Indeks:Znak chiński - 214 kluczy Kangxi 匕

Klucz 21 (U+2F14)
(U+5315)
Liczba kresek: 2
Pinyin:
Zhuyin: ㄅㄧˇ
Wade–Giles: pi3
Jyutping: bei2 bei6
Transkrypcja Yale: bei6
Hiragana: ひ, さじ hi, saji
Kanji: 匕のヒ sajinohi
Hangul: 비수 bisu
Hancha: 비 bi

Spis znaków chińskich występujących w słownikach pod kluczem 21 edytuj

liczba dodatkowych kresek znaki
+ 0
+ 2
+ 3
+ 6
+ 9