Indeks:Włoski - Dziedziny medycyny

dziedziny medycyny

polski a-z → włoski →
analityka lekarska ż

anatomia ż

anatomia ż
anestezjologia ż

anestesiologia ż
angiologia ż

angiologia ż
audiologia ż

audiologia ż
bakteriologia ż

batteriologia ż
balneologia ż

balneologia ż
balneoterapia ż

balneoterapia ż
biochemia ż

biochimica ż
biofizyka ż

biofisica ż
biologia ż

biologia ż
chemoterapia ż

chemioterapia ż
chirurgia ż

chirurgia ż
chirurgia dziecięca ż

chirurgia pediatrica ż
chirurgia klatki piersiowej ż

chirurgia toracica ż
chirurgia naczyniowa ż

chirurgia vascolare ż
chirurgia ogólna ż

chirurgia generale ż
chirurgia onkologiczna ż

chirurgia oncologica ż
chirurgia ortopedyczna ż

chirurgia ortopedica ż
chirurgia plastyczna ż

chirurgia plastica ż
chirurgia szczękowa ż

chirurgia ortodontica ż
chirurgia szczękowo-twarzowa ż

chirurgia maxillo-facciale ż
cytologia ż

citologia ż
dentystyka ż

patologia orale ż
dermatologia ż

dermatologia ż
diagnostyka ż

diagnostica ż
embriologia ż

embriologia ż
endokrynologia ż

endocrinologia ż
epidemiologia ż

epidemiologia ż
etiologia ż

eziologia ż, etiologia ż
farmacja ż

farmacia ż
farmakologia ż

farmacologia ż
farmakoterapia ż

farmacoterapia ż
fizjologia ż

fisiologia ż
fizjopatologia ż

fisiopatologia ż
fizykoterapia ż

fisioterapia ż
foniatria ż

foniatria ż
ftyzjatria ż

gastroenterologia ż

gastroenterologia ż
gastrologia ż

gastrologia ż
genetyka ż

genetica ż
geriatria ż

geriatria ż
gerontologia ż

gerontologia ż
ginekologia ż

ginecologia ż
helioterapia ż

elioterapia ż
hematologia ż

ematologia ż
hemoterapia ż

emoterapia ż
hepatologia ż

epatologia ż
higiena ż

igiene ż
histologia ż

istologia ż
homeopatia ż

omeopatia ż
hormonoterapia ż

ormonoterapia ż
hydroterapia ż

idroterapia ż
immunologia ż

immunologia ż
immunopatologia ż

immunopatologia ż
immunoterapia ż

immunoterapia ż
intensywna terapia ż

terapia intensiva ż
kardiochirurgia ż

cardiochirurgia ż
kardiologia ż

cardiologia ż
klimatoterapia ż

climatoterapia ż
kosmetologia ż

cosmetologia ż
laryngologia ż

laringologia ż
mechanoterapia ż

meccanoterapia ż
mikrobiologia ż

microbiologia ż
mikrobiologia lekarska ż

nefrologia ż

nefrologia ż
neonatologia ż

neonatologia ż
neurochirurgia ż

neurochirurgia ż
neurologia ż

neurologia ż
nuklearna medycyna ż

medicina nucleare ż
oftalmologia ż

oftalmologia ż, oftalmoiatria ż
okulistyka ż

oculistica ż
onkologia ż

oncologia ż
opoterapia ż

opoterapia ż
optometria ż

optometria ż
organoterapia ż

organoterapia ż
ortodoncja ż

ortodonzia ż, ortodontia ż
ortopedia ż

ortopedia ż
otiatria ż

otoiatria ż
otolaryngologia ż

otorinolaringoiatria ż
otologia ż

otorynolaryngologia ż

otorinolaringoiatria ż
parazytologia ż

parassitologia ż
patologia ż

patologia ż
patologia komórkowa ż

pediatria ż

pediatria ż
podologia ż

podologia ż
położnictwo n

ostetricia ż
proktologia ż

proctologia ż
psychiatria ż

psichiatria ż
psychiatria sądowa ż

psichiatria forense ż
pulmonologia ż, pneumonologia ż

pneumologia ż
radiologia ż

radiologia ż
radiopatologia ż

radiopatologia ż
radioterapia ż

radioterapia ż
rehabilitacja ż

riabilitazione ż
rentgenoterapia ż

röntgenterapia ż
reumatologia ż

reumatologia ż
rynologia ż

rinologia ż
sądowa medycyna ż

medicina legale ż
seksuologia ż

sessuologia ż
semejologia ż

semiologia ż, semeiologia ż
serologia ż

sierologia ż, serologia ż
seroterapia ż

sieroterapia ż
stomatologia ż

stomatologia ż
symptomatologia ż

sintomatologia ż
terapeutyka ż

terapeutica ż
teratologia ż

teratologia ż
termoterapia ż

termoterapia ż
tokologia ż

tocologia ż
toksykologia ż

tossicologia ż
torakochirurgia ż

chirurgia toracica ż
transfuzjologia

traumatologia ż

traumatologia ż
tropikalna medycyna ż

urologia ż

urologia ż
wakcynoterapia ż

vaccinoterapia ż
wenerologia ż

venereologia ż
wirusologia ż

virologia ż
wodolecznictwo n

idroterapia ż
wojskowa medycyna ż

zapobiegawcza medycyna ż

ziołolecznictwo n