
imiesłów przymiotnikowy bierny slazený, zabity, ufortyfikowany, zrujnowany, położony, czeski, polski,
imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego mortinta, esperanto,
imiesłów przymiotnikowy czynny niewierzący, polski,
imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny umarły, umarła, polski,
imiesłów przymiotnikowy zmęczony, redivivus, såret, esperanta, vakanta, dormanta, optatus, polski, łaciński, duński, esperanto,
imiesłów rzeczownikowy czynny czasu teraźniejszego esperanto, esperanto,
imiesłów teraźniejszy w funkcji przymiotnika beratend, niemiecki,
imiesłów satisfacte, vocandus, zaopatrzony, niepisany, perfectus, suffixus, postfixus, infixus, fixus, cantus
imiesłów, forma pochodna περιεχόμενα, nowogrecki,
konstrukcja gramatyczna not only, but also, angielski,
liczba 666, użycie międzynarodowe,
liczebnik (opcjonalnie rzeczownik) siro, bislama,
liczebnik główny / rzeczownik, rodzaj nijaki δισεκατομμύριο, nowogrecki,
liczebnik główny w funkcji liczebnika porządkowego veintiocho, hiszpański,
liczebnik główny w funkcji rzeczownika rodzaju nijakiego milion, rumuński,
liczebnik główny (porządkowy: drugizbiorowy: dwoje) dwa, polski,
liczebnik główny (porządkowy: piątyzbiorowy: pięcioro) pięć, polski,
liczebnik główny (porządkowy: trzecizbiorowy: troje) trzy, polski,
liczebnik główny (zbiorowy: czterdzieścioro) czterdzieści, polski,
liczebnik główny, forma fleksyjna en, eno, słoweński,
liczebnik główny, forma rodzaju nijakiego od δεκατρείς δεκατρία, nowogrecki,
liczebnik główny, klasa ludzka аӡәы, abchaski,
liczebnik główny, klasa pozaludzka акы, abchaski,
liczebnik główny, opcjonalnie rzeczownik, rodzaj nijaki τρισεκατομμύριο, nowogrecki,
liczebnik główny, rodzaj męski i żeński δεκατέσσερις, nowogrecki,
liczebnik główny, rodzaj męski dois, ⵎⵔⴰⵡ, eden, ⵢⴰⵏ, portugalski, tamazight, słoweński,
liczebnik główny, rodzaj nijaki od χίλιοι χίλια, nowogrecki,
liczebnik główny, rodzaj nijaki δεκατέσσερα, τέσσερα, τετρακόσια, nowogrecki,
liczebnik główny, rodzaj żeński une, ⵢⴰⵜ, francuski, tamazight,
liczebnik główny/rzeczownik ilościowy billion, million, hundred, thousand, dozen, centillion, trillion, quadrillion, quintillion, octillion angielski,
liczebnik nieokreślony, przymiotnik küp, tatarski,
liczebnik porządkowy w użyciu rzeczownikowym εικοστός, nowogrecki,
liczebnik porządkowy, rodzaj żeński pěta, dolnołużycki,
liczebnik przysłówkowy wielokrotny dwojc, polski,
liczebnik rozdzielczy bina, hiruna, octogeni, seina, bosna, launa, zazpina, zortzina, bederatzina, baskijski, łaciński,
liczebnik ułamkowy, rodzaj męski lub nijaki półtora, півтора, polski, ukraiński,
liczebnik ułamkowy, rodzaj żeński półtorej, півтори, polski, ukraiński,
liczebnik wieloraki beide, keinerlei, dwojaki, jednoraki, czworaki, pięcioraki, trojaki, sześcioraki, siedmioraki, ośmioraki niemiecki, polski,
liczebnik, rodzaj męski ενάμισης, nowogrecki,
liczebnik, rodzaj nijaki ένα, τρία, ενάμισι, nowogrecki,
liczebnik, rodzaj żeński i męski τρεις, nowogrecki,
liczebnik, rodzaj żeński μιάμιση, nowogrecki,
ligatura 𐏊, staroperski,
litera w funkcji zaimka, rodzaj męskoosobowy X, polski,
litera (majuskuła: A) a, użycie międzynarodowe,
litera (minuskuła: a) A, użycie międzynarodowe,
litera, rzeczownik, rodzaj nijaki q, polski,
maszerować mašjȳn, mašjə̄n, wilamowski,
międzyrostek -o-, polski,
modalna konstrukcja bezosobowa είναι αδύνατο, nowogrecki,
modulant absolut, bezmali, polski,
modulant[zob. uwagi] podobno, polski,
modulant, przysłówek rzekomo, polski,
morfem a, scir, солнце, A, team, turecki, interlingua, rosyjski, zulu, esperanto (morfem),
nazwa własna , , 西, 汉语拼音方案, , , כפר נחום, chiński standardowy, hebrajski,
no-przymiotnik 普段の, 不動の, japoński,
określnik ilościowy ཉུང༌, tybetański,
określnik pytający zein, zenbat, baskijski,
określnik w stopniu najwyższym most, least, angielski,
określnik w stopniu wyższym more, angielski,
określnik al, , ua, 어느, , , , hetzelfde, dezelfde, các holenderski, koreański, hawajski, wietnamski, hindi, abazyński,
orzecznik przymiotnikowy asleep, angielski,
oznaczenie kodowe PP, FI, EST, FSM, użycie międzynarodowe, polski, czeski,
partykuła czasownika in, om, szwedzki,
partykuła dodawana do rzeczowników, może ją poprzedzać inna partykuła , koreański,
partykuła emfatyczna , polski,
partykuła modalna сірә, kazachski,
partykuła oceniająca ponoć, pono, polski,
partykuła początkująca zdania w przysięgach lub w nawiązaniu do konkretnych sytuacji μα, nowogrecki,
partykuła przecząca stosowana przed czasownikami w trybach rozkazującym i łączącym, jak też przed imiesłowami i przymiotnikami μη, μην, nowogrecki,
partykuła pytajna num, łaciński,
partykuła pytająca lub względna γιατί, nowogrecki,
partykuła wprowadzająca czasownik να, nowogrecki,
partykuła wzmacniająca kontrast πού, nowogrecki,
partykuła, człon spójników złożonych ju, esperanto,
partykuła, przedrostek ไม่, অ-, tajski, bengalski,
peryfraza czasowa ir a, hiszpański,
peryfraza modalna nieosobowa poprzedzająca bezokolicznik haber que, hiszpański,
peryfraza modalna poprzedzająca bezokolicznik tener que, hiszpański,
poimek vaille, सह, विना, tähden, санна, fiński, sanskryt, czeczeński,
poprzyimkowa forma zaimka trzecioosobowego nań, odeń, weń, bezeń, dlań, doń, , przezeń, , zań polski,
przedimek nieokreślony, liczba mnoga ni, tokelau,
przedimek określony, liczba mnoga de, , duński, tokelau,
przedimek określony, rodzaj męski o, portugalski,
przedimek określony, rodzaj nijaki det, szwedzki,
przedimek określony, rodzaj wspólny den, duński, szwedzki,
przedimek unu, e, he, dr, het, , esperanto, albański, hawajski, szwabski, holenderski,
przedimek, rodzajnik en, duński,
przedrostek czasowników złożonych be, holenderski,
przedrostek w funkcji przyimka ב, מ, hebrajski,
przedrostek w funkcji przymiotnika וואַל, jidysz,
przedrostek w funkcji spójnika ש, hebrajski,
przedrostek w wyrazach złożonych… arcy-, prze-, polski,
przedrostek wyrażający nadmiar lub wierzchnią pozycję czegoś sobre-, hiszpański,
przedrostek, morfem pre-, interlingua,
przedrostek, pełniący funkcję przymiotnika עיקר, jidysz,
przedrostek, przymiotnik afsláttar-, almanna-, atvinnu-, auka-, austur-, árs-, ávaxta-, banka-, björgunar-, islandzki,
przedrostek… e-, com-, re-, ex-, co-, per-, ab-, inter-, ne-, con- łaciński,
przyimek tworzący konstrukcję opisującą… nad, polski,
przyimek tworzący wyrażenia wskazujące na… u, polski,
przyimek uniwersalny je, esperanto,
przyimek w funkcji tematu słowotwórczego po-, przed-, pod-, polski,
przyimek, służący do określania… przez, polski,
przyimek, wyrażający… z, dolnołużycki,
przymiotnik / czasownik hózhóní, nawaho,
przymiotnik / przysłówek bedst, duński,
przymiotnik dystrybutywny cada, hiszpański,
przymiotnik dzierżawczy i relacyjny bracki, polski,
przymiotnik dzierżawczy, forma pochodna vos, francuski,
przymiotnik i przysłówek stille, duński,
przymiotnik i zaimek nieokreślony w liczbie mnogiej ambos, hiszpański, portugalski,
przymiotnik i zaimek nieokreślony όλος, nowogrecki,
przymiotnik i zaimek alguno, hiszpański,
przymiotnik jakościowy i relacyjny bohatyrski, polski,
przymiotnik liczebny główny dos, veintidós, ciento, δεκαέξι, δεκάξι, veinticuatro, hiszpański, nowogrecki,
przymiotnik liczebny porządkowy ducentésimo, veinticuatro, εξηκοστός, εκατοστός, hiszpański, portugalski, nowogrecki,
