Wikisłownik:Zasady tworzenia haseł/Odmiana/Angielski

Information icon.svg Zobacz więcej na osobnej stronie: zasady ogólne dla odmiany.

Zasady wprowadzania odmiany dla języka angielskiego.

Odmianę zapisujemy używając odnośników do znaczeń (1.1), (1.2) itd.

Jeżeli taka sama odmiana odnosi się (1.1) i (1.2), wtedy piszemy (1.1-2).
Jeżeli taka sama odmiana odnosi się do (1.1) i (2.1), wtedy piszemy (1-2.1).
Jeśli ta sama odmiana odnosi się do (1.1) i (1.3), ale nie do (1.2), wtedy piszemy (1.1,3) i osobno (1.2)

rzeczownikiEdytuj

W języku angielskim rzeczowniki nie mają rodzajów, więc w polu "znaczenia" wpisujemy tylko słowo "rzeczownik".

W polu "odmiana" podajemy tylko liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika:

odmiana:
(1.1) lp table; lm tables (zapis w kodzie: {{lp}} table; {{lm}} tables)

Jeżeli rzeczownik nie posiada liczby mnogiej (np. patience) lub nie posiada liczby pojedynczej (np. pants), wtedy piszemy, że jest on nieodmienny:

odmiana:
(1.1) nieodm. (zapis w kodzie: {{nieodm}})

czasownikiEdytuj

Odmiana czasowników angielskich powinna zawierać kolejno: formę bezokolicznika, formę past, formę past participle; formę 3. osoby lp simple present; formę continuous, np.:

odmiana:
(1.1) open, opened, opened, opens, opening
odmiana:
(1.1) make, made, made, makes, making
odmiana:
(1.1) go, went, gone, goes, going

przymiotnikiEdytuj

Odmianę przymiotników zapisujemy za pomocą szablonu {{stopn}} np.

odmiana:
(1.1) st. wyższy older; st. najwyższy oldest; (zapis w kodzie: {{stopn|older|oldest}})

Jeśli przymiotnik jest nieodmienny, piszemy:

odmiana:
(1.1) nieodm.

zaimkiEdytuj

Zaimki osobowe mają odmianę: mianownik, celownik (objective case), zaimek zwrotny, np.:

he, him, himself; you, you, yourself; she, her, herself

różnice pomiędzy dialektamiEdytuj

Niektóre słowa są specyficzne tylko dla Stanów Zjednoczonych lub tylko dla Wielkiej Brytanii. W takim wypadku używamy szablonów {{US}} i {{UK}}, np.:

znaczenie:

rzeczownik

(1.1) amer. color


lub

znaczenie:

rzeczownik

(1.1) bryt. colour

Ponieważ dialekty nowozelandzki, australijski, kanadyjski, irlandzki itd. są zazwyczaj identyczne z brytyjskim, w przypadku słowa w jednym z tych dialektów piszemy tylko bryt.. Nie piszemy NZ, IR, CA, Australia itd. Jeśli słowo jest specyficzne tylko dla np. Nowej Zelandii (ale nie dla Wielkiej Brytanii), wtedy zapisujemy NZ.