Indeks:Wilamowski - Imiona męskie

polski a-z → wilamowski a-z →
Alojzy m Lojzek
Andrzej m Jynrek
Bartłomiej m Buötuł, Buø̄tuł, Biötuł, Biöetuł
Ferdynand m Ferda
Florian m Flöera
Franciszek m Frana, Fraona
Jakub m Küba
Jan m Joon, Honys
Jasiek m Jonek, Honza
Józef m Juza
Kasper m Kaspela
Karol m Karol m
Kazimierz m Mira
Kaziu m Miruś
Maciej m Moca, Mocki
Marcin m Mieta
Mateusz m Mateja
Michał m Myhuł, Mychuł
Paweł m Puöl m, Pauł m, Piöel m, Pioel m
Piotr m Pyjter m, Pejter m
Sebastian m Söeba, Siöeba
Stanisław m Staha, Staocha
Sylwester m Silwester m
Tobiasz m Tobyś
Tomasz m Tüma
Walenty m Walek
Wincenty m Vinca m, Winca m
Witalis m Witta m
Wojciech m Wojtek