Aneks:Język polski - koniugacja I: Różnice pomiędzy wersjami

cofnięte omyłkowe zmiany
(cofnięte omyłkowe zmiany)
<small> [[Aneks:Spis treści aneksu|Spis treści aneksu]] | [[Język polski]] | [[Indeks:Hasła w języku polskim]]</small>
 
Odmiana czasowników kończących się w bezokoliczniku na "~ować" i niezmieniających tematu.
 
<table style="text-align:center;" border>
<tr><th width="12%">1 os.</th><th width="12%">2 os.</th><th width="12%">3 os.</th>
<th width="12%">1 os.</th><th width="12%">2 os.</th><th width="12%">3 os.</th></tr>
<tr><th colspan="2">Bezokolicznik</td><td colspan="13">~ować<br />''malowaćczytać''</td></tr>
<tr><th colspan="2">Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.)</td><td>~ujęam<br />''malujęczytam''</td><td>~ujeszasz<br />''malujeszczytasz''</td><td>~ujea<br />''malujeczyta''</td><td>~ujemyamy<br />''malujemyczytamy''</td><td>~ujecieacie<br />''malujecieczytacie''</td><td>~ująają<br />''malujączytają''</td></tr>
 
<!-- pierwszy rzad czasu przeszlego, rodzaj meski i męskoosob. -->
<tr><th rowspan="3">Czas przeszły</td><td>''m''</td><td>~owałemałem<br />''malowałemczytałem''</td><td>~owałeśałeś<br />''malowałeśczytałeś''</td><td>~ował<br />''malowałczytał''</td><td> ~owaliśmyaliśmy<br />''malowaliśmyczytaliśmy''</td><td>~owaliściealiście<br />''malowaliścieczytaliście''</td><td>~owaliali<br />''malowaliczytali''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad czasu przeszlego, rodzaj żeński -->
<tr><td>''f''</td><td>~owałamałam<br />''malowałamczytałam''</td><td>~owałaśałaś<br />''malowałaśczytałaś''</td><td>~owałaała<br />''malowałaczytała''</td><td rowspan="2"> ~owałyśmyałyśmy<br />''malowałyśmyczytałyśmy''</td><td rowspan="2">~owałyścieałyście<br />''malowałyścieczytałyście''</td><td rowspan="2">~owałyały<br />''malowałyczytały''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad czasu przeszlego, rodzaj nijaki -->
<tr><td>''n''</td><td>-</td><td>-</td><td>~owałoało<br />''malowałoczytało''</td></tr>
<!-- koniec czasu przeszlego -->
 
<tr><th colspan="2">Forma bezosobowa czasu przeszłego</td><td colspan="6">~owanoano<br />''malowanoczytano''</td></tr>
<tr><th colspan="2">Tryb rozkazujący</td><td>-</td><td>~ujaj<br />''malujczytaj''</td><td>-</td><td>~ujmyajmy<br />''malujmyczytajmy''</td><td>~ujcieajcie<br />''malujcieczytajcie''</td><td>-</td></tr>
 
<!-- pierwszy rzad trybu przyp., rodzaj meski i męskoosob. -->
<tr><th rowspan="3">Tryb przypuszczający</td><td>''m''</td><td>~owałbymałbym<br />''malowałbymczytałbym''</td><td>~owałbyśałbyś<br />''malowałbyśczytałbyś''</td><td>~owałbyałby<br />''malowałbyczytałby''</td><td> ~owalibyśmyalibyśmy<br />''malowalibyśmyczytalibyśmy''</td><td>~owalibyściealibyście<br />''malowalibyścieczytalibyście''</td><td>~owalibyaliby<br />''malowalibyczytaliby''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad trybu przyp., rodzaj żeński -->
<tr><td>''f''</td><td>~owałabymałabym<br />''malowałabymczytałabym''</td><td>~owałabyśałabyś<br />''malowałabyśczytałabyś''</td><td>~owałabyałaby<br />''malowałabyczytałaby''</td><td rowspan="2"> ~owałybyśmyałybyśmy<br />''malowałybyśmyczytałybyśmy''</td><td rowspan="2">~owałybyścieałybyście<br />''malowałybyścieczytałybyście''</td><td rowspan="2">~owałybyałyby<br />''malowałybyczytałyby''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad trybu przyp., rodzaj nijaki -->
<tr><td>''n''</td><td>-</td><td>-</td><td>~ałoby<br />''malowałobyczytałoby''</td></tr>
<!-- koniec trybu przypuszcz. -->
 
<!-- imieslowy przym. czynne -->
<tr><th rowspan="3">Imiesłów przymiotnikowy czynny**</td><td>''m''</td><td colspan="6">~ującyający<br />''malującyczytający''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad imieslowów, rodzaj żeński -->
<tr><td>''f''</td><td colspan="3">~ującaająca<br />''malującaczytająca''</td><td rowspan="2" colspan="3"> ~ująceające<br />''malująceczytające''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad imieslowów, rodzaj nijaki -->
<tr><td>''n''</td><td>-</td><td>-</td><td>~ująceające<br />''malująceczytające''</td></tr>
<!-- koniec imieslowów przym. czyn. -->
 
<!-- imieslowy przym. bierne -->
<tr><th rowspan="3">Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndok.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)**</td><td>''m''</td><td colspan="3">~owanyany<br />''malowanyczytany''</td><td colspan="3">~owaniani<br />''malowaniczytani''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad imieslowów biernych, rodzaj żeński -->
<tr><td>''f''</td><td colspan="3">~owanaana<br />''malowanaczytana''</td><td rowspan="2" colspan="3"> ~owaneane<br />''malowaneczytające''</td></tr>
<!-- pierwszy rzad imieslowów biernych, rodzaj nijaki -->
<tr><td>''n''</td><td>-</td><td>-</td><td>~ane<br />''malowaneczytane''</td></tr>
<!-- koniec imieslowów przym. biernych -->
 
<tr><th colspan="2">Imiesłów przysłówkowy współczesny</td><td colspan="6">~ującając<br />''malującczytając''</td></tr>
<tr><th colspan="2">Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.)</td><td colspan="6">~owawszyawszy<br />(''pomalowawszyprzeczytawszy'')</td></tr>
<tr><th colspan="2">Rzeczownik odczasownikowy</td><td colspan="6">~anie<br />''malowanieczytanie''</td></tr>
 
</table>
 
{{msg:KoniugacjaWyjasnienia}}
[[Aneks:Język polski - koniugacja I]]
9233

edycje