Wikisłownik:Ranking brakujących tłumaczeń na hiszpański

Wymienione poniżej popularne polskie słowa nie posiadają żadnych tłumaczeń na hiszpański. Odpowiednich tłumaczeń nie wskazują także szablony {{zobtłum}}, {{zobtłum aspekt}}, {{zobtłum rodz}}, {{zobtłum zdrobn}}, {{zobtłum zgrub}}, ani przekierowanie. Należy dodać tłumaczenie w polu "tłumaczenia" sekcji polskiej odpowiedniego hasła. Niekiedy może się okazać konieczne dodanie całej sekcji języka polskiego. Ranking odświeżany jest regularnie, według list najpopularniejszych polskich słów: 1-2000, 2001-4000, 4001-6000, 6001-8000, 8001-10000. Liczby poniżej oznaczają właśnie pozycje na tych listach. Jeśli utworzysz odpowiednie tłumaczenie, zostanie ono automatycznie usunięte z rankingu. Jeśli chcesz usunąć jakieś słowo z tej listy bez tworzenia tłumaczenia, dodaj je pod tym linkiem.


Zobacz też: Wikisłownik:Ranking brakujących słów według wystąpień w innych wikisłownikach/hiszpański.

4. na
6. do
8. to
12. o
22. po
24. przez
34. swój
35. taki
46. związany
51. inny
74. pod
82. nad
86. wiele
87. przy
91. u
93. sobie
98. wielki
142. nie-
157. itp.
161. odnosić się (lub: odnosić, odnieść)
163. ci
167. służyć
173. siebie
217. występować
218. by
230. herb
236. obszar
237. różny
249. leżeć
280. niektóry
338. kierunek
343. dawny
346. składać się (lub: składać)
386. właściwy
405. niewielki
413. walka
416. powinien
423. zespół
459. jednak
465. męski
472. urząd
473. czynność
476. postać
480. rosnąć
495. zwłaszcza
503. kraina
537. całość
571. pełen
574. produkt
578. pewny
581. powstać (lub: powstawać)
584. wielkość
586. morski
595. publiczny
604. składać
614. przeciwny
621. wodny
623. powiat
646. równy
651. styl
660. rola
664. rejon
666. odbywać się (lub: odbywać)
693. rozwój
706. pozycja
707. długo
716. zabawa
748. połączenie
778. pogląd
791. sobą
792. stawać się (lub: stawać)
801. wobec
804. złożyć (lub: składać, składać się)
830. posługiwać się (lub: posługiwać)
843. rynek
861. miara (lub: pobór)
878. określenie
881. bieg
889. dział
901. zgoda
911. natura
921. surowy
923. dodatek
926. ku
927. ochrona
943. ogół
960. ten sam
968. spokój
973. czyli
992. podawać (lub: podać)
1004. obchodzić
1015. rodowity
1017. leczenie
1020. lekcja
1039. mocno
1047. użycie (lub: używanie)
1050. kanał
1052. popularny
1060. bok
1063. pieniądze
1074. ziarno
1078. sztuczny
1082. złapać (lub: łapać)
1093. wzór
1095. spokojny
1098. przyjęcie
1101. poruszać się (lub: poruszać)
1106. specjalny
1109. gwałtowny
1112. zjeść (lub: zjadać)
1113. szanowny
1120. pół
1121. widoczny
1128. delikatny
1131. przeciwko (lub: przeciw)
1138. przeciw
1147. wczesny
1156. internetowy
1158. przechodzić
1162. dziać się (lub: dziać)
1165. pokryć (lub: pokrywać)
1171. podać
1184. panować
1187. zakres
1189. komputerowy
1201. majątek
1218. r.
1227. osiągnąć (lub: osiągać)
1229. postawić
1233. model
1234. stawiać
1238. sprawiać
1242. pojechać
1245. przyjemny
1253. średni
1257. ludowy
1266. norma
1270. przejść (lub: przechodzić)
1271. efekt
1286. dyskusja
1288. tyle
1289. przedstawienie
1291. kiedyś
1294. jazda
1298. daleki
1305. m.in.
