Indeks:Znak chiński - 214 kluczy Kangxi 月

Klucz 74 (U+2F49)
(U+6708)
Liczba kresek: 4
Pinyin: yuè
Zhuyin: ㄩㄝˋ
Wade–Giles: yüeh4
Jyutping: jyut6
Transkrypcja Yale: yut6
Hiragana: ゲツ, ガツ getsu, gatsu
つき tsuki
Kanji: 月偏 tsukihen
Hangul: 달 dal
Hancha: 월 wol

Spis znaków chińskich występujących w słownikach pod kluczem 74 Edytuj

liczba dodatkowych kresek znaki
+ 0
+ 2
+ 4
+ 5
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9
+ 10
+ 11
+ 12 㬿
+ 13
+ 14
+ 16