Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Olaf (dyskusja | edycje)

Należy do: Redaktorzy, Administratorzy interfejsu, Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP, Administratorzy

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Uprawnienia