Wikisłownik:Ranking brakujących tłumaczeń na włoski

Wymienione poniżej popularne polskie słowa nie posiadają żadnych tłumaczeń na włoski. Odpowiednich tłumaczeń nie wskazują także szablony {{zobtłum}}, {{zobtłum aspekt}}, {{zobtłum rodz}}, {{zobtłum zdrobn}}, {{zobtłum zgrub}}, ani przekierowanie. Należy dodać tłumaczenie w polu "tłumaczenia" sekcji polskiej odpowiedniego hasła. Niekiedy może się okazać konieczne dodanie całej sekcji języka polskiego. Ranking odświeżany jest regularnie, według list najpopularniejszych polskich słów: 1-2000, 2001-4000, 4001-6000, 6001-8000, 8001-10000. Liczby poniżej oznaczają właśnie pozycje na tych listach. Jeśli utworzysz odpowiednie tłumaczenie, zostanie ono automatycznie usunięte z rankingu. Jeśli chcesz usunąć jakieś słowo z tej listy bez tworzenia tłumaczenia, dodaj je pod tym linkiem.


Zobacz też: Wikisłownik:Ranking brakujących słów według wystąpień w innych wikisłownikach/włoski.

16. dotyczyć
21. po
32. a
70. pod
90. u
91. jego
106. wysoki
129. między
130. droga
131. należeć
146. nie-
147. kilka
151. raz
169. służyć
173. ci
174. siebie
180. widzieć
195. działanie
197. występować
220. by
224. jednostka
231. obszar
233. różny
235. piękny
246. stopień
249. leżeć
255. jej
265. główny
268. związek
282. materiał
285. system
303. powierzchnia
304. proces
306. posiadać
313. trwać
320. określony (lub: określać)
338. nosić
344. dawny
350. stanowić
368. pewien
371. punkt
380. niewielki
382. prosty
394. stać się (lub: stać, stawać się, skończyć się)
400. ich
404. powinien
430. zachowanie
431. polegać
434. przypominać
452. jednak
454. ani
458. firma
473. klasa
478. ściana
479. postać
481. organizm
485. rosnąć
486. w celu
498. program
505. piec
506. układ
508. polityczny
518. zdanie
540. towar (lub: tkanina)
551. obejmować
558. całość
571. morski
572. produkt
578. wschodni
586. pełen
587. wokół
594. wielkość
597. pewny
598. partia
600. obiekt
604. wszystek
611. tkanina
627. dopływ
640. czynić
641. przeciwny
646. stały
648. styl
653. wodny
654. równy
655. rola
656. rejon
666. rozwój
667. sieć
680. wyjść
690. lud
699. obok
700. dzieło
713. stanowisko
722. piłka
724. wynik
725. pozycja
727. metoda
730. udział
737. budowa
757. centrum
761. pas
763. wobec
767. liczyć
770. pozbawić (lub: pozbawiać)
771. masa
773. ono
774. wywoływać
777. powód
781. odpowiadać
786. sobą
801. gorący
808. zamek
814. założyć
815. skrzydło
816. otrzymać (lub: otrzymywać)
819. ten sam
823. przyczyna
825. dziki
826. kara (lub: taczka)
831. ogromny
837. określać
839. płynąć
845. rynek
849. szczęśliwy
860. posługiwać się (lub: posługiwać)
870. metal (lub: metalowiec)
882. rodowity
884. dział
889. wyrób
897. zgoda
900. zamieszkiwać (lub: zamieszkać, spóźnić się)
917. określenie
918. pomiędzy (lub: między)
924. miejski
929. bić
930. wymagać
932. źle
942. dodatek
945. w kształcie
949. podstawa
957. czyli
962. postępowanie
963. sok
966. jeździć
969. szanowny
979. obchodzić
981. przeciwko (lub: przeciw)
983. potrafić (lub: umieć)
991. ziarno
998. poważny
1012. służba
1014. pióro
1020. przykład
1027. podawać (lub: podać)
1032. sala
1033. nadawać
1039. zjeść (lub: zjadać)
1042. dół
1043. dlatego
1045. użycie (lub: używanie)
1047. bok
1060. płyta
1063. kanał
1069. świeży
1077. przynosić
1079. strój
1081. późno
1083. struktura
1090. okolica
1102. termin
1105. pół
1107. czyn
1109. przeciw
1110. wczesny
1111. wejście
1124. waga
1130. technika
1133. krok
1145. budować
1146. los
1150. akt
1160. podać
1165. daleko
1170. pokryć (lub: pokrywać)
1175. umieć
1176. majątek
1177. ocena
1179. komputerowy
1185. zakres
1187. następny
1197. wytwarzać
1199. bohater
1200. prasa
1215. umiejętność
1218. przedsiębiorstwo
1220. model
1222. prywatny
1224. okazja
1229. zysk
1234. osiągnąć (lub: osiągać)
1239. m.in.
