Indeks:Znak chiński - 214 kluczy Kangxi 士

Klucz 33 (U+2F20)
(U+58EB)
Liczba kresek: 3
Pinyin: shì
Zhuyin: ㄕˋ
Wade–Giles: shih4
Jyutping: si6
Transkrypcja Yale: si6
Hiragana: シ shi
Kanji: 士 samurai
Hangul: 선비 seonbi
Hancha: 사 sa

Spis znaków chińskich występujących w słownikach pod kluczem 33 edytuj

liczba dodatkowych kresek znaki
+ 0
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9
+ 10
+ 11
+ 12
+ 13