Wikisłownik:Ranking brakujących tłumaczeń na francuski

Wymienione poniżej popularne polskie słowa nie posiadają żadnych tłumaczeń na francuski. Odpowiednich tłumaczeń nie wskazują także szablony {{zobtłum}}, {{zobtłum aspekt}}, {{zobtłum rodz}}, {{zobtłum zdrobn}}, {{zobtłum zgrub}}, ani przekierowanie. Należy dodać tłumaczenie w polu "tłumaczenia" sekcji polskiej odpowiedniego hasła. Niekiedy może się okazać konieczne dodanie całej sekcji języka polskiego. Ranking odświeżany jest regularnie, według list najpopularniejszych polskich słów: 1-2000, 2001-4000, 4001-6000, 6001-8000, 8001-10000. Liczby poniżej oznaczają właśnie pozycje na tych listach. Jeśli utworzysz odpowiednie tłumaczenie, zostanie ono automatycznie usunięte z rankingu. Jeśli chcesz usunąć jakieś słowo z tej listy bez tworzenia tłumaczenia, dodaj je pod tym linkiem.


Zobacz też: Wikisłownik:Ranking brakujących słów według wystąpień w innych wikisłownikach/francuski.

4. na
12. o
21. po
24. przez
34. swój
36. taki
42. związany
46. związać (lub: związywać)
76. zostać (lub: zostawać)
84. nad
85. wiele
87. przy
90. u
95. sobie
132. mieszkanka
141. ziemia
147. kilka
149. środek
160. itp.
161. odnosić się (lub: odnosić, odnieść)
163. podczas
173. ci
174. siebie
197. występować
207. powiedzieć
220. by
225. herb
232. grać
233. różny
243. położyć (lub: kłaść)
246. stopień
261. wartość
267. wykonywać
268. związek
282. materiał
288. wykonać (lub: wykonywać)
291. władza
308. obwód
313. trwać
320. określony (lub: określać)
338. nosić
346. kierunek
350. stanowić
351. charakterystyczny
352. składać się (lub: składać)
371. punkt
380. niewielki
382. prosty
395. właściwy
404. powinien
419. można
452. jednak
454. ani
455. zwłaszcza
458. firma
459. siedzieć
465. urząd
473. klasa
474. męski
479. postać
487. wydawać
488. źródło
496. społeczny
498. program
506. układ
508. polityczny
519. naczynie
520. uprawiać
522. kraina
523. numer
529. za pomocą (lub: poprzez)
535. prowincja
538. bliski
540. towar (lub: tkanina)
558. całość
571. morski
576. miejscowość
579. księga
581. drobny
584. plan
585. powstać (lub: powstawać)
586. pełen
587. wokół
590. zobaczyć
591. poprzez
594. wielkość
597. pewny
600. obiekt
611. tkanina
614. potrawa
627. dopływ
629. energia
630. składać
637. poza (lub: oprócz)
643. sąd
644. przeznaczyć (lub: przeznaczać)
646. stały
648. styl
649. karta (lub: karta do gry, karty)
650. wypadek
655. rola
656. rejon
667. sieć
671. warstwa
673. wyrażać
680. wyjść
684. oznaczać
690. lud
699. obok
701. arabski
713. stanowisko
722. piłka
724. wynik
737. budowa
741. nie ma
743. pomieszczenie
749. warunek
754. wykorzystywać
758. zbierać
761. pas
762. połączenie
763. wobec
764. stawać się (lub: stawać)
768. otwarty
769. wejść (lub: wchodzić)
770. pozbawić (lub: pozbawiać)
771. masa
773. ono
774. wywoływać
786. sobą
787. pogląd
805. ofiara (lub: poświęcenie)
814. założyć
819. ten sam
820. złożyć (lub: składać, składać się)
821. wewnętrzny
832. wygląd
837. określać
847. umowa
849. szczęśliwy
860. posługiwać się (lub: posługiwać)
876. oddział
882. rodowity
884. dział
900. zamieszkiwać (lub: zamieszkać, spóźnić się)
902. muzyczny
903. przyrząd
905. szczególnie
907. istota
910. ochrona
914. ku
915. górski
917. określenie
923. działalność
927. górny
934. państwowy
938. ogół
941. surowy
942. dodatek
945. w kształcie
960. kolejny
966. jeździć
969. szanowny
973. kierować
978. drewniany
979. obchodzić
994. wydać (lub: wydawać)
997. leczenie
1011. siedziba
1012. służba
1027. podawać (lub: podać)
1028. mocno
1032. sala
1033. nadawać
1034. tamten
1039. zjeść (lub: zjadać)
1045. użycie (lub: używanie)
1047. bok
1058. wychodzić (lub: wyjść)
1065. wzór
1069. świeży
1080. popularny
1083. struktura
1090. okolica
1096. specjalny
1097. poruszać się (lub: poruszać)
1102. termin
1105. pół
1106. wchodzić
1110. wczesny
1111. wejście
1118. r.
