Wikisłownik:Wersje przejrzane

Wersja przejrzana to wersja strony[1] oznaczona jako przejrzana za pomocą rozszerzenia MediaWiki Flagged Revisions. Oznaczenie takie informuje o tym, że któryś z regularnie edytujących użytkowników o uprawnieniach redaktora przejrzał daną wersję i stwierdził, że jest wolna od widocznych gołym okiem wandalizmów. Fakt oznaczenia nie informuje natomiast o tym, że strona została sprawdzona pod kątem merytorycznej poprawności. Celem oznaczania jest zapewnienie czytelnikowi podstawowej jakości przeglądanych haseł słownikowych, artykułów aneksu itp.

W przypadku dokonania edycji przez użytkownika bez uprawnień do oznaczania, musi ona zostać przejrzana przez drugą osobę z uprawnieniami.

Nabywanie uprawnień do oznaczania wersjiEdytuj

W chwili obecnej nie ma ustalonych kryteriów przyznawania statusu redaktora. Chęć bycia redaktorem można wyrazić składając swój wniosek na stronie Wikisłownik:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień. W przypadku ponownego ubiegania się o uprawnienia należy poinformować o tym we wspomnianym wniosku. Wniosek rozpatrzyć i przyznać uprawnienia może dowolny administrator.

Utrata uprawnień do oznaczania wersjiEdytuj

Jeśli użytkownik zauważy nieprawidłowe oznaczenia jakiegoś redaktora, powinien zwrócić mu uwagę. W przypadku wymiany zdań prowadzącej do sporu lub braku reakcji na uwagi, powinno się powiadomić również dowolnego aktywnego administratora, który po przejrzeniu rejestru oznaczania podejmie decyzję o ewentualnym odebraniu uprawnień. Uprawnień można się też zrzec dobrowolnie; należy wówczas zwrócić się z prośbą do jednego z administratorów.

Narzędzia do oznaczania i metody pracyEdytuj

Redaktorzy mają:

 • możliwość oznaczenia wersji strony jako przejrzaną,
 • możliwość cofnięcia oznaczenia danej wersji strony,
 • dostęp do strony specjalnej, Specjalna:Nieprzejrzane strony, prezentującej listę stron jeszcze nieprzejrzanych,
 • dodatkowe ułatwienie przy przeglądaniu listy nowych stron, Nowe strony: nieprzejrzane strony widoczne są na żółtym tle.

Dodatkowo, tak jak wszyscy użytkownicy, niezależnie od uprawnień, mają dostęp do następujących stron specjalnych:

Strona może zostać oznaczona jako przejrzana w różnych momentach cyklu edycji:

 • Nowa strona utworzona przez użytkownika z uprawnieniami do oznaczania wersji otrzymuje oznaczenie w sposób automatyczny.
 • Nowa wersja zapisana przez użytkownika z uprawnieniami do oznaczania wersji otrzymuje oznaczenie w sposób automatyczny, jeśli poprzednia wersja była oznaczona jako przejrzana.
 • Jeśli użytkownik z uprawnieniami do oznaczania wersji wycofa zmiany strony do przejrzanej wersji, wersja ta zostanie automatycznie oznaczona jako przejrzana, nawet gdy użytkownik dokona w niej jeszcze innych zmian.
 • Użytkownicy uprawnieni do oznaczania mają na końcu strony możliwość oznaczenia każdej wersji, którą przeczytają.

Operacja oznaczania wersji jako przejrzanej zapisywana jest w osobnym rejestrze. Oprogramowanie zapamięta też w jakim stanie były szablony użyte na stronie podczas oznaczenia tej konkretnej wersji.

Oznaczanie strony po raz pierwszyEdytuj

Zalecenie ogólne: Jeśli artykuł hasłowy ma zostać oznaczony po raz pierwszy, powinien zostać przeczytany ze szczególną starannością, zarówno na podglądzie jak i w oknie edycji (poprawność linków wewnętrznych!). Przed oznaczeniem artykułu powinny zostać wyeliminowane wszelkie widoczne gołym okiem wandalizmy i braki w formatowaniu. Również historia artykułu powinna zostać prześledzona pod kątem ukrytych wandalizmów. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, czy artykuł spełnia minimalne, formalne wymagania, m.in. czy układ i kolejność sekcji jest zgodna z szablonem hasła. Oznaczanie artykułu po raz pierwszy jest dobrą okazją do korygowania błędów, literówek i innych niedociągnięć oraz odnotowania wątpliwości za pomocą szablonów informacyjnych lub na stronie dyskusji.

PAMIĘTAJMY: Podczas przeglądania późniejszych zmian użytkownicy z uprawnieniami do oznaczania przeglądają zazwyczaj tylko różnice w stosunku do poprzedniej oznaczonej wersji.

Powtórne oznaczanieEdytuj

Wersje przejrzane są przydatnym narzędziem do efektywniejszej oceny nowych edycji:

 • Każda nowa edycja musi zostać przejrzana tylko jeden raz pod kątem wandalizmów.
 • Następujące po sobie zmiany mogą zostać oznaczone za pomocą jednej operacji.
 • W przypadku gdy zaufany użytkownik edytował stronę zawierającą nieodkryty wandalizm, istniało wcześniej ryzyko przeoczenia tego wandalizmu. Teraz można łatwiej uniknąć takich sytuacji.
 • Żadna zmiana nie zostanie przeoczona lub zapomniana.
 • W znaczny sposób zwiększy się liczba użytkowników zaangażowanych w kontrolę ostatnich zmian.
 • Korzystając z wyboru kategorii na liście nieprzejrzanych stron, osoby opiekujące się konkretnymi językami mogą łatwiej sprawdzać wszystkie zmiany w hasłach z wybranego języka.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Oznaczaniu podlegają artykuły hasłowe z przestrzeni głównej, artykuły aneksu, strony indeksu oraz szablony.

Linki zewnętrzneEdytuj