przymiotnik liczebny μηδέν, χίλιοι, aw, veintisiete, nowogrecki, tobati, hiszpański,
przymiotnik liczebny, rodzaj męski διακόσιοι, nowogrecki, starogrecki,
przymiotnik liczebny, rodzaj nijaki διακόσια, nowogrecki,
przymiotnik liczebny, rodzaj żeński διακόσιες, unha, nowogrecki, galicyjski,
przymiotnik nieokreślony, liczba mnoga algunos, hiszpański,
przymiotnik nieokreślony, rodzaj męski liczby pojedynczej ningún, hiszpański,
przymiotnik nieokreślony, rodzaj męski, apokopa od alguno algún, hiszpański,
przymiotnik nieokreślony, rodzaj żeński πολλή, unha, nowogrecki, galicyjski,
przymiotnik niepredykatywny, przysłówek はるか, 遥か, japoński,
przymiotnik nieregularny πολύς, nowogrecki,
przymiotnik odczasownikowy niezbity, consumato, zacofany, decydujący, przeklęty, zaokrąglony, nadęty, wzburzony, wyszukany, opalony polski, włoski, fiński, rumuński, holenderski, wilamowski,
przymiotnik odliczebnikowy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jedenasty, dwunasty, ósmy, szósty, siódmy polski, francuski,
przymiotnik odrzeczownikowy Liechtensteiner, gabardynowy, huraganowy, arkadyjski, jedwabisty, sercowy, muślinowy, gryczany, koszarowy, transportowy niemiecki, polski,
przymiotnik pytajny lub wykrzyknikowy ilości cuánto, hiszpański,
przymiotnik pytajny τι, cuál, quale, nowogrecki, hiszpański, włoski,
przymiotnik pytający qué, hiszpański,
przymiotnik używany również jako rzeczownik μπάσταρδος, nowogrecki,
przymiotnik w funkcji liczebnika porządkowego énième, francuski,
przymiotnik w funkcji polskiego przysłówka mye, norweski (bokmål),
przymiotnik w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego cienki, مدخن, polski, arabski,
przymiotnik w funkcji rzeczownika rodzaju nijakiego żółty, polski,
przymiotnik w liczbie mnogiej maka, szwedzki,
przymiotnik w stopniu najwyższym ditissimus, łaciński,
przymiotnik w stopniu wyższym inferior, ditior, боліи, łaciński, staro-cerkiewno-słowiański,
przymiotnik w użyciu przyimkowym больше, rosyjski,
przymiotnik w użyciu przysłówkowym seguro, lento, bueno, tranqui, barato, cojonudo, hiszpański,
przymiotnik w użyciu rzeczownikowym βάρβαρος, nowogrecki,
przymiotnik w użyciu rzeczownikowym, rodzaj męski sordo, acusado, hiszpański,
przymiotnik wskazujący, rodzaj męski aquel, hiszpański,
przymiotnik wskazujący, rodzaj nijaki, liczba mnoga αυτά, nowogrecki,
przymiotnik wskazujący, rodzaj żeński, liczba mnoga αυτές, nowogrecki,
przymiotnik wykrzyknikowy qué, quale, hiszpański, włoski,
przymiotnik względny τι, quale, nowogrecki, włoski,
przymiotnik / przyimek worth, angielski,
przymiotnik[potrzebne źródło] wypchany, szmelcowany, otłuszczony, polski,
przymiotnik, forma fleksyjna (supletywna) καλύτερος, nowogrecki,
przymiotnik, forma fleksyjna, rodzaj żeński (m Arifi) Tarifit, tarifit,
przymiotnik, forma krótka, liczba mnoga стары, rosyjski,
przymiotnik, forma żeńska od καισαρικός καισαρική, nowogrecki,
przymiotnik, klasa 1/2, 3/4, 9/10, 11/12 mpya, suahili,
przymiotnik, klasa 9/10 nzuri, suahili,
przymiotnik, liczba mnoga muu, unos, anseroformaj, estoński, hiszpański, esperanto,
przymiotnik, liczebnik porządkowy τριακοστός, nowogrecki, starogrecki,
przymiotnik, przedrostek selja-, estoński,
przymiotnik, rodzaj męski i żeński policial, portugalski,
przymiotnik, rodzaj żeński i męski Éireannach, irlandzki,
przymiotnik, rodzaj żeński zamężna, unha, polski, galicyjski,
przyrostek dzierżawczy -si, -ni, fiński,
przyrostek słowotwórczy -anie, -enie, -ać, -eć, -iyn, -jȳn, polski, wilamowski,
przyrostek złożony -eczka, -eczek, polski,
przyrostek, forma fleksyjna -owa, polski,
przysłowie baszkirskie әйткән һүҙ — атҡан уҡ, baszkirski,
przysłowie maypi qollqe kashan, chaypi songo kashan, un ver amico se cognosce in besonio, ші скора на барані, а піяк уж пє за ню, tapsañ al, yerinde yeller ese, tiden skal gå med noget, sagde manden, bankede sin kone, keczua, interlingua, rusiński, krymskotatarski, duński,
przysłówek / zaimek / spójnik jakkuôlvjek, słowiński,
przysłówek liczebnikowy pierwszykroć, niejednokroć, kilkakroć, parokroć, samotrzeć, polski,
przysłówek lub partykuła takô, słowiński,
przysłówek miejsca w zdaniach przeczących πουθενά, nowogrecki,
przysłówek miejsca w zdaniach pytających πουθενά, nowogrecki,
przysłówek przeczący nada, tampoco, tampoc, hiszpański, kataloński,
przysłówek pytajny czasu πότε, nowogrecki,
przysłówek pytajny lub wykrzyknikowy ilości cuánto, hiszpański,
przysłówek pytajny adónde, cuándo, combien, d'où, қашан, πόσο, noiz, nola, hiszpański, francuski, kazachski, nowogrecki, baskijski,
przysłówek pytający o miejsce dónde, hiszpański,
przysłówek pytający weshalb, weswegen, куди, niemiecki, ukraiński,
przysłówek sposobu lub miejsca wysoko, polski,
przysłówek sposobu, stopień wyższy lepiej, лепей, polski, białoruski,
przysłówek spójnikowy nonetheless, angielski,
przysłówek używany przy powtarzaniu πότε, nowogrecki,
przysłówek w funkcji predykatywnej сродни, rosyjski,
przysłówek w funkcji wykrzyknikowej πόσο, nowogrecki,
przysłówek w związku z bezokolicznikiem trudno, polski,
przysłówek wykrzyknikowy qué, hiszpański,
przysłówek względny wprowadzający zdania podrzędne określające miejsce donde, hiszpański,
przysłówek względny που, weshalb, weswegen, nowogrecki, niemiecki,
przysłówek zaimkowy oznajmujący daarover, hierover, erover, waarover, holenderski,
przysłówek zaimkowy pytający waarover, holenderski,
przysłówek, liczebnik nieokreślony niedużo, polski,
przysłówek, stopień najwyższy eniten, fiński,
przysłówek, stopień wyższy meglio, snarare, жақсырақ, кеңірек, көбірек, азырақ, дұрысырақ, włoski, szwedzki, kazachski,
przysłówek, zwrot grzecznościowy nedankinde, esperanto,
przysłówek, zwykle w użyciu czasownikowym lepiej, raczyj, polski,
pytajnik því, hvers vegna, hvænar, hvað, hvernig, hvar, warum, wen, wohin, wi islandzki, farerski, niemiecki, wilamowski, tajski,
pytanie hodi!, suahili,
quasi-przymiotnik , 馬鹿, 強勢, きょうせい, 真剣, 真っ暗, 気楽, 安楽, 不思議, 赤色 japoński,
rdzeń przyrostka, rzeczowniki rodzaju żeńskiego -dura, hiszpański,
rodzajnik cząstkowy du, francuski,
rodzajnik nieokreślony, rodzaj żeński, liczba pojedyncza une, francuski,
rodzajnik nijaki w lm τα, nowogrecki,
rodzajnik określony liczby pojedynczej… ke, ka, hawajski,
rodzajnik określony rodzaju żeńskiego liczby mnogiej od rodzajnika la le, włoski,
rodzajnik określony stosowany przy rzeczownikach rodzaju żeńskiego η, nowogrecki,
rodzajnik określony występujący przed rzeczownikami rodzaju nijakiego το, nowogrecki,
rodzajnik określony te, a, des, s, die, der, das, le, les, dyr
rodzajnik określony, forma pochodna den, dem, την, των, niemiecki, nowogrecki,
rodzajnik określony, forma ściągnięta l', kataloński,
rodzajnik określony, liczba mnoga de, די, norweski (bokmål), jidysz,
rodzajnik określony, liczba mnoga, forma pochodna τους, nowogrecki,
rodzajnik określony, rodzaj męski i żeński den, norweski (bokmål),
rodzajnik ściągnięty liczby mnogiej aux, francuski,
rodzajnik ściągnięty du, francuski,
rodzajnik a, as, dat, de, en, et, li, o, bi, ein
rodzajnik, rodzaj żeński της, nowogrecki,
rodzajnik, rodzaj żeński, forma nieakcentowana la, galicyjski,
rzeczownik / przymiotnik niepredykatywny しつれい, かんたん, japoński,
rzeczownik męskorzeczowy lub nijaki szacher-macher, polski,
rzeczownik nieożywiony nihíít, arapaho,
rzeczownik niepoliczalny ықпал, еріндік, ქერი, ლუდი, p’ȍ’óne, sendependeco, kazachski, gruziński, taos, esperanto,
