Wikisłownik:Narzędzia/Edytor tłumaczeń: Różnice pomiędzy wersjami

chyba koniec, na razie
(chyba koniec, na razie)
{{w edycji}}
 
Narzędzie umożliwiające sprawne edytowanie elementów w polu '''tłumaczenia'''.
 
Edytor tłumaczeń jest formularzem służącym do swobodnej edycji listy tłumaczeń w hasłach polskich. Dostęp do formularza umożliwia nowy przycisk obok nagłówka pola '''tłumaczenia'''. Główną zaletą narzędzia jest obejście standardowego trybu edycji, mianowicie dostęp do formularza nie wymaga przeładowywania strony jak po kliknięciu na przycisk „Edytuj” znajdujący się bezpośrednio nad stroną. Dodatkowo zwalnia z konieczności przeglądania wikikodu całej strony lub sekcji językowej, skupiając uwagę użytkownika na poszczególnych elementach w polu tłumaczeń, w zamierzeniu unikając typowych błędów technicznych w trakcie edycji.
 
Narzędzie zostało wdrożone w postaci gadżetu dostępnego w [[Specjalna:Preferencje#mw-prefsection-gadgets|preferencjach]], w sekcji „{{int:gadget-section-editing}}”: ''{{int:gadget-translation-editor}}''
 
<blockquote>
{{int:gadget-translation-editor}}
</blockquote>
 
Zauważone błędy prosimy '''zgłaszać na [[Wikidyskusja:Narzędzia/Edytor tłumaczeń|stronie dyskusji]]'''.
Narzędzie analizuje wikikod strony w trakcie uruchamiania. Jeżeli zostaną wykryte problemy dot. nieprawidłowej składni, użytkownik zostanie ostrzeżony i dalsze ładowanie edytora wstrzymane. Innym czynnikiem prowadzącym do przerwania jego pracy jest wykonanie edycji na tej samej stronie w międzyczasie przez innego użytkownika. W tym wypadku narzędzie ostrzega, że aktualna wersja wyświetlona na ekranie nie jest ostatnią i należy przeładować stronę.
 
W wypadku pomyślnego załadowania edytor umieszcza listę tłumaczeń (o ile nie była pusta) wewnątrz formularza wraz z pozostałymi elementami, które szerzej opisano w poniższych sekcjach. Każdy przycisk w interfejsie głównym ma dołączony dymek informacyjny – wyświetlany po najechaniu kursorem na element i odczekaniu krótkiej chwili – krótkozwięźle objaśniający jego przeznaczenie.
 
Przyciski „(zgłoś problem)” oraz „(pomoc)” otwierają nową zakładkę kierującą odpowiednio do strony zgłaszania błędów narzędzia i do niniejszej sekcji.
; Selektor języków
 
[[Plik:Edytor tłumaczeń (selektor).png|thumb|WybórObszar wybóru języka]]
 
Pierwszą czynnościączynność jeststanowi wybór języka. Jeżeli dany język jest już obecny na liście, kliknięcie na przycisk „(edytuj)” obok tłumaczenia rozpoczyna jego edycję – więcej w kolejnych sekcjach. Do tego efektu również prowadzi skorzystanie z selektora języków; jeżeli języka nie ma na liście, jest to jedyny sposób.
 
Selektor wyświetla sugestie w trakcie pisania. W tym celu korzysta z wbudowanej bazy języków wyszczególnionych na stronie [[WS:ISO]]. Można bezpośrednio użyć nazwy języka (np. „angielski”) albo jego identyfikatora ISO (np. „en”). Sugestie obejmują obie kategorie wyników, wyświetlając pasujące identyfikatory ISO w odrębnym obszarze na końcu listy.
{{clear}}
 
; Wprowadzanie tłumaczeń
; Obszar edycji
 
[[Plik:Edytor tłumaczeń (składnia).png|thumb|WprowadzanieObszar wprowadzania tłumaczeń]]
 