1240. sprawiać
1245. postawić
1256. stawiać
1259. średni
1278. norma
1281. korzyść
1285. podział
1290. wykonanie
1294. kiedyś
1298. szef
1302. dokonywać (lub: dokonać)
1305. tyle
1312. usługa
1317. mieć na imię
1318. królestwo
1322. spodnie
1327. przedstawienie
1329. jazda
1333. sądzić
1336. znosić
1346. w postaci
1349. wrogość
1355. oglądać
1358. spotkać (lub: spotykać, spotykać się)
1380. opisać (lub: opisywać)
1381. szereg
1390. w formie
1393. figura
1397. niech
1399. zakończenie
1407. wskazywać
1416. danie
1421. ogólny
1423. budzić
1432. zbiornik
1433. obserwować
1450. bycie
1451. szkoda
1453. majuskuła
1457. pokazywać
1459. zbudować (lub: budować)
1460. dodatkowy
1467. dawno
1468. studia
1474. robota
1476. biec
1479. obóz
1481. USA
1486. pojęcie
1496. postawa
1503. operacja
1504. wywołać (lub: wywoływać)
1518. stado
1528. kura
1529. grunt
1539. przynieść (lub: przynosić)
1541. suma
1549. utrzymywać
1557. ciężar
1561. wspólnota
1564. zainteresowanie
1571. przejście
1575. osobisty
1578. jedynie
1580. sygnał
1581. wykonywanie
1583. umieszczać
1586. dno
1592. klub
1603. kłopot
1611. umożliwiać
1613. poznać
1614. wynosić
1619. świadczyć
1631. umieścić (lub: umieszczać)
1635. odkryć (lub: odkrywać)
1637. zakon
1639. nastrój
1642. dolny
1643. spadek
1645. zatrzymać (lub: zatrzymywać)
1648. otrzymywać
1658. abugida
1660. nasiono
1661. pokarm
1663. wieczorem
1665. azjatycki
1667. sprzęt
1670. impreza
1671. potrzebny
1684. niezwykły
1690. ziemski
1693. starać się
1694. w wyniku
1704. lina
1705. w ciągu
1710. przybyć (lub: przybywać)
1712. nieprzyjemny
1715. centralny
1716. odzież
1721. pasek (lub: pas)
1724. zarówno
1726. na zewnątrz
1729. tani
1731. św.
