Indeks:Znak chiński - 214 kluczy Kangxi 金

Klucz 167 (U+2FA6)
(U+91D1)
Liczba kresek: 8
Pinyin: jīn
Zhuyin: ㄐㄧㄣ
Wade–Giles: chin1
Jyutping: gam1
Transkrypcja Yale: gam1
Hiragana: キン, コン kin, kon
かね kane
Kanji: 金偏 kanehen
Hangul: 쇠 soe
Hancha: 금 geum

Spis znaków chińskich występujących w słownikach pod kluczem 167 edytuj

liczba dodatkowych kresek znaki
+ 0
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 5 䥿
+ 6 𫟰
+ 7
+ 8
+ 9
+ 10 䤿
+ 11
+ 12
+ 13
+ 14
+ 15
+ 16
+ 17
+ 18
+ 19
+ 20
+ 21