1135. gęsty
1146. los
1155. zgodnie
1160. podać
1162. przechodzić
1166. z krwi i kości
1176. majątek
1177. ocena
1179. komputerowy
1180. dziać się (lub: dziać)
1182. autor
1184. łagodny
1185. zakres
1187. następny
1188. odległość
1191. panować
1196. internetowy
1204. fakt
1207. badać
1212. waluta
1213. pojechać
1219. towarzystwo
1220. model
1224. okazja
1233. klasztor
1239. m.in.
1240. sprawiać
1245. postawić
1246. przejść (lub: przechodzić)
1247. kurs
1256. stawiać
1259. średni
1260. ludowy
1261. całkowity
1268. urzędnik
1269. przestać (lub: przestawać)
1276. rozmiar
1285. podział
1286. samica
1290. wykonanie
1297. prędkość
1298. szef
1305. tyle
1307. złożony (lub: składać)
1308. zawodnik
1317. mieć na imię
1320. powstawać
1327. przedstawienie
1329. jazda
1331. wyrażenie
1333. sądzić
1336. znosić
1355. oglądać
1358. spotkać (lub: spotykać, spotykać się)
1363. pomysł
1364. odczuwać
1368. strumień
1373. dodawać
1378. wolno
1380. opisać (lub: opisywać)
1381. szereg
1383. coraz
1387. otaczać
1390. w formie
1394. wszelki
1395. wysiłek
1397. niech
1399. zakończenie
1413. samochodowy
1414. zachowywać się (lub: zachowywać)
1416. danie
1417. wierny
1421. ogólny
1426. naj-
1429. gotowy
1432. zbiornik
1448. zmarły
1450. bycie
1451. szkoda
1453. majuskuła
1457. pokazywać
1460. dodatkowy
1467. dawno
1468. studia
1470. wizyta
1476. biec
1479. obóz
1481. USA
1486. pojęcie
1490. chłop
1496. postawa
1498. zgodny
1503. operacja
1504. wywołać (lub: wywoływać)
1509. prawny
1515. rozwiązanie
1518. stado
1519. w czasie (lub: podczas)
1529. grunt
1531. wóz
1536. dodać (lub: dodawać)
1537. uchodzić
1542. interes
1543. produkować
1549. utrzymywać
1563. treść
1564. zainteresowanie
1571. przejście
1575. osobisty
1576. mnóstwo
1577. wybory
1578. jedynie
1580. sygnał
1581. wykonywanie
1583. umieszczać
1588. telewizyjny
1590. przerwa
1596. malować
1597. opieka
1599. ośrodek
1607. usuwać
1611. umożliwiać
1613. poznać
1614. wynosić
1619. świadczyć
1620. wydawać się (lub: wydawać)
1631. umieścić (lub: umieszczać)
1632. pozostać (lub: pozostawać)
1635. odkryć (lub: odkrywać)
1637. zakon
1657. śmiać się
1658. abugida
1659. odcinek
1661. pokarm
1663. wieczorem
1667. sprzęt
1671. potrzebny
1672. znaczyć
1693. starać się
1704. lina
1710. przybyć (lub: przybywać)
1712. nieprzyjemny
1716. odzież
1717. głośny
1721. pasek (lub: pas)
1724. zarówno
1726. na zewnątrz
1732. dane
1739. pasmo
1740. zaraz
1742. po prostu
1747. pozostawać
1754. wzdłuż
1758. w.
