Indeks:Węgierski - Kraje Europy

Kraje Europy w języku węgierskim (magyar)


kraje Europy

polski a-z . węgierski
Albania ż i   Albánia
Andora ż i   Andorra
Austria ż i   Ausztria
Belgia ż i   Belgium
Białoruś ż i   Fehéroroszország (Belarusz)
Bośnia i Hercegowina ż i   Bosznia és Hercegovina
Bułgaria ż i   Bulgária
Chorwacja ż i   Horvátország
Cypr m i   Ciprus
Czarnogóra ż i   Montenegró
Czechy lm i   Csehország
Dania ż i   Dánia
Estonia ż i   Észtország
Finlandia ż i   Finnország
Francja ż i   Franciaország
Grecja ż i   Görögország
Hiszpania ż i   Spanyolország
Holandia ż i   Hollandia
Irlandia ż i   Írország
Islandia ż i   Izland
Liechtenstein m i   Liechtenstein
Litwa ż i   Litvánia
Luksemburg m i   Luxemburg
Łotwa ż i   Lettország
Macedonia ż i,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ż i
  Macedónia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
Malta ż i   Málta
Mołdawia ż i   Moldova
Monako n i   Monaco
Niemcy lm i   Németország
Norwegia ż i   Norvégia
Polska ż i   Lengyelország
Portugalia ż i   Portugália
Rosja ż i   Oroszország
Rumunia ż i   Románia
San Marino n i   San Marino
Serbia ż i   Szerbia
Słowacja ż i   Szlovákia
Słowenia ż i   Szlovénia
Szwajcaria ż i   Svájc
Szwecja ż i   Svédország
Turcja ż i   Törökország
Ukraina ż i   Ukrajna
Watykan m i   Vatikán
Węgry lm i   Magyarország
Wielka Brytania ż i   Nagy Britannia
Włochy lm i   Olaszország

europejskie terytoria zamorskie i zależne oraz kraje Zjednoczonego Królestwa

polski a-z . węgierski
Anglia ż i   Anglia
Azory lm i   Azori Szigetek
Gibraltar m   Gibraltár
Irlandia Północna ż i   Észak Írország
Jan Mayen  
Madera i   Madeira
Svalbard m  
Szkocja ż i   Skócia
Walia ż i   Wales
Wyspa Bouveta ż  
Wyspa Man ż i   Man Sziget
Wyspa Piotra I ż  
Wyspy Alandzkie lm i   Åland Szigetek
Wyspy Kanaryjskie lm i   Kanári Szigetek
Wyspy Normandzkie lm i
Wyspy Owcze lm i   Feröer Szigetek
Ziemia Królowej Maud ż  

kraje o niejasnym statusie

polski a-z . węgierski
Abchazja ż i   Abházia
Cypr Północny m   Észak Ciprus
Kosowo i   Koszovó
Naddniestrze n i   Transznisztria
Osetia Południowa ż i   Dél Oszétia


historyczne państwa Europy istniejące w XX w.

polski a-z . węgierski
Berlin Zachodni m i   Nyugat Berlin
Czechosłowacja ż i   Csehszlovákia
Jugosławia ż i   Jugoszlávia
Niemiecka Republika Demokratyczna ż i   Német Demokratikus Köztársaság
Serbia i Czarnogóra ż i   Szerbia és Montenegró
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m i   Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége


ważniejsze organizacje międzynarodowe

polski a-z . węgierski
Unia Europejska ż i   Európai Unió
Organizacja Narodów Zjednoczonych ż i   Egyesült Nemzetek Szervezete
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ż i   Észak Atlanti Szerződés Szervezete
Wspólnota Niepodległych Państw ż i   Független Államok Közössége