rzeczownik niepoliczalny, nazwa własna Վիսլա, ormiański,
rzeczownik niepoliczalny, rodzaj wspólny indignation, duński,
rzeczownik nieżywotny, liczba mnoga молоки, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, liczba mnoga, nazwa własna Фермопилы, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, nazwa własna Эдирне, Эгер, Коми, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj męski lub nijaki, nazwa własna Катовице, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj męski абажур, океан, век, закон, касцёл, шыізм, тираж, фестіваль, факулта, proizvod białoruski, rusiński, bułgarski, chorwacki,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj męski, liczba mnoga джинсы, сани, финансы, усы, вельветы, техасы, экскременты, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj nijaki, liczba mnoga дрова, недра, прения, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj żeński планета, хыжа, rusiński,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj żeński, liczba mnoga брюки, фекалии, rosyjski,
rzeczownik nieżywotny, rodzaj żeński, liczba mnoga, nazwa własna Филиппины, rosyjski,
rzeczownik odczasownikowy かみ, тігу, білу, емдеу, ұйықтау, мөңіреу, ұйымдастыру, шығу, пайдалану, ұнау japoński, kazachski, tatarski, wilamowski, ujgurski, łotewski, angielski,
rzeczownik odczasownikowy, rodzaj męski تطهير, arabski,
rzeczownik odczasownikowy, rodzaj nijaki fermentowanie, śrajwa, śraeiwa, u̇fbitta, wyróżnienie, kichnięcie, asfaltowanié, włómanié, dôverovanie, śrȧjwa polski, wilamowski, kaszubski, słowacki,
rzeczownik odczasownikowy, rodzaj wspólny tatovering, duński,
rzeczownik ożywiony elefante, hóuu, baskijski, arapaho,
rzeczownik policzalny i niepoliczalny contention, wax, strength, kerosene, ermine, heartache, tartar, glamor, angielski,
rzeczownik policzalny lub niepoliczalny, nazwa własna Cheyenne, angielski,
rzeczownik policzalny қосымша, eoror, wuduwasa, kazachski, nauruański, staroangielski,
rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem, nazwa własna, liczba mnoga Na Scigirí, irlandzki,
rzeczownik w funkcji epitetu rzeczownikowego 오렌지, koreański,
rzeczownik w liczbie podwójnej veru, quenya,
rzeczownik w roli przydawki, rodzaj żeński οδοντογλυφίδα, nowogrecki,
rzeczownik w użyciu przymiotnikowym γκέι, τζάμι, κανόνι, nowogrecki,
rzeczownik w użyciu przymiotnikowym, rodzaj męski puerco, hiszpański,
rzeczownik w użyciu przysłówkowym mieścy, τζάμι, polski, nowogrecki,
rzeczownik w użyciu przysłówkowym, rodzaj nijaki, liczba mnoga Χριστούγεννα, nowogrecki,
rzeczownik własny użyty jako pospolity, rodzaj męski Εφιάλτης, nowogrecki,
rzeczownik własny, rodzaj nijaki lub żeński Μυανμάρ, nowogrecki,
rzeczownik z rodzajnikiem określonym שם, hebrajski,
rzeczownik zbiorowy slain, angielski,
rzeczownik zbiorowy, rodzaj męski посуд, białoruski,
rzeczownik zbiorowy, rodzaj męskorzeczowy owad, abandonware, susz, laikat, polski, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik zbiorowy, rodzaj męskozwierzęcy, nazwa własna Izrael, polski,
rzeczownik zbiorowy, rodzaj nijaki siano, pieczywo, potomstwo, cvijeće, obuwie, ptactwo, robactwo, menelstwo, duchowieństwo, zrní polski, chorwacki, czeski,
rzeczownik zbiorowy, rodzaj żeński mężczyzna, młodzież, żywność, szuja, братия, братрия, weterynaria, progenitura, załoga, ikra polski, staro-cerkiewno-słowiański, rosyjski,
rzeczownik złożony pussijuoksu, fiński,
rzeczownik złożony, rodzaj żeński सज़ा-ए-मौत, hindi,
rzeczownik żywotny, rodzaj męski i żeński судья, rosyjski,
rzeczownik żywotny, rodzaj męski lub żeński яппи, сатана, самоубийца, юнга, rosyjski,
rzeczownik dagā daga, fidżyjski,
rzeczownik ō o, fidżyjski,
rzeczownik будучае будучы, białoruski,
rzeczownik, przymiotnik niepredykatywny ブラウン, japoński,
rzeczownik, przysłówek 何時, japoński,
rzeczownik, bez rodzaju Ost, West, Don, Nord, Süd, niemiecki,
rzeczownik, forma fleksyjna (supletywna) fuzekle, polski,
rzeczownik, forma fleksyjna franču, łotewski,
rzeczownik, forma fleksyjna, liczba mnoga (lp aambei) aambeie, afrykanerski,
rzeczownik, forma fleksyjna, liczba mnoga, klasa 8 izambane, zulu,
rzeczownik, forma fleksyjna, nazwa własna Cielętniki, polski,
rzeczownik, forma określona, liczba mnoga, nazwa własna Alpene, norweski (bokmål),
rzeczownik, klasa -/6, liczba mnoga amafinyila, zulu,
rzeczownik, klasa 1/2 umzingeli, umcwali, umelaphi, umAfrika, umYurobhu, umpendi, umxhasi, umhlengikazi, zulu,
rzeczownik, klasa 1/6 umZulu, zulu,
rzeczownik, klasa 11 umoja, wingi, utupu, uzito, wasia, upendo, ubolo, ukhabe, ufuba, usizo suahili, zulu,
rzeczownik, klasa 11/10 wimbo, ulwandle, uju, ulimi, ucingo, uwanja, ubende, unwele, ukhuni, uhlelo suahili, zulu,
rzeczownik, klasa 11/12 wavu, suahili,
rzeczownik, klasa 11/6 ubongo, suahili,
rzeczownik, klasa 14 ubuchopho, ujumbe, ubuhlanzo, ubulili, ubuqwayizi, ububhibhi, zulu, suahili,
rzeczownik, klasa 15 ukuncoma, ukukhulelwa, ukuhunyushwa, ukuzamazama, ukufa, zulu, ndebele południowy, xhosa,
rzeczownik, klasa 1a/2 bwana, nyani, bwanamkubwa, cziczewa,
rzeczownik, klasa 1a/2a uNovemba, uLwezi, weta, u-anti, uthisha, ubhejane, ubhodisi, ubhanana, utamatisi, upholi zulu, suazi,
rzeczownik, klasa 3 umoya, mompɛpɛ, musoro, umdongwe, umchamo, zulu, lingala, shona,
rzeczownik, klasa 3/4 umlilo, umfula, umkhumbi, umthandazo, umbala, umthombo, umphimbo, umthondo, umkhankanyo, umkholwane zulu,
rzeczownik, klasa 5 / 9a zambí, lingala,
rzeczownik, klasa 5 ifu, libángá, ichibi, i-intanethi, ibhayoloji, ikhemistri, ifonetiki, imathemathiki, iqiniso, iMelika zulu, lingala,
rzeczownik, klasa 5/6 iso, ibhola, igazi, iSonto, iqhwa, ihlathi, ibhubesi, izinyo, ikhala, ixoxo zulu, suazi,
rzeczownik, klasa 6 amafutha, malazi, zulu, suahili,
rzeczownik, klasa 6/6 makumbusho, mazao, suahili,
rzeczownik, klasa 7 selemo, isibindi, Kijerumani, Kipolandi, siteki, isizungu, siSwati, sotho, xhosa, zulu, suahili, suazi,
rzeczownik, klasa 7/8 inyama, isikole, isihlathi, isibane, isibalo, isihlungu, isinene, isenzo, isiphawulo, isambane komoryjski ngazidża, zulu, ndebele południowy, xhosa,
rzeczownik, klasa 9 indlu, mbísi, mbalame, nkómbó, mbú, ndɛkɛ, mbuma, nkásá, sánzá, mbwá suazi, zulu, lingala, cziczewa,
rzeczownik, klasa 9/10 ng'ombe, into, inhlanzi, intamo, inyosi, indlovu, imvubu, imvula, inkomo, impukane cziczewa, zulu, shona, tsonga, kikuju,
rzeczownik, klasa 9/10, ożywione pofu, suahili,
rzeczownik, klasa 9/10, ożywiony ngiri, suahili,
rzeczownik, klasa 9a/10a zɛ́lɔ, lingala,
rzeczownik, klasa rzeczy 𒅴𒂠, 𒅴𒄀, sumeryjski,
rzeczownik, klasa9/10 intulo, zulu,
rzeczownik, liczba mnoga (lp pokezi) mapokezi, suahili,
rzeczownik, liczba mnoga, klasa -/10 dengu, suahili,
rzeczownik, liczba mnoga, klasa 10 kucha, suahili,
rzeczownik, liczba mnoga, klasa 11/10 (lp uwingu) mbingu, suahili,
rzeczownik, liczba mnoga, klasa 6 majani, mapenzi, amalotha, amakhoba, amathe, amahloni, suahili, zulu,
rzeczownik, liczba mnoga, klasa 6 (lp dawa) madawa, suahili,
rzeczownik, liczba mnoga, klasa 6 (lp zao) mazao, suahili,
rzeczownik, nazwa własna, klasa 5 i-Afrika, iYurobhu, zulu,
rzeczownik, opcjonalnie liczebnik hēai, tokelau,
rzeczownik, rodzaj męski maškār, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj meskorzeczowy zdzierak, polski,
