Indeks:Ukraiński - Pierwiastki chemiczne

Періодична система edytuj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57-71 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89-103 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og


57-71 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89-103 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr


Legenda
лужні метали
metale alkaliczne
лужноземельні метали
metale ziem alkalicznych
лантаноїди
lantanowce
актиноїди
aktynowce
перехідні метали
metale przejściowe
метали
metale grup głównych
напівметали (напівпровідники, металоїди)
metaloidy
неметали
niemetale
галогени
halogeny
інертні гази
gazy szlachetne


liczba atomowa symbol pierwiastek
89 Ac (aktyn) актиній
47 Ag (srebro) срібло
13 Al (glin) алюміній
95 Am (ameryk) америцій
18 Ar (argon) аргон
33 As (arsen) арсен
85 At (astat) астат
79 Au (złoto) золото
5 B (bor) бор
56 Ba (bar) барій
4 Be (beryl) берилій
107 Bh (bohr) борій
83 Bi (bizmut) вісмут
97 Bk (berkel) берклій
35 Br (brom) бром
6 C (węgiel) вуглець
20 Ca (wapń) кальцій
48 Cd (kadm) кадмій
58 Ce (cer) церій
98 Cf (kaliforn) каліфорній
17 Cl (chlor) хлор
96 Cm (kiur) кюрій
112 Cn (kopernik) коперницій
27 Co (kobalt) кобальт
24 Cr (chrom) хром
55 Cs (cez) цезій
29 Cu (miedź) мідь
105 Db (dubn) дубній
110 Ds (darmsztadt) дармштадтій
66 Dy (dysproz) диспрозій
68 Er (erb) ербій
99 Es (einstein) ейнштейній
63 Eu (europ) європій
9 F (fluor) фтор
26 Fe (żelazo) залізо
114 Fl (flerow) флеровій
100 Fm (ferm) фермій
87 Fr (frans) францій
31 Ga (gal) галій
64 Gd (gadolin) гадоліній
32 Ge (german) германій
1 H (wodór) водень
2 He (hel) гелій
72 Hf (hafn) гафній
80 Hg (rtęć) ртуть
67 Ho (holm) гольмій
108 Hs (has) гасій
53 I (jod) йод
49 In (ind) індій
77 Ir (iryd) іридій
19 K (potas) калій
36 Kr (krypton) криптон
57 La (lantan) лантан
3 Li (lit) літій
103 Lr (lorens) лоуренсій
71 Lu (lutet) лютецій
116 Lv (liwermor) ліверморій
115 Mc (moskow) московій
101 Md (mendelew) менделєвій
12 Mg (magnez) магній
25 Mn (mangan) манган
42 Mo (molibden) молібден
109 Mt (meitner) майтнерій
7 N (azot) азот
11 Na (sód) натрій
41 Nb (niob) ніобій
60 Nd (neodym) неодим
10 Ne (neon) неон
113 Nh (nihon) ніхоній
28 Ni (nikiel) нікель
102 No (nobel) нобелій
93 Np (neptun) нептуній
8 O (tlen) кисень
118 Og (oganeson) оганесон
76 Os (osm) осмій
15 P (fosfor) фосфор
91 Pa (protaktyn) протактиній
82 Pb (ołów) свинець
46 Pd (pallad) паладій
61 Pm (promet) прометій
84 Po (polon) полоній
59 Pr (prazeodym) празеодим
78 Pt (platyna) платина
94 Pu (pluton) плутоній
88 Ra (rad) радій
37 Rb (rubid) рубідій
75 Re (ren) реній
104 Rf (rutherford) резерфордій
111 Rg (roentgen) рентгеній
45 Rh (rod) родій
86 Rn (radon) радон
44 Ru (ruten) рутеній
16 S (siarka) сірка
51 Sb (antymon) стибій
21 Sc (skand) скандій
34 Se (selen) селен
106 Sg (seaborg) сіборгій
14 Si (krzem) кремній
62 Sm (samar) самарій
50 Sn (cyna) олово
38 Sr (stront) стронцій
73 Ta (tantal) тантал
65 Tb (terb) тербій
43 Tc (technet) технецій
52 Te (tellur) телур
90 Th (tor) торій
22 Ti (tytan) титан
81 Tl (tal) талій
69 Tm (tul) тулій
117 Ts (tenes) теннессин
92 U (uran) уран
23 V (wanad) ванадій
74 W (wolfram) вольфрам
54 Xe (ksenon) ксенон
39 Y (itr) ітрій
70 Yb (iterb) ітербій
30 Zn (cynk) цинк
40 Zr (cyrkon) цирконій