W tym obszarze pojawiają się pary pól w poziomie – po jednej parze na każde znaczenie opisane w haśle. Dłuższe przechowuje poszczególne tłumaczenia oddzielone przecinkami jedne od drugich. Krótsze odwzorowuje odpowiadające im [[:Kategoria:Szablony skrótów - gramatyka|kwalifikatory gramatyczne]], typowo określenia rodzajów: „m” – męski; „ż” – żeński; „n” – nijaki („f” jest aliasem dla „ż”). Po przetworzeniu przez narzędzie każde tłumaczenie staje się linkiem do odpowiadającej mu strony w Wikisłowniku, przykładowo:
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[por qué]], [[avión]] {{m}}, [[de]] [[vidrio]]</nowiki></code>
 
Edytor automatycznie wnioskuje wybranie trybytrybu wprowadzania wikikodu, gdy dane tłumaczenie zawiera nawiasy kwadratowe („[]” – dla linków), nawiasy okrągłe („{}” – dla transliteracji lub dookreśleń), nawiasy ostrokątne („<>” – dla przypisów) lub klamry („{}” – dla szablonów).
 
Szczególny przypadek stanowią istniejące tłumaczenia zawierające błędy składniowe. Po przejściu na ich tryb edycji narzędzie generuje jedno większe pole, bez rozróżnienia względem poszczególnych znaczeń. Doświadczony użytkownik może naprawić w ten sposób felernie sformatowane tłumaczenie, zwracając uwagę na właściwe rozmieszczenie średników oraz numeracji.
 
Przycisk „(klawiatura ekranowa)” otwiera okno z zestawem znaków odpowiadających różnym systemom pisma. Kliknięcie na wybrany znak skutkuje wstawieniem go w miejscu kursora w ostatnio aktywnym polu wprowadzania tekstu.
 
Najechanie kursorem na numerację obok pól wprowadzania tekstu, na przykład „(1.1)”, „(1.2)” itd., powoduje wyświetlenie dymku zawierającego odpowiadającą jej definicję z pola '''znaczenia'''. Zalogowani użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcjonalność w [[Specjalna:Preferencje|preferencjach]].
 
{{clear}}
Wykonanie dowolnych zmian zmieniających stan listy tłumaczeń skutkuje aktywowaniem przycisków „Wykaz zmian”, „Zapisz” oraz „Wyczyść”. Pierwszy otwiera w nowym oknie porównanie strony przed i po ewentualnym zapisaniu zmian. Ostatni anuluje wszystkie wprowadzone zmiany i sprowadza formularz do stanu początkowego; wymaga potwierdzenia od użytkownika. Przycisk „Zapisz” ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany do hasła, następnie przeładowując stronę. Typowym problemem napotkanym w tej fazie jest wystąpienie konfliktu edycji z innym użytkownikiem zmieniającym treść strony w tym samym czasie.
 
Narzędzie automatycznie uzupełnia opis zmian na podstawie wykonanych działań. Mogą to być działania zarówno zatwierdzone przez użytkownika, jak i wykonane automatycznie przez narzędzie wskutek przeglądu i naprawy typowych błędów (w tym nieprawidłowe sortowanie tłumaczeń). Przycisk „(edytuj)” udostępnia dodatkowe pole wprowadzania tekstu, w którym można podać własny opis zmian. Ten opis zostanie dołączony do automatycznie wygenerowanego opisu zmian.
 
{{clear}}
 
=== Zobacz też ===
* kod źródłowy: [[MediaWiki:Gadget-translation-editor.js|JSJavaScript]], [[MediaWiki:Gadget-translation-editor.css|CSS]]
* pierwotny skrypt, dziś przechowujący wersję rozwojową powyższego kodu: [[Wikisłownikarz:Peter Bowman/add-translations.js|JSJavaScript]]
* autor (rozwój i konserwacja narzędzia): [[Wikisłownikarz:Peter Bowman]]
* [{{fullurl:Specjalna:Ostatnie zmiany|tagfilter=translation-editor}} ostatnie zmiany] przy użyciu edytora tłumaczeń