Wikisłownik:Narzędzia/Edytor tłumaczeń: Różnice pomiędzy wersjami

[[Plik:Edytor tłumaczeń (interfejs).png|thumb|Interfejs na przykładzie hasła „[[Specjalna:Niezmienny link/7298827|ratunek]]”]]
 
Uruchomienie narzędzia następuje po kliknięciu na przycisk „(edytuj)” umieszczony obok napisu '''tłumaczenia:''' w hasłach polskich. Jeżeli takiego przycisku nie ma, może to oznaczać, że hasło zawiera błędy w wikiskładni, które należy naprawić w zwyczajnym trybie edycji (zakładka „Edytuj” u góry strony). Upewnij się, że istnieją pola {{s|tłumaczenia}} i {{s|znaczenia}}, oraz że w polu znaczeń znajduje się co najmniej jedna definicja i że wszystkie definicje rozpoczyna numeracja w postaci „(1.1)”. Bardziej szczegółowo w [[WS:Zasady tworzenia haseł]].
 
Narzędzie analizuje wikikod strony w trakcie uruchamiania. Jeżeli zostaną wykryte problemy naturydot. nieprawidłowej składni, użytkownik zostanie ostrzeżony i dalsze ładowanie edytora wstrzymane. Innym czynnikiem prowadzącym do przerwania jego pracy jest wykonanie edycji na tej samej stronie przez innego użytkownika. W tym wypadku narzędzie ostrzega, że aktualna wersja wyświetlona na ekranie nie jest ostatniaostatnią i należy przeładować stronę.
 
W wypadku pomyślnego załadowania edytor umieszcza listę tłumaczeń (o ile nie była pusta) wewnątrz formularza wraz z pozostałymi elementami, które szerzej opisano w poniższych sekcjach. WszystkieKażdy przyciskiprzycisk interfejsuw głównegointerfejsie majągłównym ma dołączony dymek informacyjny – wyświetlany po najechaniu kursorem na element i odczekaniu krótkiej chwili – krótko objaśniający jego przeznaczenie.
 
Przyciski „(zgłoś problem)” oraz „(pomoc)” otwierają nową zakładkę kierującą odpowiednio do strony zgłaszania błędów narzędzia i do niniejszej sekcji.
 
{{clear}}
 
[[Plik:Edytor tłumaczeń (składnia).png|thumb|Wprowadzanie tłumaczeń]]
 
W tym obszarze pojawiają się pary pól – po jednej parze na każde znaczenie opisane w haśle. Dłuższe przechowuje poszczególne tłumaczenia oddzielone przecinkami jedne od drugich. Krótsze odwzorowuje odpowiadające im [[:Kategoria:Szablony skrótów - gramatyka|kwalifikatory gramatyczne]], typowo określenia rodzajów: „m” – męski; „ż” – żeński; „n” – nijaki („f” jest aliasem dla „ż”). Po przetworzeniu przez narzędzie każde tłumaczenie staje się linkiem do odpowiadającej mu strony w Wikisłowniku, przykładowo:
 
* Pierwsze pole: <code>[[gato]], [[casa]], [[perro]]</code>
* Drugie pole: <code>[[Szablon:m|m]],[[Szablon:f|f]],[[Szablon:m|m]]</code> (pozostawić puste w przypadku języków, które nie rozróżniają rodzajów)
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[gato]] {{m}}, [[casa]] {{ż}}, [[perro]] {{m}}</nowiki></code>
 
NIekiedy potrzebujemy wprowadzić tłumaczenie składające się z wielu wyrazów, które należy linkować osobno, albo chcemy podać transliterację lub inne elementy pomocnicze (dodatkowe kwalifikatory, dookreślenia wewnątrz nawiasów...). Wtedy należy bezpośrednio wpisać wikikod:
 
* Pierwsze pole: <code><nowiki>[[</nowiki>[[सहायता]]<nowiki>]]</nowiki> <nowiki>{{</nowiki>[[Szablon:ż|ż]]<nowiki>}}</nowiki> (sahāyatā)</code>
* Drugie pole: ''puste, rodzaj wskazano w pierwszym polu''
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[सहायता]] {{ż}} (sahāyatā)</nowiki></code>
 
Najwygodniej korzystać z ułatwień automatycznego linkowania (pierwszy przykład), zaś uciekać się do wikikodu jedynie w razie konieczności (drugi przykład). Obu sposobów wprowadzania tłumaczeń można użyć jednocześnie w obrębie tego samego znaczenia:
 
* Pierwsze pole: <code>[[por qué]], [[avión]], <nowiki>[[</nowiki>[[de]]<nowiki>]]</nowiki> <nowiki>[[</nowiki>[[vidrio]]<nowiki>]]</nowiki></code>
* Drugie pole: <code>,m,</code> (zauważ, że są tu trzy elementy, jednak pierwszy i ostatni to puste ciągi znaków)
* Wynik (wikikod): <code><nowiki>[[por qué]], [[avión]] {{m}}, [[de]] [[vidrio]]</nowiki></code>
 
Przycisk „(klawiatura ekranowa)” otwiera okno z zestawem znaków odpowiadających różnym systemom pisma. Kliknięcie na wybrany znak skutkuje wstawieniem go w miejscu kursora w ostatnio aktywnym polu wprowadzania tekstu.
 
Najechanie kursorem na numerację obok pól wprowadzania tekstu, na przykład „(1.1)”, „(1.2)” itd., powoduje wyświetlenie dymku zawierającego odpowiadającą jej definicję z pola '''znaczenia'''.
 
{{clear}}