Wikisłownik:Strony do usunięcia

(Przekierowano z Wikisłownik:SDU)

Tutaj można wpisywać strony, które z różnych powodów powinny zostać skasowane (wandalizm, przeniesienie, zmiana koncepcji, itd). Należy je oznaczyć szablonem {{SDU}}.

Hasła, których skasowanie nie wymaga dyskusji, powinno się oznaczać szablonem {{ek}}.

Strony kasują administratorzy. Lista stron do skasowania: Kategoria:Do skasowania i Kategoria:Ekspresowe kasowanie.

Zasady

edytuj
  1. Głosowanie trwa 7 dni (168 godzin) od momentu zgłoszenia.
  2. Głosować mogą zalogowani wikisłownikarze mający w momencie zgłoszenia hasła przynajmniej 30-dniowy staż i przynajmniej 100 edycji. W dyskusji nad usunięciem może brać udział każdy.
  3. Każde hasło należy zgłaszać osobno.
  4. Głosowanie może zostać przedłużone w spornych sytuacjach, niejednoznacznych wynikach lub w przypadku potrzeby weryfikacji głosów.
  5. Strona zostaje usunięta, jeśli ze wszystkich głosów co najmniej 2/3 będzie za usunięciem.
  6. Nie należy kasować haseł przed zakończeniem głosowania. Można je przedwcześnie usunąć, jeśli bez wątpienia spełniają one jedno z kryteriów ekspresowego kasowania (np. narusza prawa autorskie lub jest niepotrzebnym przekierowaniem z literówką).
  7. Po ewentualnej przeróbce hasła należy zgłosić ten fakt na SdU. Nie wolno samowolnie usuwać z jego treści szablonu {{SDU}} ani usuwać hasła z tej listy – ta decyzja pozostaje nadal w rękach wszystkich głosujących.
  8. Prosimy nie stosować zapisów typu: „przerobić”, „do dopracowania”, „zmienić” itp.; w zasadzie niemal każde słownikowe hasło po dopracowaniu jest „dobre” i nie powinno być kasowane.
  9. Prosimy nie usuwać (nie zmieniać) żadnych wypowiedzi, nawet swoich, gdyż może to doprowadzić do nieporozumień w dyskusji – najlepiej stosować przekreślenie uzyskiwane tagami <del>przekreślenie</del> lub <s>przekreślenie</s>. Nie dotyczy to wpisów niezgodnych z netykietą, które będą usuwane niezwłocznie po ich zauważeniu.

Archiwum głosowań.

Format wniosku

edytuj

Format wniosku znajduje się na stronie Wikisłownik:SDU/wniosek. Można utworzyć zmienioną jego kopię na stronie Wikisłownik:Strony do usunięcia/hasło albo użyć przycisku:


Następnie należy dopisać poniżej linijkę {{Wikisłownik:Strony do usunięcia/hasło}}

Aktualne

edytuj

brak