rzeczownik, rodzaj męska cōł, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj męski (męskooosobowy, męskozwierzęcy lub męskorzeczowy), opcjonalnie żeński hermafrodyta, polski,
rzeczownik, rodzaj męski (rzadko w rodzaju żeńskim) acné, hiszpański,
rzeczownik, rodzaj męski (lp) lub żeński (lm) përdorim, albański,
rzeczownik, rodzaj męski / nijaki nachos, naczos, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męski / żeński bølge, norweski (bokmål),
rzeczownik, rodzaj męski albo żeński papla, polski,
rzeczownik, rodzaj męski i nijaki mana, vaca, pixel, krystall, जीव, tǡl, vaṇa, शेष, अम्बु, वर्ष pali, holenderski, norweski (bokmål), sanskryt, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj męski i żeński, liczba mnoga søtsaker, hersenen, Filipijnen, norweski (bokmål), holenderski,
rzeczownik, rodzaj męski i żeński, nazwa własna Virgem, Pyreneeën, Ami, معلوف, portugalski, holenderski, polski, arabski,
rzeczownik, rodzaj męski lub nijaki lub żeński Joghurt, Jogurt, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj męski lub nijaki Tätigkeitsbereich, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj męski lub nijaki, liczba mnoga βράχος, nowogrecki,
rzeczownik, rodzaj męski lub nijaki, nazwa własna Kosovo, Латви, Дани, Kongo, Libanon, Wisconsin, Аргентин, Франц, Грек, Испани niemiecki, mongolski, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męski lub austr. nijaki Äon, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj męski lub żeński lub nijaki nyre, Ischias, Triangel, Klafter, Dings, Spam, norweski (bokmål), niemiecki,
rzeczownik, rodzaj męski lub żeński, liczba mnoga כירים, gens, mazelen, hebrajski, francuski, holenderski,
rzeczownik, rodzaj męski lub żeński, liczba mnoga, nazwa własna Krkonoše, czeski,
rzeczownik, rodzaj męski lub żeński, używany najczęściej w liczbie mnogiej bukse, solbrille, norweski (bokmål),
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny lub nijaki dur, epsilon, agrément, foyer, abonmán, agremán, słowacki, czeski,
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny lub nijaki, nazwa własna Versailles, słowacki,
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny lub rzad. nijaki dátum, słowacki,
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny lub żeński, liczba mnoga džínsy, słowacki,
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny nos, teleskop, parlament, objektiv, pemphigus, помаранџа, хробач, тыждень, заир, chorwacki, bośniacki, francuski, macedoński, rusiński, rosyjski,
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny, liczba mnoga, nazwa własna Kajmany, Komory, Falklandy, Karpaty, Kapverdy, Drážďany, Blíženci, Jasy, Lurdy, Piešťany słowacki, czeski,
rzeczownik, rodzaj męski nieżywotny, nazwa własna Вітебськ, Жашків, Краматорськ, Фастів, Реюньйон, Павлодар, Пешавар, Петропавловск, Пинск, Петроград ukraiński, rosyjski,
rzeczownik, rodzaj męski żywotny i nieżywotny jmenovatel, čitatel, motýlek, czeski,
rzeczownik, rodzaj męski żywotny lub nieżywotny špaček, czeski,
rzeczownik, rodzaj męski żywotny распуснік, Austrijanac, białoruski, chorwacki,
rzeczownik, rodzaj męski (крэ́дыт) крэдыт, białoruski,
rzeczownik, rodzaj męski (крэды́т) крэдыт, białoruski,
rzeczownik, rodzaj męski lm honorario, hiszpański,
rzeczownik, rodzaj męski, forma fleksyjna (w funkcji przymiotnika) galda, łotewski,
rzeczownik, rodzaj męski, forma określona, nazwa własna Østersjøen, Nordsjøen, norweski (bokmål),
rzeczownik, rodzaj męski, liczba podwójna מכנסים, hebrajski,
rzeczownik, rodzaj męski, nazwa pospolita वरुण, sanskryt,
rzeczownik, rodzaj męski, rodzaj żeński grus, heres, ales, łaciński,
rzeczownik, rodzaj męski, zdrobnienie brandello, włoski,
rzeczownik, rodzaj męski, żeński lub nijaki greip, sot, gardin, skjell, fiskeskjell, Wikivoyage, norweski (bokmål), niemiecki,
rzeczownik, rodzaj męski/nijaki segel, staroangielski,
rzeczownik, rodzaj męski/żeński ceramista, idiota, pirata, poltron, קרויט, בֿית, גימל, דלתּ, טייטל, טינק
rzeczownik, rodzaj męsko-żeński file, holenderski,
rzeczownik, rodzaj męskoosobowy (opcjonalnie żeński) żywieniowiec, polski,
rzeczownik, rodzaj męskoosobowy lub męskozwierzęcy, nazwa własna Szatan, Garuda, Smerfuś, Klakier, polski, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męskoosobowy lub niemęskoosobowy, liczba mnoga muminki, polski,
rzeczownik, rodzaj męskoosobowy lub nijaki ladaco, kuzynostwo, bourrée, polski,
rzeczownik, rodzaj męskoosobowy lub żeński swami, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy (reg. żeński) magiel, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub męskoosobowy słup, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub męskowierzęcy punciak, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub męskozwierzecy kawowiec, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub męskozwierzęcy dron, glut, golf, grat, nobel, pilot, post, star, fant, hokej polski, termin obcy w języku polskim, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub męskozwierzęcy[potrzebne źródło] zmrużek, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub nijaki AIDS, RDS, zen, gospel, teff, momo, richelieu, Oakland, FCE, mirafiori termin obcy w języku polskim, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub nijaki, nazwa własna Byblos, Vancouver, Houston, Lagos, Kusz, Tajpej, Montmartre, Kluż-Napoka, Dijon, Al-Ujun polski, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub pot. męskozwierzęcy brokuł, gniot, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub żeński fastnachtsspiel, bouillabaisse, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub żeński, nazwa własna Io, Perm, Kubań, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy' łoniak, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy fryzyś, śćow, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy lub męskoosobowy pies, as, glut, chlor, trup, diabeł, elf, kłobuk, flejtuch, dudka polski,
rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy lub męskorzeczowy longplay, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy lub nijaki emu, aguti, polski,
rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy lub żeński żołądź, okapi, koala, polski,
rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy bonk, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj niemęskoosobowy lub nijaki, liczba mnoga, nazwa własna Jessentuki, polski,
rzeczownik, rodzaj niemęskoosobowy, liczba mnoga, nazwa własna Chôłmice, kaszubski,
rzeczownik, rodzaj nijaki (rzad. męskorzeczowy), nazwa własna Klondike, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj nijaki i męski odana, pali,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męski lub żeński Dingens, Review, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męski nieżywotny, nazwa własna Marseille, słowacki,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męski papaver, Taxi, Virus, Kondom, Poster, Juwel, Prozent, hrís, Modem, Bund łaciński, niemiecki, islandzki, termin obcy w języku polskim, bułgarski, holenderski, słowacki,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męski, nazwa własna Adamstown, Edmonton, termin obcy w języku polskim, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męskoosobowy człeczysko, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męskorzeczowy TGV, cicer cum caule, sucuk, xiaomi, termin obcy w języku polskim, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męskorzeczowy, nazwa własna Windhuk, Niamey, Caracas, Cardiff, Kansas, Birmingham, Kara-kum, Arras, Togliatti, Limousin polski, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub męskozwierzęcy karibu, renault, polski, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub niemęskoosobowy, liczba mnoga cannelloni, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub niemęskoosobowy, nazwa własna Jedlicze, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub wspólny ar, led, skæg, men, paraply, , tack, plastik, selleri, jihad szwedzki, duński,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub rzad. męski Start-up, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub rzad. męski, nazwa własna Aberdeen, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub żeński benzoe, brandy, sake, árþúsund, kakadu, Chaiselongue, gnu, Aerobic, Gangrän, Partikel
