Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkowniczkiPrzeglądanie grup, do których należy użytkowniczka Oliwka~plwiktionary (dyskusja | edycje)

Należy do: Redaktorzy

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Rejestr uprawnień