Książki

Szukaj informacji o książkach

Informacje o możliwości zakupu książki lub skorzystania z niej w bibliotece, a także inne informacje o książce o identyfikatorze ISBN 9789662192728, mogą być dostępne w serwisach internetowych wymienionych poniżej.

Proszę zwrócić uwagę, że ISBN odnosi się do konkretnego wydania książki i dany tytuł może mieć kilka różnych numerów ISBN.

Ogólne bazy danych
Biblioteki polskie
Biblioteki zagraniczne

Zobacz też