rzeczownik, rodzaj nijaki lub żeński, nazwa własna Монако, Ohio, Μπέργκαμο, ukraiński, termin obcy w języku polskim, nowogrecki,
rzeczownik, rodzaj nijaki lub szwajc. niem. męski Fünftel, Achtel, Sechstel, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj nijaki, forma określona landet, norweski (bokmål),
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba mnoga od καλό καλά, nowogrecki,
rzeczownik, rodzaj nijaki, męskorzeczowy lub męskozwierzęcy IRC, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki?, nazwa własna Ju̇zła, wilamowski,
rzeczownik, rodzaj nijaki[potrzebne źródło] niuhempszyr, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki[potrzebne źródło], nazwa własna Токіо, Bekaa, ukraiński, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj niski Абітібі, ukraiński,
rzeczownik, rodzaj wspólny äldste äldst, szwedzki,
rzeczownik, rodzaj wspólny i nijaki adrenalin, amfetamin, aerosol, acetyl, akryl, duński,
rzeczownik, rodzaj wspólny lub żeński landsbygd, szwedzki,
rzeczownik, rodzaj wspólny lav, lien, pret, radio, å, code, canal, lava, sport, week
rzeczownik, rodzaj wspólny, liczba mnoga meslinger, norweski (riksmål),
rzeczownik, rodzaj wspólny, nazwa własna Faeröer, Noordzee, holenderski,
rzeczownik, rodzaj żeński (rzad. męskorzeczowy), nazwa własna Klondike, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj żeński (rzad. nijaki) ETA, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński / męski mikrobølge, norweski (bokmål),
rzeczownik, rodzaj żeński lub męski nieżywotny kostrč, słowacki,
rzeczownik, rodzaj żeński lub męski sósia, portugalski,
rzeczownik, rodzaj żeński lub męski, liczba mnoga waterpokken, holenderski,
rzeczownik, rodzaj żeński lub męskoosobowy mazepa, ślamazara, gaduła, guzdrała, oczajdusza, maruda, kuternoga, wiercipięta, niezdara, skarżypięta polski,
rzeczownik, rodzaj żeński lub męskorzeczowy staroć, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński lub męskozwierzęcy melepeta, powsinoga, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński lub rzad. nijaki Furore, niemiecki,
rzeczownik, rodzaj żeński (patrz: uwagi) kometa, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński, forma fleksyjna w funkcji przysłówka augšā, łotewski,
rzeczownik, rodzaj żeński, forma fleksyjna (od rzecz. sagatavošana) sagatavošanas, łotewski,
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba pojedyncza, nazwa własna Champagne-Ardenne, francuski,
rzeczownik, rodzaj żeński, męski delfin, hand, ham, flöt, charakter, amnion, cüd, сис, ιατρικός, beliceño
rzeczownik, rodzaj żeński, rzadziej męskorzeczowy piszczel, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński, rzadziej w rodzaju męskim torticolis, tortícolis, hiszpański,
rzeczownik, rodzaj żeński,liczba mnoga bērn, wilamowski,
rzeczownik, skrótowiec NASA, RS, angielski, portugalski,
rzeczownik, ton I, klasa 2 ǂkxʻûm, !Xóõ,
rzeczownik, ton II, klasa 1 kúli, !Xóõ,
rzeczownik, ton II, klasa 2 gǂqhèẽ, !Xóõ,
rzeczownik, ton II, klasa 3 ǃqhàa, gǂqhèẽ, !Xóõ,
rzeczownik, ton II/I, klasa 3/2 ǂʻàn, !Xóõ,
rzeczownik, używany w rodzaju męskim liczby pojedynczej barbillas, hiszpański,
skrót przymiotnika prep, angielski,
skrót rzeczownika prep, angielski,
skrót w funkcji rzeczownika rodzaju męskoosobowego d-ca, polski,
skrót w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego rtg., aor., polski,
skrót w funkcji rzeczownika rodzaju nijakiego ID-kort, szwedzki,
skrót w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego C. A., s-ka, f-ma, hiszpański, polski,
skrót w funkcji rzeczownika, rodzaj męski CT, niemiecki,
skrót w funkcji rzeczownika, rodzaj nijaki CT, niemiecki,
skrót w funkcji rzeczownika, rodzaj żeński CT, niemiecki,
skrót w funkcji spójnika iff, angielski,
skrót w funkcji wykrzyknika OK, angielski,
skrót w użyciu przymiotnikowym A & R, termin obcy w języku polskim,
skrót, czasownik tłum., bbq, BBQ, polski, angielski,
skrót, liczebnik tys., polski,
skrót, przymiotnik szt., polski,
skrót, rodzaj męski ks., polski,
skrót, rodzaj żeński ks., polski,
skrót, rzeczownik Th, SV, lb, oz, tłum., subsp., bbq, BBQ, Cen, lvl angielski, duński, polski, łaciński,
skrót, rzeczownik, rodzaj męskoosobowy, liczba mnoga xx., polski,
skrót, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy podgat., rgt, polski,
skrót, rzeczownik, rodzaj nijaki bbq, Rgt., abpstwo, polski, niemiecki,
skrót, rzeczownik, rodzaj żeński str., subsp., οδ., szt., f-ka, kat., Cz-wa, var., odm., polski, łaciński, nowogrecki,
skrót, spójnik tj., t.j., t.e., polski, esperanto,
skrótoweic, rzeczownik, rodzaj żeński UCI, hiszpański,
skrótowiec TV- TV, niemiecki,
skrótowiec grupowo-literowo-głoskowy w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego Arged, polski,
skrótowiec grupowy w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego żelbet, Pafawag, PaFaWag, polski,
skrótowiec grupowy, rodzaj żeński, nazwa własna Cepelia, polski,
skrótowiec głoskowy w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego PiS, PISF, polski,
skrótowiec literowy w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego WOS, URPLWMiPB, SJP, polski,
skrótowiec literowy w funkcji rzeczownika rodzaju nijakiego AGD, polski,
skrótowiec literowy MPD, polski,
skrótowiec rekurencyjny GNU, angielski,
skrótowiec w funkcji czasownika reka, DIY, szwedzki, angielski,
skrótowiec w funkcji przymiotnika relacyjnego RTG, polski,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego lub nijakiego PWN, polski,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego nieżywotnego HIV, słowacki,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego, liczba mnoga DOM-TOM, francuski,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskiego, liczba mnoga, nazwa własna EE. UU., hiszpański,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego lub męskozwierzęcego HTML, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego lub nijakiego, nazwa własna BOR, polski,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju męskorzeczowego lub żeńskiego, nazwa własna PAN, polski,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju niemęskoosobowego EFL, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju nijakiego lub wspólnego id, ID, szwedzki,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego lub męskiego mir, hiszpański,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego, liczba mnoga, nazwa własna Η.Π.Α., nowogrecki,
