Crystal Clear action run.png To konto użytkownika należy do bota obsługiwanego przez Alkamid (dyskusja).

Nie jest to pacynka, lecz program, który automatycznie lub półautomatycznie zmienia, dodaje treść lub tworzy nowe strony. Wykorzystywany jest do masowych, powtarzalnych edycji, których ręczne wykonywanie byłoby zbyt uciążliwe.
Administratorze, jeżeli ten bot działa niepoprawnie lub wyrządza szkody, zablokuj go.


zadania
listy
  • bot tworzy i aktualizuje różne listy słów. Można je przeglądać tutaj
oprogramowanie
  • skrypty pisane są w pythonie i używają bibliotek pywikipediabot
kody źródłowe