Indeks:Rosyjski - Pierwiastki chemiczne: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Nie podano opisu zmian
[[рубидий|Rb]]</td>
<td width="5%" align="center" bgcolor="#FFDEAD">38<br>
[[cтронцийстронций|Sr]]</td>
<td width="2%" align="center"> </td>
<td width="5%" align="center" bgcolor="#ffc0c0">39<br>