skrótowiec w funkcji rzeczownika rodzaju żeńskiego, męskiego lub nijakiego AL, polski,
skrótowiec w funkcji rzeczownika, rodzaj żeński GroKo, niemiecki,
skrótowiec, fraza zdaniowa CPPMS, polski,
skrótowiec, liczba mnoga HK, niemiecki,
skrótowiec, nazwa własna PTTK, KFC, EC, NFZ, TSRS, CIO, polski, angielski, użycie międzynarodowe, litewski, francuski, włoski,
skrótowiec, przymiotnik HV, PP, angielski, polski,
skrótowiec, rodzaj męski lub nijaki AK, polski,
skrótowiec, rodzaj męski lub żeński IS, niemiecki,
skrótowiec, rodzaj męski HK, NB, sida, AB, ARN, GKS, BMW, EPENG, PEER, BU niemiecki, francuski, polski,
skrótowiec, rodzaj męski, nazwa własna VW, niemiecki,
skrótowiec, rodzaj męskorzeczowy lub męskozwierzęcy PDF, SMS, sms, polski, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rodzaj męskorzeczowy SMS, UNICEF, KUL, DPS, ZPZ, JOW, , LO, ZNiO, VLAN termin obcy w języku polskim, polski,
skrótowiec, rodzaj męskorzeczowy, nazwa własna RPN, polski,
skrótowiec, rodzaj nijaki DDT, RSA, EEPR, ZZW, KZ, BJJ, RH, ATK, ChAT, niemiecki, polski,
skrótowiec, rodzaj nijaki, liczba mnoga ΜΑΤ, nowogrecki,
skrótowiec, rodzaj żeński lub nijaki AK, SMS, EFTA, polski, niemiecki, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rodzaj żeński GmbH, AG, UEFA, HK, DNA, VI, POW, Kita, ELA, Unasur niemiecki, termin obcy w języku polskim, polski, hiszpański,
skrótowiec, rzeczownik niepoliczalny HCV, angielski,
skrótowiec, rzeczownik policzalny ACE, angielski,
skrótowiec, rzeczownik rodzaj nijaki AA, TEFL, polski, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rzeczownik rodzaju nijakiego CA, CBA, SRK, ABP, SBL, SHP, polski,
skrótowiec, rzeczownik FB, AR, LA, HV, AI, EGP, PR, HPV, DDR, CTP
skrótowiec, rzeczownik, nazwa własna FB, IOC, angielski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męski BND, VED, Ο.Η.Ε., ΟΗΕ, niemiecki, irlandzki, nowogrecki,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskoosobowy ZKE, GIODO, TW, RON, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy (rzad. nijaki) MON, SPATiF, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub nijaki KGB, DNA, NBP, OWP, SPAM, polski, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub żeński ONZ, KOP, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy lub żeński[potrzebne źródło] KRUS, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy US, PRL, PZPR, NWD, HPV, DDR, PIT, KOP, NSA, PJM polski, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy, nazwa własna OBOP, DDR, polski, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki albo męskorzeczowy, nazwa własna PCK, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki albo żeński SP, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki lub męski SLD, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki lub męskorzeczowy PSL, ChAD, EPL, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki lub męskorzeczowy, nazwa własna IBM, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki lub żeński CKE, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj nijaki CC, PRL, FBI, IG, OSP, LWP, NMP, PP, OZE, KKW polski, niemiecki, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński (rzad. nijaki) SP, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński albo nijaki WNP, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński lub męski NN, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński lub męskorzeczowy PZPR, LOP, WRON, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński lub męskorzeczowy, nazwa własna WOŚP, polski,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński lub nijaki MO, DOKP, NATO, WWW, KRLD, KRL-D, OWP, CDU, FSC, SSP polski, termin obcy w języku polskim,
skrótowiec, rzeczownik, rodzaj żeński NBA, NWW, ONU, NMP, UPA, uci, WAWA, NDH, ZAD, ON polski, hiszpański, chorwacki, francuski,
składnik kilku przysłówków złożonych miejsca i czasu indziej, polski,
składnik spójnika złożonego zarówno, polski,
spójnik ne… ne… ne, krymskotatarski, turecki,
spójnik międzyzdaniowy aby, zaledwie, μόλις, polski, nowogrecki,
spójnik nawiązujący даже, rosyjski,
spójnik podrzędny während, keby, hoci, žeby, derweil, niemiecki, słowacki,
spójnik przeciwstawny mas, pero, μα, hiszpański, portugalski, nowogrecki,
spójnik używany przy wprowadzaniu a, polski,
spójnik w postpozycji enim, łaciński,
spójnik wprowadzający zdania podrzędne okolicznikowe czasu i przyczyny αφού, nowogrecki,
spójnik wprowadzający zdanie podrzędne dopóki, polski,
spójnik współrzędny rozłączny buď, słowacki,
spójnik współrzędny wynikowy entonces, hiszpański,
spójnik współrzędny a, ni, währenddessen, słowacki, polski, niemiecki,
spójnik wyrażający przyczynę czegoś себебі, kazachski,
spójnik złożony jen… jen…, ju… des, nek… nek…, ju… tiom, sowohl ... als auch, esperanto, niemiecki,
spójnik łączący słowa, używany gdy poprzednie słowo kończa się spółgłoską bezdźwięczną пен, kazachski,
spójnik łączący słowa, używany gdy poprzednie słowo kończy się samogłoską czy spółgłoską półotwartą мен, kazachski,
spójnik łączący zdania lub równoważniki zdań nadrzędne z podrzędnym, tworząc konstrukcje że, polski,
spójnik / partykuła owszem, polski,
spójnik, forma fleksyjna byś, polski,
spójnik, partykuła alåura, boloński,
spójnik, przysłówek sicut, łaciński,
spójnik, zaimek jako, akô, polski, słowiński,
sufiks , ვე, koreański, gruziński,
sylaba छु, , użycie międzynarodowe, tamilski,
symbol, skrót log, polski,
symbol, znak interpunkcyjny ¡, hiszpański,
szwedzka partykuła czasownikowa (verbpartikel) vid, ur, an, av, miste, hit, itu, ihjäl, fasta, ihop szwedzki,
słowo pomocnicze de, der, bu, maks, plus, vera, esperanto, duński, slovio, islandzki,
słowo złożone z przyimka σε i rodzajnika określonego rodzaju męskiego lub nijakiego w dopełniaczu στου, nowogrecki,
temat czasownika bezosobowego óla-, quenya,
temat czasownika przeczącego um-, quenya,
w funkcji czasownika dalej, cmok, chap, polski,
w funkcji liczebnika n, polski,
w funkcji przydawki ποταμός, nowogrecki,
w funkcji przymiotnika be, ksero, atu, stufenweise, öfter, polski, niemiecki,
w funkcji przysłówka alt, bar, blind, direkt, egal, fest, gut, lang, rot, blau niemiecki, nowogrecki, hiszpański,
w funkcji wykrzyknika Vorsicht, niemiecki,
w liczbie mnogiej stosunki stosunek, polski,
w użyciu czasownikowym kap, kic, polski,
w użyciu przymiotnikowym mat, git, trefl, top, entonces, appauvri, appelé, voranschreitend, ватан, polski, hiszpański, francuski, niemiecki, baszkirski,
w użyciu przysłówkowym βία, αστραπή, τέρμα, nowogrecki,
w użyciu rzeczownikowym suus, טיבעטיש, יאַוואַנעזיש, katalánský, homeless, zamożny, łaciński, jidysz, czeski, angielski, polski,
w użyciu rzeczownikowym, rodzaj męski i żeński wege, polski,
w użyciu rzeczownikowym, rodzaj nijaki ach, polski,
w użyciu zaimkowym / przyimkowym / przysłówkowym هیچ, perski,
w złożeniach , , , , , , , , , japoński, niemiecki,
wrostek -s-, duński, niemiecki, norweski (bokmål), szwedzki,
wtrącenie однако, видно, возможно, rosyjski,
wtrącenie, partykuła главный, rosyjski,
wykrzyknik apelatywny hejt, wio, hetta, polski,
wykrzyknik parentetyczny kaput, polski,
wykrzyknik w funkcji czasownika plask, polski,
wykrzyknik w użyciu czasownikowym bryk, bach, hyc, plusk, chlup, polski,
wykrzyknik w użyciu rzeczownikowym achy, bryk, ochy, polski,
wykrzyknik, forma żeńska obrigada, portugalski,
