Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Adam~plwiktionary (dyskusja | edycje)

Należy do: Redaktorzy, Administratorzy

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Uprawnienia