Błąd uprawnień

Nie masz uprawnień do lokalne odblokowywanie globalnych blokad z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Administratorzy.