1761. letni
1762. chyba
1765. hodować
1768. filmowy
1770. psychiczny
1777. radiowy
1780. przeprowadzać
1782. jakby
1783. pragnąć
1784. sądowy
1788. obowiązywać
1793. traktować
1794. czapka
1804. korzystać
1811. podnieść (lub: podnosić)
1815. budowla (lub: budowa)
1818. czynnik
1819. zeszły
1832. trudno
1837. upadek
1838. wyrok
1841. wyścig
1844. częściowo
1846. żywność
1848. obrót
1854. poprzedni
1856. pisanie
1860. otoczenie
1866. uznawać
1869. wniosek
1870. głupiec
1872. większy
1873. podnosić
1875. wywodzić się (lub: wywodzić)
1877. inaczej
1886. położony
1887. pełnić
1891. skłonność
1896. minuskuła
1898. poruszać
1906. pokonać (lub: pokonywać)
1907. przebywać
1920. dziecięcy
1923. rozpocząć (lub: rozpoczynać, zaczynać się, rozpoczynać się)
1925. ulegać
1927. wzgórze
1933. skala
1934. zapis
1943. kłaść
1948. trwały
1952. wyłącznie
1957. włożyć (lub: wkładać)
1961. doprowadzić (lub: doprowadzać)
1974. następować
1994. graniczyć
1998. drapieżny
2001. krawędź
2005. pokazać (lub: pokazywać)
2011. uznać (lub: uznawać)
2012. skierować
2013. strzelać
2015. przenosić
2023. odwiedzić (lub: odwiedzać)
2025. wzbudzać
2028. przeprowadzić (lub: przeprowadzać)
2032. tylny
2037. ród
2038. wykład
2040. uczestnik
2048. ślepy
2051. usunąć (lub: usuwać)
2052. dług
2055. dojść
2060. dziennik
2064. faza
2068. lekko
2074. brama
2075. przewodnik
2076. ukończyć
2077. paczka
2078. udawać
2080. trud
2081. przodek
2082. płot
2083. opowieść
2087. gromada
2095. nieco
2097. bardziej
2101. towarzysz
2105. zabieg
2107. etap
2109. tworzenie
2110. wypełnić (lub: wypełniać)
2115. urzędowy
2117. wzgląd
2120. okręg
2124. gabinet
2125. twórca
2131. pierścień
2137. ładunek
2145. niezależny
2161. dyscyplina
2173. zwierzęcy
2174. wieść
2180. odbierać
2181. konkurs
2187. pierwotny
2190. przekonanie
2192. trafić
2193. gładki
2195. charakteryzować się (lub: charakteryzować)
2197. zniszczenie
2200. tron
2201. zachować (lub: zachowywać)
2206. później
2211. zachowywać
2215. znacznie
2216. poufały
2217. aparat
2222. przekazywać
2223. wstęp
2226. przewód
2228. trasa
2230. brakować
2238. opisywać
2246. otwarcie
2253. oto
2258. konsekwencja
2261. kiepski
2263. uprawa
2267. zamknięty
2268. zapewniać
2270. Jowisz
2272. wypełniać
2276. krewny
2278. dostarczać
2279. rozum
2281. pomiar
2289. korzystny
2292. planować
2293. wskutek
2294. bezpieczny
2296. drogowy
2303. picie
2306. warsztat
2310. pod względem
2318. układać
2325. nadać (lub: nadawać)
2328. wyraźny
2330. medyczny
2332. idiota
2335. przykry
2337. złamać
2340. spotykać