wykrzyknik, rodzaj męski hosanna, francuski,
wykrzyknik, zwrot grzecznościowy olkaa hyvä, fiński,
wyraz modalny пар, бар, chakaski, baszkirski,
wyraz o charakterze ekspresywnym nuż, polski,
wyraz predykatywny brak, polski,
wyraz w funkcji czasownika pych, polski,
wyraz wprowadzający мәҫәлән, baszkirski,
wyrażenia , chiński standardowy,
wyrażenie przyimkowe w przybliżeniu, w porządku, w istocie, w sensie, po drodze, na skraju, w sytuacji, polski,
wyrażenie złożone 有り難う, 有難う, 愛する, あいさつする, 合図する, 握手する, フォーマットする, 腐敗する, 復習する, 復讐する japoński,
wyrażenie summa cum laude, cum laude, למשל, לדגמה, טפטפה, טפין־טפין, by degrees, alla giornata, per modum, after all
wyznacznik bezokolicznika å, norweski (bokmål), norweski (nynorsk), norweski (riksmål),
zaimek bezosobowy man, es, het, duński, szwedzki, niemiecki, holenderski,
zaimek dopełnieniowy het, holenderski,
zaimek dzierżawczy względny sia, esperanto,
zaimek dzierżawczy zwrotny sin, sit, suus, sinom, szwedzki, duński, łaciński,
zaimek dzierżawczy zwrotny, rodzaj wspólny sin, duński,
zaimek dzierżawczy, 3. os. lm τους, nowogrecki,
zaimek dzierżawczy, dopełniacz liczby pojedynczej, rodzaj żeński mej, polski,
zaimek dzierżawczy, druga osoba, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki dit, duński,
zaimek dzierżawczy, forma fleksyjna zaimka ons onze, holenderski,
zaimek dzierżawczy, forma mocna δικός, nowogrecki,
zaimek dzierżawczy, liczba mnoga deres, noz, bhur, duński, starofrancuski, irlandzki,
zaimek dzierżawczy, nieokreślony czyjś, polski,
zaimek dzierżawczy, pierwsza osoba lp, rodzaj nijaki mit, duński,
zaimek dzierżawczy, prefiks , エチ, ajnoski,
zaimek dzierżawczy, rodzaj żeński jer, majny, wilamowski,
zaimek emfatyczny ise, elyë, inyë, szkocki gaelicki, quenya,
zaimek i przymiotnik wskazujący αυτός, αυτή, αυτό, nowogrecki,
zaimek negatywny żaden, žiadny, žiaden, polski, słowacki,
zaimek nieokreślony / przymiotnik inszy, polski,
zaimek nieokreślony, forma liczby mnogiej od: någon några, szwedzki,
zaimek nieokreślony, forma męska kein, niemiecki,
zaimek nieokreślony, forma nijaka kein, niemiecki,
zaimek nieokreślony, forma pochodna někotare, dolnołużycki,
zaimek nieokreślony, forma żeńska keine, niemiecki,
zaimek nieokreślony, liczba mnoga algunos, muu, hiszpański, estoński,
zaimek nieokreślony, niereferencyjny il, francuski,
zaimek nieokreślony, odpowiadający rodzajowi męskoosobowemu wszyscy, szwyćcy, polski,
zaimek nieokreślony, rodzaj męski allur, ουδείς, islandzki, nowogrecki,
zaimek nieokreślony, rodzaj męski, liczba mnoga allir, islandzki,
zaimek nieoznaczony чий-небудь, чийсь, ukraiński,
zaimek określający id, is, ipse, ea, такой, idem, eadem, ipsa, ipsum, łaciński, rosyjski,
zaimek określony bir, taka, turecki, polski,
zaimek określony, używany… taki, polski,
zaimek osobowy 2 os. liczby mnogiej, rodzaj męski vosotros, hiszpański,
zaimek osobowy 2 os. liczby mnogiej, rodzaj żeński vosotras, hiszpański,
zaimek osobowy dla 2 os. l.poj. jūs, łotewski,
zaimek osobowy i wskazujący l', lo, włoski,
zaimek osobowy inkluzywny вай, czeczeński,
zaimek osobowy nieakcentowany 1. osoby lp mi, włoski,
zaimek osobowy nieakcentowany 2. osoby lp ti, włoski,
zaimek osobowy niezależny , lakota,
zaimek osobowy pytajny τίνος, nowogrecki,
zaimek osobowy trzeciej osoby rodzaju żeńskiego liczby mnogiej w bierniku le, włoski,
zaimek osobowy trzeciej osoby rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej od ella le, włoski,
zaimek osobowy trzeciej osoby lm, rodzaj męski ellos, hiszpański,
zaimek osobowy trzeciej osoby lm, rodzaj żeński ellas, hiszpański,
zaimek osobowy w formie dopełnieniowej jer, duński,
zaimek osobowy w funkcji dopełnienia bliższego rodzaju męskiego lo, gaskoński,
zaimek osobowy w funkcji dopełnienia bliższego, forma mocna te, me, włoski,
zaimek osobowy zwrotny, 3 osoba , hiszpański,
zaimek osobowy, 1 os. liczby podwójnej mój, górnołużycki,
zaimek osobowy, 2 os. liczby podwójnej wój, górnołużycki,
zaimek osobowy, 2. os. rodzaj męski lub żeński lm ustedes, hiszpański,
zaimek osobowy, forma fleksyjna ci, bennünket, viņas, vás, tave, , jumis, jums, juos, manimi polski, węgierski, łotewski, czeski, litewski, nowogrecki,
zaimek osobowy, forma nieakcentowana je, francuski,
zaimek osobowy, forma pochodna mir, την, τους, niemiecki, nowogrecki,
zaimek osobowy, forma ściągnięta t', kataloński,
zaimek osobowy, liczba mnoga ato, sibh, albański, irlandzki,
zaimek osobowy, liczba mnoga, forma fleksyjna εσάς, nowogrecki,
zaimek osobowy, liczba podwójna taua, niue,
zaimek osobowy, prefiks , エチ, ajnoski,
zaimek osobowy, przedrostek ngi-, suazi, zulu,
zaimek osobowy, rodzaj męski αυτός, אתה, nowogrecki, hebrajski,
zaimek osobowy, rodzaj nijaki αυτό, τα, nowogrecki,
zaimek osobowy, rodzaj nijaki, 3. os. liczby mnogiej od αυτός αυτά, nowogrecki,
zaimek osobowy, rodzaj żeński la, αυτή, της, את, włoski, nowogrecki, hebrajski,
zaimek osobowy, rodzaj żeński, 3. os. liczby mnogiej od αυτός αυτές, nowogrecki,
zaimek osobowy, rodzaj żeński, liczba mnoga tœr, farerski,
zaimek osobowy, rodzaj żeński, liczba pojedyncza , irlandzki,
zaimek osobowy, rodzaj żeński, w funkcji dopełnienia bliższego la, francuski, galicyjski,
zaimek osobowy, złożony vobiscum, mecum, łaciński,
zaimek podmiotowy het, holenderski,
zaimek przymiotny o znaczeniu dzierżawczym czyj, polski,
zaimek przymiotny wskazujący lub przymiotnik niniejszy, polski,
zaimek przymiotny wskazujący, forma pochodna tamto, polski,
zaimek pytajny lub wykrzyknikowy ilości cuánto, cuántu, hiszpański, asturyjski,
zaimek pytajny ō o, fidżyjski,
zaimek pytajny, forma fleksyjna wen, wem, wessen, niemiecki,
zaimek pytajny, forma pochodna wes, niemiecki,
zaimek pytajny, w odniesieniu do osób quién, hiszpański,
zaimek pytający / przysłówek where, angielski,
zaimek pytający o rzeczy qué, hiszpański,
zaimek pytający, forma fleksyjna yan, wolof,
zaimek pytający, rodzaj męski cât, rumuński,
zaimek rzeczowny nieokreślony, rodzaj nijaki allt, islandzki,
zaimek rzeczowny nieokreślony, rodzaj nijaki, liczba mnoga omnia, łaciński,
zaimek rzeczowny osobowy któż, polski,
zaimek rzeczowny pytajny cóż, polski,
zaimek upowszechniający ułomny wszego, polski,
zaimek w formie przymiotnika بعض, arabski,
zaimek w funkcji podmiotu dette, norweski (bokmål),
zaimek w funkcji spójnika wer, niemiecki,
zaimek w funkcji spójnika, forma fleksyjna wen, wem, wessen, niemiecki,
zaimek wskazujący przymiotny sto, włoski,
zaimek wskazujący trzeciej osoby rodzaju żeńskiego liczby mnogiej w bierniku le, włoski,
zaimek wskazujący w funkcji rzeczownika , , , koreański,
zaimek wskazujący występujący w funkcji podmiotu це, ukraiński,
zaimek wskazujący złożony, rodzaj nijaki to samo, polski,
zaimek wskazujący, forma celownika daom, wilamowski,
zaimek wskazujący, forma fleksyjna ci, polski,
zaimek wskazujący, forma pochodna den, questa, то, dem, quella, niemiecki, romansz, rosyjski, korsykański,
zaimek wskazujący, forma rodzaju nijakiego od ese eso, hiszpański,
zaimek wskazujący, forma żeńska táto, słowacki,
zaimek wskazujący, liczba mnoga די, jidysz,
zaimek wskazujący, lp, rodzaj nijaki це, ukraiński,
zaimek wskazujący, partykuła selber, niemiecki,
zaimek wskazujący, rodzaj męski, liczba mnoga estes, portugalski,
zaimek wskazujący, rodzaj męski/żeński, liczba mnoga אלה, hebrajski,
zaimek wskazujący, rodzaj nijaki, obecnie tylko w zwrotach sio, polski,