1735. trudność
1739. pasmo
1740. zaraz
1741. ubogi
1746. róża
1748. zawodowy
1749. tablica
1761. letni
1763. poczta
1765. hodować
1767. przyjechać
1768. filmowy
1774. dowód
1780. przeprowadzać
1782. jakby
1784. sądowy
1788. obowiązywać
1793. traktować
1795. ciągnąć
1802. powolny
1804. korzystać
1818. czynnik
1828. panna
1830. nauczycielka
1831. zajęcie
1832. trudno
1834. kieszeń
1837. upadek
1838. wyrok
1841. wyścig
1842. chęć
1843. świecić
1844. częściowo
1845. dokonać
1853. rodzinny
1856. pisanie
1858. rzadki
1860. otoczenie
1866. uznawać
1870. głupiec
1872. większy
1875. wywodzić się (lub: wywodzić)
1878. Pan
1879. ozdoba (lub: omasta, okrasa)
1884. tył
1886. położony
1887. pełnić
1888. kwestia
1891. skłonność
1892. go
1896. minuskuła
1905. wystawa
1906. pokonać (lub: pokonywać)
1915. bogactwo
1919. jednocześnie
1927. wzgórze
1928. hasło (lub: wpis)
1933. skala
1934. zapis
1935. stowarzyszenie
1945. gołąb
1946. praktyka
1948. trwały
1955. dalej (lub: daleko)
1959. postępować
1961. doprowadzić (lub: doprowadzać)
1988. wspomnienie
1994. graniczyć
1998. drapieżny
2005. pokazać (lub: pokazywać)
2011. uznać (lub: uznawać)
2012. skierować
2015. przenosić
2023. odwiedzić (lub: odwiedzać)
2024. przedni
2025. wzbudzać
2028. przeprowadzić (lub: przeprowadzać)
2030. ciągły
2031. zostawić (lub: zostawiać)
2032. tylny
2033. oprzeć (lub: opierać)
2038. wykład
2040. uczestnik
2042. pokrywać
2043. magazyn
2046. osiągnięcie
2055. dojść
2056. talent
2060. dziennik
2064. faza
2067. krzyczeć
2068. lekko
2072. bakteria
2076. ukończyć
2077. paczka
2081. przodek
2082. płot
2083. opowieść
2087. gromada
2090. nienawiść
2095. nieco
2097. bardziej
2101. towarzysz
2105. zabieg
2107. etap
2108. pocisk
2109. tworzenie
2112. twórczość
2115. urzędowy
2120. okręg
2125. twórca
2131. pierścień
2137. ładunek
2141. światowy
2142. zabrać (lub: zabierać)
2149. organiczny
2153. młodzież
2157. jakikolwiek
2160. dostępny
2161. dyscyplina
2168. zapisać (lub: zapisywać)
2174. wieść
2178. sława
2180. odbierać
2187. pierwotny
2190. przekonanie
2193. gładki
2195. charakteryzować się (lub: charakteryzować)
2200. tron
2204. były
2214. uczynić (lub: czynić)
2215. znacznie
2216. poufały
2220. sprzedawca
2222. przekazywać
2223. wstęp
2224. cicho
2231. skromny
2235. zatrzymać się (lub: zatrzymać, zatrzymywać)
2238. opisywać
2242. świadek
2243. reszta
2251. sens
2252. wieczny
2253. oto
2254. poczucie
2257. partner
2258. konsekwencja
2261. kiepski
2263. uprawa
2267. zamknięty
2268. zapewniać
2276. krewny
2278. dostarczać
2282. leczniczy
2284. suknia
2287. boski
2288. kasa (lub: forsa)
2291. zegarek
2292. planować
2293. wskutek
2294. bezpieczny
2296. drogowy
2301. społeczność
2303. picie
2306. warsztat
2310. pod względem
2312. deser
2315. plus
2317. szalony
2318. układać
2320. odpowiedzieć (lub: odpowiadać)
2322. zachodzić
2324. nielegalny
2325. nadać (lub: nadawać)
2330. medyczny
2331. bzdura
2335. przykry
2336. worek
2339. objaw (lub: symptom)
2340. spotykać
2342. ciąg
2343. wymiana
2348. udzielać
2349. palenie
2350. złość
2354. kopia
2356. budowlany
2360. wydział
2362. osiągać
2363. spędzić (lub: spędzać)
2367. uroczysty
2368. porozumienie
2382. wcale