1320. gęsty
1322. wykonanie
1330. brudny
1337. w postaci
1368. powstawać
1377. danie
1384. otaczać
1388. zachowywać się (lub: zachowywać)
1394. niech
1397. wolno
1398. zakończenie
1403. przejaw
1405. prawny
1408. sądzić
1423. dawno
1426. wszelki
1438. pojęcie
1441. samochodowy
1451. powszechny
1458. zgodny
1476. robota
1480. biec
1485. mieć na imię
1491. ogólny
1493. interes
1496. dobro
1500. ciężar
1502. epoka
1505. stado
1507. postawa
1510. bycie
1517. obóz
1518. relacja
1528. chłop
1532. widok
1539. lęk
1541. uchodzić
1556. wspólnota
1557. usuwać
1566. wykonywanie
1569. wynosić
1570. treść
1574. jedynie
1579. abugida
1582. nastrój
1589. przerwa
1594. ziemski
1609. kłopot
1611. ozdobny
1614. osobisty
1615. procent
1626. sprzęt
1630. opieka
1631. mnóstwo
1638. odkryć (lub: odkrywać)
1639. dolny
1640. ośrodek
1648. niezwykły
1649. pokarm
1677. przybyć (lub: przybywać)
1690. dane
1691. wieczorem
1702. rachunek
1706. lina
1708. po prostu
1710. późny
1720. pasmo
1721. ciotka
1725. pozostać (lub: pozostawać)
1726. dno
1735. psychiczny
1741. głośny
1743. majuskuła
1745. na zewnątrz
1746. zawodowy
1752. powolny
1754. pozostawać
1766. hodować
1781. traktować
1784. filmowy
1785. futro
1807. większy
1809. okropny
1812. otoczenie
1824. zanim
1826. jakby
1828. opuścić (lub: opuszczać, pustoszyć)
1837. spaść (lub: spadać, spasać)
1839. jednocześnie
1845. obrót
1848. skłonność
1852. zarówno
1857. wywodzić się (lub: wywodzić)
1863. martwy
1867. go
1871. uznawać
1872. głupiec
1878. kwestia
1881. inaczej
1882. pokonać (lub: pokonywać)
1889. trudno
1896. upadek
1897. tył
1901. skala
1903. głupek
1907. trwały
1908. gospodarstwo
1913. ulegać
1927. doprowadzić (lub: doprowadzać)
1929. niechęć
1932. następować
1936. przecież
1940. rzadki
1941. praktyka
1947. zapis
1949. spadać
1954. wisieć
1956. poruszać
1961. rozpocząć (lub: rozpoczynać, zaczynać się, rozpoczynać się)
1971. wprowadzać
1976. pokrywać
1980. pełnić
1987. bronić
1990. przenosić
1994. wzbudzać
2006. lekko
2010. poufały
2011. oprzeć (lub: opierać)
2012. paczka
2028. przód
2033. wykład
2034. trud
2035. mechaniczny
2047. przebywać
2054. życzenie
2058. udawać
2072. faza
2074. uznać (lub: uznawać)
2075. dziennik
2077. radiowy
2078. potężny
2084. zaburzenie
2092. okręg
2093. wzgląd
2097. usunąć (lub: usuwać)
2099. ród
2100. zostawić (lub: zostawiać)
2104. tylny
2105. sława
2109. pasować
2114. zniszczenie
2118. ukończyć
2127. dojść
2129. torba
2142. tworzenie
2146. konkurs
2149. wieść
2150. gładki
2154. skok
2157. bezpośredni
2164. wypełnić (lub: wypełniać)
2169. przewód
2184. pierwotny
2187. zachować (lub: zachowywać)
2195. wypełniać
2196. później
2209. trafić
2214. brama
2215. nieco
2218. zabrać (lub: zabierać)
2221. cicho
2223. konsekwencja
2237. poczucie
2239. ciąg
2242. pierścień
2246. idiota
2247. plus
2251. uprawa
2255. szalony
2257. charakteryzować się (lub: charakteryzować)
2259. picie
2260. zachowywać
2262. stworzenie
2263. sens
2264. bardziej
2266. zachodzić
2275. układać
2281. pod względem
2288. toaleta
2295. udzielać
2296. uprzejmy
2299. reszta
2300. spędzić (lub: spędzać)
2305. zapewniać
2306. pęd
2312. zamknięty
2313. przykry
2322. dowolny
2326.
