Aneks:Język łaciński - Koniugacja III – Inne języki