Wikisłownik:Ranking brakujących tłumaczeń na słowacki

Wymienione poniżej popularne polskie słowa nie posiadają żadnych tłumaczeń na słowacki. Odpowiednich tłumaczeń nie wskazują także szablony {{zobtłum}}, {{zobtłum aspekt}}, {{zobtłum rodz}}, {{zobtłum zdrobn}}, {{zobtłum zgrub}}, ani przekierowanie. Należy dodać tłumaczenie w polu "tłumaczenia" sekcji polskiej odpowiedniego hasła. Niekiedy może się okazać konieczne dodanie całej sekcji języka polskiego. Ranking odświeżany jest regularnie, według list najpopularniejszych polskich słów: 1-2000, 2001-4000, 4001-6000, 6001-8000, 8001-10000. Liczby poniżej oznaczają właśnie pozycje na tych listach. Jeśli utworzysz odpowiednie tłumaczenie, zostanie ono automatycznie usunięte z rankingu. Jeśli chcesz usunąć jakieś słowo z tej listy bez tworzenia tłumaczenia, dodaj je pod tym linkiem.


Zobacz też: Wikisłownik:Ranking brakujących słów według wystąpień w innych wikisłownikach/słowacki.

1. w
2. z
4. na
6. do
10. to
12. o
13. mieć
15. ten
19. co
21. po
23. ktoś
28. jak
29. za (lub: zbyt)
32. a
33. bardzo
34. swój
36. taki
38. cecha
41. część
42. związany
43. móc
46. związać
47. ze (lub: z)
49. jakiś
52. duży
56. czy
57. jako (lub: jak)
59. rodzaj
65. praca
66. przed
70. pod
73. np.
76. zostać
78. życie
79. państwo
84. nad
87. przy
90. u
92. gatunek
94. chcieć
95. sobie
99. kolor
101. musieć
104. strona (lub: strony)
109. grupa (lub: epoka, era)
112. sam
116. iść (lub: można)
121. prawo
129. między
131. należeć
132. mieszkanka
134. gdy
141. ziemia
142. aby (lub: żeby)
143. owoc
145. wiek
146. nie-
147. kilka
148. zły
149. środek
151. raz
156. pochodzić
160. itp.
161. odnosić się (lub: odnosić)
163. podczas
166. ruch
169. służyć
171. we (lub: w)
172. znak
173. ci
174. siebie
185. stać (lub: skończyć się, skończyć)
188. forma
189. sprawa
195. działanie
197. występować
202. nauka
206. zwykle
208. mieszkać (lub: zwlekać)
211. prowadzić
212. element
215. żyć
217. wszyscy
218. zawierać (lub: zamykać, przymykać)
220. by
224. jednostka
225. herb
228. urządzenie
230. dziewczyna
231. obszar
232. grać
233. różny
234. teren
239. żeby
240. lubić
242. budynek
243. położyć
245. cel
246. stopień
247. siła
248. światło
249. leżeć
251. gra
254. one
258. statek (lub: stateczność)
261. wartość
263. sytuacja
266. zajmować się (lub: zajmować)
268. związek
270. ostatni
275. pierwiastek chemiczny
280. pani
281. własny
282. materiał
283. niektóry
284. tworzyć
285. system
286. znany
291. władza
297. nawet
299. głos
303. powierzchnia
304. proces
307. ilość
308. obwód
309. działać
311. region
313. trwać
316. silny
320. określony (lub: określać)
321. król
322. pole
323. przyjaciel
329. pisać
332. znać
333. początek
338. nosić
342. pić
343. zmiana
344. dawny
347. linia
348. jechać
350. stanowić
352. składać się (lub: składać)
353. tu
358. więc
364. zacząć
368. pewien
374. mało
375. liść
377. znaleźć
379. badanie
380. niewielki
381. wziąć
388. problem
389. pójść
390. powodować
394. stać się (lub: stać, skończyć się)
395. właściwy
397. znaczenie
399. historia
402. brać (lub: aresztować)
404. powinien
405. żaden
408. kultura
415. zbiór (lub: plik)
417. ból
419. można
421. walka
425. zespół
427. pracownik
429. myśleć
430. zachowanie
431. polegać
432. uwaga
434. przypominać
438. ile
439. informacja
442. istnieć
449. uczeń
450. jedzenie
452. jednak
455. zwłaszcza
456. utwór
458. firma
459. siedzieć
461. łączyć
463. zbyt
465. urząd
470. układ okresowy
473. klasa
476. pierwiastek (lub: rdzeń)
477. ubranie
479. postać
484. gmina
485. rosnąć
486. w celu
487. wydawać
488. źródło
489. funkcja
491. typ
495. trzeba
496. społeczny
498. program
503. substancja
504. wszystkie (lub: wszyscy)
506. układ
509. chłopiec
511. słaby
516. około
518. zdanie
520. uprawiać
522. kraina
525. dokument
526. uczucie
529. za pomocą (lub: poprzez)
534. trochę
535. prowincja
536. prosić (lub: zapraszać)
544.
545. przypadek
546. organizacja
549. kawałek
550. czytać (lub: liczyć)
551. obejmować
553. narzędzie
554. przyjść
555. myśl
561. wiedza
562. powiat