2328. obrońca
2332. normalny
2333. błyszczeć
2339. krewny
2345. społeczność
2357. baza
2358. osiągać
2362. niewiele
2367. tępy
2369.
2372. oszustwo
2377. wcale
2380. oddzielać
2398. blask
2404. porozumienie
2415. kategoria
2416. wprowadzić (lub: wprowadzać)
2424. uznanie
2425. śmieszny
2428. wydział
2435. ustalić (lub: ustalać, ustalać się)
2440. zapał
2447. rozwijać
2459. administracja
2465. zło
2466. odgłos
2467. aktywność
2473. budowlany
2478. okazać się (lub: okazać, okazywać)
2480. ukochany
2483. prosto
2485. nakładać
2486. spędzać
2490. opuszczać
2495. ciastko
2496. rzeczywisty
2497. kazać
2500. duchowny
2511. a także
2514. zarządzać
2523. łapać
2527. departament
2528. głośno
2532. spożywczy
2539. test
2548. oceniać
2569. mieszanina
2575. 2000
2579. podły
2586. powrót
2587. wymienić (lub: wymieniać)
2592. śmiały
2599. zdecydowanie
2610. grozić
2612. legenda
2613. przygotowanie
2618. ton
2620. upaść (lub: upadać)
2622. pewnie
2623. chwytać
2632. zginąć
2634. spisać (lub: spisywać)
2636. doprowadzać
2637. konkretny
2643. odbywać
2652. ograniczenie
2653. rozwiązać (lub: rozwiązywać)
2656. w stosunku do
2659. siatka
2669. przynajmniej
2670. znajomość
2679. ze względu na
2681. gadać
2683. okazywać
2690. wyciągać
2691. klasyczny
2699. utrzymanie
2708. wskutek
2723. raczej
2725. wraz z
2730. pokolenie
2732. poniżej
2748. nadal
2749. torebka (lub: torba, torebka stawowa, torebka włosowa)
2750. nauczanie
2758. miejscowy
2768. wprowadzenie
2774. owocowy
2778. z dziada pradziada
2780. uczelnia
2785. widać
2789. założenie
2791. utrata
2793. troska
2796. 800
2797. powietrzny
2799. ogólnie
2815. opad
2818. zakup
2834. samotny
2850. chłodny
2853. rzeczywiście
2862. tzw.
2867. stanąć
2869. spis
2870. wydzielać
2871. wystawiać
2872. zabawny
2890. konny
2897. niejasny
2898. pobudzać
2899. drogowy
2903. kochany
2904. pokojowy
2909. szklany
2915. uroczy
2917. zamieszanie
2919. pilnować
2924. uchwyt
2925. dotrzeć (lub: docierać)
2930. uczony
2931. nadzwyczajny
2937. zarząd
2938. dochodzić (lub: dojść)
2946. imitować
2947. uszkodzenie
2952. odrzucać
2958. głosić
2959. marny
2964. zabierać
2968. spełniać
2969. niezwykle
2971. podlegać
2976. dominować
2985. sprawować
2986. ograniczać
2988. gazowy
2996. strasznie
3008. pieniężny
3010. pędzić
3018. wyznanie
3023. abazyński
3025. oznaka
3032. wzywać
3036. nędzny
3046. dbać
3058. graficzny
3067. sympatia
3072. ułożyć (lub: układać)
3073. odmawiać
3074. przypadać (lub: przypaść)
3075. na temat
3077. taki sam
3082. racja
3088. wstawać