Aneks:Język francuski - koniugacja I – Inne języki