563. połowa
565. głównie (lub: przede wszystkim)
567. chłopak
568. wpływ
570. naturalny
572. produkt
575. lek (lub: lekarstwo)
581. drobny
583. kuchnia
584. plan
585. powstać
587. wokół
590. zobaczyć
591. poprzez
594. wielkość
597. pewny
598. partia
599. większość
601. publiczny
603. wybitny
604. wszystek
610. spotkanie
612. smak
614. potrawa
616. produkcja
624. policja
627. dopływ
630. składać
632. urodzenie
634. odmiana (lub: rodzaj, gatunek, wariant, klasa)
637. poza (lub: oprócz)
639. lekki
640. czynić
641. przeciwny
643. sąd
644. przeznaczyć
645. zapach
646. stały
648. styl
649. karta (lub: karta do gry, karty)
650. wypadek
654. równy
655. rola
656. rejon
657. wybrzeże
658. naród
659. wiadomość
661. tytuł
663. barwa (lub: kolor)
666. rozwój
667. sieć
671. warstwa
673. wyrażać
675. odbywać się (lub: odbywać)
677. cześć
680. wyjść
681. poziom
682. wyglądać
684. oznaczać
685. rozmowa
690. lud
691. długość
695. wewnątrz
696. wśród
697. przedstawiciel
698. środkowy
700. dzieło
704. rano
707. wydarzenie
712. właśnie
713. stanowisko
714. odpowiedni
718. czekać
722. piłka
723. opinia
724. wynik
725. pozycja
726. pochodzenie
730. udział
732. rozumieć
734. wspólny
735. środowisko
736. całkowicie
737. budowa
738. ramię
740. zabawa
741. nie ma
742. szczęście
743. pomieszczenie
746. patrzeć
747. odcień
748. temperatura
750. zdolność
751. sól
753. podróż
754. wykorzystywać
757. centrum
758. zbierać
759. zupełnie (lub: całkowicie)
761. pas
762. połączenie
763. wobec
764. stawać się (lub: stawać)
765. potrzeba
767. liczyć
768. otwarty
770. pozbawić
771. masa
774. wywoływać
777. powód
779. administracyjny
781. odpowiadać
782. szpital
783. zajmować
786. sobą
787. pogląd
788. chronić
789. wysokość
793. zaczynać
797. gdzieś (lub: około)
802. zadanie
804. zakład
805. ofiara (lub: poświęcenie)
807. wąski
809. moc (lub: siła)
810. stosunek (lub: stosunek płciowy)
811. natura
813. zazwyczaj
814. założyć
815. skrzydło
816. otrzymać
817. oficjalny
819. ten sam
820. złożyć
822. wspaniały
824. miły
825. dziki
829. instytucja
830. skała
831. ogromny
832. wygląd
836. umrzeć
837. określać
839. płynąć
840. walczyć
843. instrument
847. umowa
850. tutaj (lub: tu)
851. zmieniać
860. posługiwać się (lub: posługiwać)
862. fizyczny
864. zimny
865. ogon
868. płyn
869. przedstawiać
872. próbować (lub: smakować)
876. oddział
877. obecnie
879. miara (lub: pobór)
880. prezydent
882. rodowity
883. stworzyć
884. dział
886. wierzyć
888. właściciel
889. wyrób
893. właściwość
894. rada
896. bieg
897. zgoda
898. obowiązek
900. zamieszkiwać
901. przyjąć
903. przyrząd
905. szczególnie
907. istota
908. stracić
910. ochrona
911. te (lub: ten)
912. napisać
914. ku
916. należy
917. określenie
918. pomiędzy (lub: między)
922. odpowiedź
923. działalność
925. wcześnie
926. zdobyć
930. wymagać
932. źle
935. ludność
938. ogół
939. naprawdę
945. w kształcie
947. obcy
949. podstawa
951. udać się (lub: udać, podobać się)
955. terytorium
960. kolejny
961. uczyć się (lub: uczyć)
962. postępowanie
963. sok
965. łatwo
966. jeździć
967. decyzja
969. szanowny
973. kierować
974. student
975. kąt
979. obchodzić
980. wróg
981. przeciwko (lub: przeciw)
983. potrafić (lub: umieć)
988. potrzebować
992. moment
994. wydać
995. literatura
997. leczenie
998. poważny
1000. silnik
1001. spokój
1005. drużyna
1007. dzięki
1010. pragnienie
1011. siedziba
1012. służba
1019. dokładnie
1021. szacunek
1023. róg
1024. połączyć
1025. uderzenie
1026. zwyczaj
1027. podawać
1028. mocno
1030. kolega
1032. sala
1033. nadawać
1039. zjeść
1040. typowy
1043. dlatego
1045. użycie (lub: używanie)
1047. bok
1048. zatoka
1049. wiersz
1053. wrogi
1054. przyjmować
1056. łatwy
1058. wychodzić
1059. wtedy
1060. płyta
1065. wzór
1068. rzucać
1069. świeży
1071. zakładać (lub: montować, ekwipować, zaopatrywać)
1072. złapać
1074. przyjęcie
1076. zamknąć
1077. przynosić
1078. obecny
1079. strój
1080. popularny
1081. późno
1083. struktura
1085. projekt
1087. szyja
1088. rozmawiać
1090. okolica
1091. mur
1093. bitwa
1096. specjalny