Indeks:Włoski - Technika

włoski a-z polski a-z
abaco liczydło, płyta głowicowa kolumny
angolo kąt
angolo acuto kąt ostry
angolo addendum kąt głowy zęba
angolo adiacente kąt przyległy
angolo al centro kąt środkowy (koła)
angolo assiale kąt osiowy
angolo azimutale kąt azymutu
angolo base del dente kąt stożka podstaw
angolo complementare kąt dopełniający, komplementarny
angolo corrispondente alla fase kąt natarcia, kąt przyłożenia, kąt zejścia łuku przyporu
angoli corrispondenti kąty odpowiadające
angolo critico kąt krytyczny
angolo dedendum kąt stopy zęba
angolo dei taglienti kąt wierzchołkowy
angolo del bassofondo kąt stopy zęba
angolo del cono primitivo kąt stożka tocznego
angolo del cono complementare półkąt stożka czołowego
angolo del filetto kąt gwintu (zarysu gwintu), kąt ostrza, (spawanie) kąt (rozwarcia) rowka, kąt zawarty
angolo della base kąt stopy zęba
angolo della faccia esterna kąt głowy zęba, kąt natarcia, kąt stożka wierzchołkowego
angolo della pala kąt łopatki wirnika
angolo della sommità kąt głowy zęba
angolo della spirale kąt pochylenia linii zęba, kąt wzniosu linii śrubowej
angolo dell'elica (skrawanie) kąt natarcia, kąt wyprzedzania, kąt wzniosu (linii śrubowej lub linii zęba), kąt zerowania
angolo dello smusso tagliente kąt wierzchołkowy ostrza
angolo del passo di un'elica kąt pochylenia śmigła
angolo del profilo del tagliente laterale kąt odchylenia głównej krawędzi skrawającej
angolo del profilo del tagliente secondario kąt odchylenia pomocniczej krawędzi skrawającej
angolo del tagliente trasversale (skrawanie) kąt dłuta
angolo del vento geografico kąt (kierunek) geograficzny wiatru
angolo d'entrata kąt na wejściu, kąt wejścia, kąt wlotu
angolo di accensione kąt zapłonu
angolo di anticipo di fase (elektryka) kąt wyprzedzenia fazy
angolo di arrivo (balistyka) kąt uderzenia
angolo di assetto (lotnictwo) kąt ślizgu
angolo di attacco (balistyka) kąt odpalenia, kąt zapłonu
angolo di atterraggio (lotnictwo) kąt (podejścia do) lądowania
angolo di attrito kąt tarcia
angolo di barra dell'alettone kąt wychylenia lotki
angolo di barra dell'equilibratore kąt wychylenia steru wysokości
angolo di barra dell'ipersostentatore kąt wychylania klap
angolo di base kąt bazowy, kąt podstawy trójkąta, półkąt stożka stóp
angolo di beccheggio kąt pochylenia
angolo di caduta (balistyka) kąt upadku
angolo di calettamento kąt ustawienia noża
assoluto bezwzględny
autobus autobus
bus magistrala, szyna
cacciavite śrubokręt
caloria kaloria
grande caloria duża kaloria
piccola caloria mała kaloria
chiodo gwóźdź
diodo dioda, lampa próżniowa
diodo Zener dioda Zenera
dispositivo urządzenie
energia energia
energia di attivazione energia aktywacji
energia atomica energia atomowa
energia chimica energia chemiczna
energia libera energia swobodna
energia interna energia wewnętrzna
energia di ionizzazione energia jonizacji
energia cinetica energia kinetyczna
energia potenziale energia potencjalna
fluido płyn
forza siła
forza aerodinamica siła aerodynamiczna
forza applicata siła czynna
forza ascensionale siła nośna
forza ascensionale dinamica dynamiczna siła nośna
forza ascensionale residua resztkowa siła nośna
forza ascensionale statica statyczna siła nośna
forza ascensionale totale całkowita siła nośna
forza centripeto siła dośrodkowa
forza coercitiva koercja, natężenie koercyjne
forza contrapposta di bilanciamento przeciwciężar, przeciwwaga
forze contrarie siły przeciwne
forza controelettromotorice siła przeciwelektromotoryczna
forza dei dipendenti siła robocza
forza del mare stan morza
forza del vento siła wiatru
forza di adesione siła przylegania (adhezji)
forza di chiusura siła zacisku
forza di coesione siła spójności (kohezji)
forza di deriva napór boczny
forza di gravità siła ciążenia (grawitacji)
forza di lavoro siła robocza
forza di inerzia siła bezwładności
frantoio kruszarka
frantoio a cono kruszarka stożkowa
frantoio a martelli kruszarka młotkowa
frantoio a mascelle kruszarka szczękowa
frantoio per carbone kruszarka węgla
martello młotek
periferica urządzenie peryferyjne
portanza siła nośna
resistenza opornik, rezystor
resistenza autoregolatrice opornik regulacyjny
resistenza metalloceramica opornik ceramiczno-metalowy
resistenza a decadi opornik dekadowy
resistenza di carico opornik obciążający
saldatura spaw, spoina; spawanie
saldatura a J spoina na J
saldatura ad U spoina na U
saldatura a V spoina na V
stampante drukarka
stampante laser drukarka laserowa
TAV (treno ad alta velocità) szybki pociąg
telefono telefon
telefono cellurale telefon komórkowy
treno pociąg
tubo rura
vite śruba