zaimek wskazujący, rodzaj żeński, obecnie tylko w zwrotach sia, polski,
zaimek wzajemny einander, niemiecki,
zaimek względny nieokreślony qualunque, włoski,
zaimek względny przymiotny qui, łaciński,
zaimek względny, forma fleksyjna viņas, łotewski,
zaimek względny, forma pochodna den, dem, dessen, denen, deren, niemiecki,
zaimek względny, rodzaj męski cât, rumuński,
zaimek względny, rodzaj nijaki τι, nowogrecki,
zaimek z partykułą wzmacniającą chtôliĕ, słowiński,
zaimek zbiorowy entrambi, entrambe, włoski,
zaimek zwrotny w narzędniku sobu, dolnołużycki,
zaimek zwrotny, forma pochodna mir, niemiecki,
zaimek złożony eo ipso, termin obcy w języku polskim,
zaimek, forma nijaka ekkert, islandzki,
zaimek, klasa 10 zote, suahili,
zaimek, rodzaj męski nessun, quest', κανείς, włoski, nowogrecki,
zaimek, rodzaj nijaki это, hvat, rosyjski, farerski,
zaimek, rodzaj żeński alicuna, táž, quest', interlingua, czeski, włoski,
zaimek, trzecia osoba, liczba mnoga Loro, włoski,
zbitka dwóch słów używana tylko w wyrażeniu a quemarropa quemarropa, hiszpański,
zbitka conmigo, contigo, consigo, hiszpański, portugalski,
znak graficzny Ѯ, staro-cerkiewno-słowiański,
znak hiragana , , japoński,
znak hiragany , japoński,
znak kanji , japoński,
znak katakany , japoński,
znak w złożeniach , japoński,
znak ɑ, ɐ, ʙ, ʛ, ʝ, ʲ, ɱ, ɴ, ɶ, ʤ użycie międzynarodowe,
zrostek , koreański,
związek frazeologiczny curriculum vitae, z góry, déjà vu, it would make a cat laugh, no enough room to swing a cat, złote usta, fa un freddo cane, odpukać w niemalowane drewno, but w podłodze, ciężki motor
związek frazeologiczny (opcjonalnie wykrzyknik) w porządku, polski,
związek frazeologiczny, fraza czasownikowa nieprzechodnia dokonana ujrzeć światło dzienne, polski,
związek frazeologiczny, fraza czasownikowa nieprzechodnia niedokonana mieć pamięć dobrą, ale krótką, polski,
związek frazeologiczny, fraza czasownikowa nie chcieć, ale musieć, polski,
związek frazeologiczny, fraza czasownikowa (dk. pogodzić ogień z wodą) godzić ogień z wodą, polski,
związek frazeologiczny, fraza przysłówkowa sposobu a fronte, na żywca, termin obcy w języku polskim, polski,
związek frazeologiczny, fraza rzeczownikowa nieżywotna, rodzaj męski зов крови, rosyjski,
związek frazeologiczny, fraza rzeczownikowa, rodzaj męskorzeczowy kielich goryczy, polski,
związek frazeologiczny, fraza zdaniowa jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, unu por ĉiuj, ĉiuj por unu, cała przyjemność po mojej stronie, polski, esperanto,
związek frazeologiczny, liczebnik nieokreślony co łaska, polski,
związek frazeologiczny, rodzaj żeński gyhȧjmy kȧjt, wilamowski,
związek wyrazów w formie status constructus (smichut) w funkcji wykrzyknika שבת שלום, hebrajski,
związek wyrazów w funkcji podmiotu i orzeczenia chodzi o, polski,
związek wyrazów there be, annos retro, es gibt, non lineal, non negative, non vacue, servicio de notitias, servicio de novas, servitor de web, societate a responsabilitate limitate
związek wyrazów, kolokacja na pamięć, polski,
związek nepřipouštět si, czeski,
zwrot grzecznościowy tak, takk, hvala, proszę, 谢谢, alsjeblieft, вы, добредојдовте, dziękuję bardzo, asante
zwrot w funkcji czasownika чох, chakaski,
zwrot et caetera, nota bene, sine qua non, bee, hvað er að frétta, bon dia, bona nit, salamat, זכרונה לבֿרכה, זכרונו לבֿרכה
złożenie rzeczownikowe 해마다, 작년, koreański,
złożenie, nazwa własna 북아메리카, 남아메리카, koreański,
złożony czasownik frazowy (partikelverb) nieprzechodni anstå, avsmalna, szwedzki,
złożony czasownik frazowy (partikelverb) przechodni uppbära, avlåta, varsebli, varsebliva, invänja, vidkomma, szwedzki,
złożony czasownik frazowy (partikelverb) zwrotny invänja sig invänja, szwedzki,
złożony czasownik frazowy (partikelverb) zwrotny föresätta sig, szwedzki,
przymiotnik, forma fleksyjna (patrz: uwagi w haśle ulter) ulterior, łaciński,
przymiotnik, rodzaj żeński, forma fleksyjna młodsza, polski,
przymiotnik, forma fleksyjna (supletywna) lepszy, gorszy, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński, forma fleksyjna aerolinky, czeski,
rzeczownik, rodzaj nijaki, forma fleksyjna κουκιά, nowogrecki,
rzeczownik, rodzaj nijaki, forma fleksyjna signo, tempora, gelata, łaciński,
rzeczownik, rodzaj męski, forma fleksyjna žesta, łotewski,
rzeczownik, forma fleksyjna mieszkanko, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy, forma fleksyjna kanaka, termin obcy w języku polskim,
rzeczownik, rodzaj niemęskoosobowy, forma fleksyjna szranki, polski,
rzeczownik, forma fleksyjna (supletywna) ludzie, lata, polski,
rzeczownik, rodzaj nijaki, forma fleksyjna очки, rosyjski,
rzeczownik, rodzaj męski, forma fleksyjna fuønn, šiłłyn, seńka, skłāda, skłōda, słōviḱa, słuø̄viḱa, słöwika, słuøvniḱa, słuənečnika wilamowski,
rzeczownik, rodzaj nijaki, forma fleksyjna signale, ajyn, ȧjyn, ȧjən, oüga, knija, bajśpiln, baeiśpiln, bajšpiln, tǡln wilamowski,
rzeczownik, rodzaj żeński, forma fleksyjna benk, pappa, byn, fadyn, pauka, faodyn, bynn, fiöerwa, , hinyn wilamowski,
rzeczownik, forma fleksyjna locuste, włoski,
phrasal verb (czasownik frazowy) fog up, angielski,
przysłowie polskie u wdowy chleb gotowy, ale niezdrowy, kto chlebem gardzi, to nim Pan Bóg bardziej, kiedy gospodyni pierze i chleb piecze, to się ledwie nie wściecze, nie ociec, nie matka ceruszke wydaje: robota, ochota, piekne obyczaje, polski,
przysłowie polskie, fraza zdaniowa kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, polski,
rdzeń słowotwórczy ح ب ب, ب ي ع, ك ب ر, ت ع ب, ج ر ح, ج ه د, ح م د, ر ب ط, ف ح ش, ك ش ف arabski,
rzeczownik, klasa A kilo, afi, epa, lagi, malaga, afīfī, alofaaga, faipatiga, fakamanuiaga, fakataufaiga tuvalu,
rzeczownik, klasa O leo, loto, pito, koga, kau, pule, gatu, hoa, isu, faiakoga tuvalu,
czasownik frazowy (partikelverb), nieprzechodni komma samman, szwedzki,
czasownik frazowy (partikelverb), forma złożona, nieprzechodni ankomma, sammanstråla, sammankomma, szwedzki,
czasownik frazowy (partikelverb), forma złożona, przechodni omtala, vidbränna, avstämma, ihjältiga, inhåva, sönderanalysera, företaga, företa, szwedzki,
czasownik frazowy (partikelverb), zwrotny företa sig företa, szwedzki,
czasownik frazowy (partikelverb), zwrotny kissa ner sig, kissa ned sig, kissa på sig, ta sig före, ge sig in, szwedzki,
czasownik frazowy (partikelverb), zwrotny, przechodni traggla sig igenom traggla igenom, szwedzki,
zbitka باسم, arabski,
zbitka ábrase, hiszpański,
zbitka date, haste, verme, hale, selo, dame, vente, hate, hete, dele hiszpański,
łącznik ir, ba, litewski, irlandzki,
…w funkcji przysłówka wiele, polski,
…w funkcji zaimka rzeczownego wiele, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński, forma fleksyjna hory, lahůdky, czeski,
rzeczownik, rodzaj męski, forma fleksyjna piłkarzyki, polski,
rzeczownik, rodzaj męskoosobowy, forma fleksyjna Aszura, idiomatyka, termin obcy w języku polskim, polski,
rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy, forma fleksyjna siki, kucha, polski,
rzeczownik, rodzaj męskozwierzęcy, forma fleksyjna taksa, polski,
rzeczownik, rodzaj żeński, forma fleksyjna taks, bel, kadr, ryski, omowy, kuch, kici, ceremonie, mary, nyski polski,
morfem przyrostkowy esk, esperanto (morfem),
morfem ci, naŭ, ni, oni, se, ses, ĉi, ŝi, he, ale esperanto (morfem),
morfem am, łaciński,