Aneks:Język polski - koniugacja I: Różnice pomiędzy wersjami

może tak?
m (cienkie ramki)
(może tak?)
<tr><td>Imiesłów przysłówkowy uprzedni</td><td colspan="13">~awszy<br /><small>'''prze'''czytawszy</small></td></tr>
</table>
 
----
 
Druga propozycja:
 
----
 
==Bezokolicznik==
: ~ać ''czyt|ać''
==Czas teraźniejszy/przyszły prosty==
Czas teraźniejszy czasowników niedokonanych i czas przyszły czasowników dokonanych odmieniają się według zasady:
===Liczba pojedyncza===
:1 osoba: ~am ''czytam''
:2 osoba: ~asz ''czytasz''
:3 osoba: ~a ''czyta''
===Liczba mnoga===
:1 osoba: ~amy ''czytamy''
:2 osoba: ~acie ''czytacie''
:3 osoba: ~ają ''czytają''
Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przy użyciu czasownika [[być]] w czasie przyszłym i swojego [[#bezokolicznik|bezokolicznika]] ("będę czytać") lub przy użyciu [[być]] w czasie przyszłym i swojej formy [[#czas przeszły|czasu przeszłego]] ("będę czytał", "będę czytała").
==Czas przeszły==
===Liczba pojedyncza===
:1 osoba m: ~ałem ''czytałem''
:1 osoba f: ~ałam ''czytałam''
:2 osoba m: ~ałeś ''czytałeś''
:2 osoba f: ~ałaś ''czytałaś''
:3 osoba m: ~ał ''czytał''
:3 osoba f: ~ała ''czytała''
:3 osoba n: ~ało ''czytało''
===Liczba mnoga===
:1 osoba m: ~aliśmy ''czytaliśmy''
:1 osoba nm: ~ałyśmy ''czytałyśmy''
:2 osoba m: ~aliście ''czytaliście''
:2 osoba nm: ~ałyście ''czytałyście''
:3 osoba m: ~ali ''czytali''
:3 osoba nm: ~ały ''czytały''
===Forma bezosobowa===
: ~ano ''czytano''
==Tryb rozkazujący==
===Liczba pojedyncza===
:2 osoba: ~aj ''czytaj''
:3 osoba: niech ~a ''niech czyta''
===Liczba mnoga===
:1 osoba: ~ajmy ''czytajmy''
:2 osoba: ~ajcie ''czytajcie''
:3 osoba: niech ~aję ''niech czytają''
==Tryb przypuszczający==
===Liczba pojedyncza===
:1 osoba m: ~ałbym ''czytałbym''
:1 osoba f: ~ałabyś ''czytałabym''
:2 osoba m: ~ałbyś ''czytałbyś''
:2 osoba f: ~ałabyś ''czytałabyś''
:3 osoba m: ~ałby ''czytałby''
:3 osoba f: ~ałaby ''czytałaby''
:3 osoba n: ~ałoby ''czytałoby''
===Liczba mnoga===
:1 osoba m: ~alibyśmy ''czytalibyśmy''
:1 osoba nm: ~ałybyśmy ''czytałybyśmy''
:2 osoba m: ~alibyście ''czytalibyście''
:2 osoba nm: ~ałybyście ''czytałybyście''
:3 osoba m: ~aliby ''czytaliby''
:3 osoba nm: ~ałyby ''czytałyby''
==Imiesłowy==
===Imiesłów przymiotnikowy czynny===
:rodzaj męski: ~ający ''czytający''
:rodzaj żeński: ~ająca ''czytająca''
:rodzaj nijaki: ~ające ''czytające''
:rodzaj męskoosobowy: ~ający ''czytający''
:rodzaj niemęskoosobowy: ~ające ''czytające''
===Imiesłów przymiotnikowy bierny lub uprzedni===
Czasowniki dokonane tworzą imiesłów przymiotnikowy uprzedni, a czasowniki niedokonane -- bierny --- za pomocą poniższej odmiany:
:rodzaj męski: ~any ''czytany''
:rodzaj żeński: ~ana ''czytana''
:rodzaj nijaki: ~ane ''czytane''
:rodzaj męskoosobowy: ~ani ''czytani''
:rodzaj niemęskoosobowy: ~ane ''czytane''
===Imiesłów przysłówkowy czynny (czasowniki niedokonane)===
:~ając ''czytając''
===Imiesłów przysłówkowy uprzedni (czasowniki dokonane)===
:~awszy ''przeczytawszy''
==Forma rzeczownika odczasownikowego==
: ~anie ''[[czytanie]]''
9233

edycje