Indeks:Szwedzki - Najpopularniejsze słowa

Följande lista innehåller de vanligaste orden i svenskan.


Poniższa lista zawiera najpopularniejsze szwedzkie słowa

och, i, att, det, som, en, , vara, för, av, med, den, till, inte, ha, de, han, om, ett, jag, men, sig, , vi, hon, från, man, kunna, när, nu, ska, år, säga, där, också, eller, sin, under, efter, ut, vid, mot, , här, bara, mycket, upp, över, alla, komma, vad, än, andra, finnas, , in, sedan, du, hur, bli, två, vilja, hans, många, måste, något, mer, detta, utan, , allt, bliva, mig, skola, ny, någon, mellan, även, först, krona, genom, ta, dag, fram, Sverige, stor, hel, svenska, procent, ju, ingen, sa, bra, tre, göra, kanske, oss, själv, bland, annan, redan, se, inom, aldrig, del, väl, äta, helt, samma, denna, enligt, olika, tid, veta, lite, gång, både, sätt, ser, miljon, därför, tidig, dock, tro, ur, min, just, ner, flera, varje, hos, tog, gälla, barn, tar, igen, såg, lika, mest, sade, ändå, ännu, ja, tillbaka, bättre, innan, nog, deras, rätt, ni, alltid, fall, ge, fyra, gammal, eftersom, trots, kvar, vår, regering, samtidigt, lång, dessutom, bort, nej, nästan, per, liten, inget, finnas, inför, pengar, fem, runt, länge, sen, ställe, fast, mitt, ofta, medan, exempel, före, börja, varför, enda, svår, egen, nästa, visa, tillsammans, liv, sist, hem, stå, alltså, bakom, långt, fler, fortfarande, plats, hand, mena, båda, väg, USA, utanför, förra, framför, behöva, dom, böra, dig, folk, hålla, par, tio, handla, problem, heller, fråga, vidare, borde, början, låg, minst, bästa, anse, Anders, satt, svensk, berätta, kvinna, bild, klar, känna, samt, lätt, ytterligare, värld, särskild, mål, kl., sida, komma, riktig, Lars, innebära, flesta, egentligen, små, land, ibland, sex, arbete, emot, slut, kring, hjälp, ihop, omkring, varandra, företag, hemma, nära, däremot, sagt, snart, polis, Peter, därmed, vem, jobb, direkt, cirka, visst, ned, liksom, miljard, viss, fel, politisk, sådan, ganska, sitta, vilken, beslut, ingenting, ute, förslag, spela, steg, ord, verklig, tänka, möjlig, säker, tv, meter, faktiskt, gott, snabb, alldeles, all, Göran, ordförande, precis, mej, namn, hus, ung, tycka, skriva, tala, tredje, mamma, Jan, dryg, hoppas, form, vecka, naturligtvis, kort, amerikansk, stöd, ekonomisk, the, hög, god, EU, mina, Stockholm, Europa, plötslig, grund, viktig, alls, pappa, ifrån, annars, hittills, hända, verka, kr., bo, endast, krav, dit, förstås, försöka, mera, ena, betala, enkel, höra, sju, sej, hård, bruka, minut, nämligen, er, låta, musik, slå, roll, Johan, ungefär, månad, björn, rum, tyckas, igenom, heta, övrig, väldigt, kväll, kommun, åtta, Bengt, internationell, vore, främst, antal, vatten, åtminstone, sätta, framtid, numera, Thomas, äldre, knappast, lägga, å, inne, maj, rad, fortsätta, arbeta, DN, bygga, samhälle, film, betyda, timme, utveckling, sak, Mats, lag, skapa, huvud, kräva, ansvar, leva, borta, dels, kalla, tills, &, Stefan, bok, antal, ungdom, tag, dra, kännas, via, drog, foto, använda, hitta, klocka, totalt, svara, extra, samband, tur, Tyskland, lämna, stat, öka, förstå, din, ensam, behöva, köpa, möjlighet, historia, resultat, anställd, lära, stark, död, betydlig, visserligen, alltför, samarbete, far, Ulf, chef, politiker, hit, Lennart, Erik, bero, skäl, öga, öppna, match, ställa, finnas, utbildning, någonting, område, leda, svar, intresse, hävda, förslag, person, jo, slag, vanlig, undan, elev, mars, verksamhet, vit, rör, såväl, information, Malmö, därefter, spelare, enbart, full, uppgift, nyligen, vänta, stad, låt, förälder, Martin, svart, Frankrike, ske, centrum, vänta, idag, illa, grupp, kosta, dörr, juni, Gunnar, hälft, åka, förr, läsa, bil, mat, Magnus, sommar, ren, emellertid, poäng, strax, förklara, närmast, tack, Norge, , Carl, SvD, franska, människa, knapp, socialdemokrat, anledning, parti, vars, varken, politik, exempelvis, samtliga, Anna, brev, lärare, dags, Göteborg, Finland, åter, följa, betydelse, allra, morgon, lyckas, tyska, förbi, arbetslöshet, hjälpa, stund, spel, behov, samman, president, råd, september, falla, natt, ända, Karin, program, räcka, publik, val, ingå, höst, Maria, förrän, nio, räkna, kraft, nuvarande, tanke, medlem, januari, Ryssland, marknad, välja, konstatera, fungera, dålig, Sven, liknande, vända, Leif, resa, projekt, ledare, södra, ständig, John, minnas, ställning, europeisk, jämföra, Lena, vän, dollar, social, december, klara, kritik, riksdag, tillräcklig, chans, titta, Paris, London, TT, minska, allvar, bidrag, norra, ligga, offentlig, halv, kör, februari, kontakt, Eva, förutom, lokal, krig, augusti, sällan, åtgärda, Olof, stig, rädd, ton, istället, tal, speciell, seger, röst, universitet, sälja, fjol, röd, dej, april, forskning, rädda, engelska, hundra, tvinga, fort, Fredrik, ljus, avgörande, någonsin, privat, ryska, Danmark, rest, söka, bestämt, VM, rätta, mark, gud, mor, sak, professor, teater, ekonomi, uppdrag, Mikael, sakna, tidning, jord, familj, snarare, England, kyrka, självklart, tolv, tyst, Birgitta, skull, mitt, område, använda, flytta, uppe, november, risk, besök, förmodligen, ansikte, Ingvar, nivå, glad, rolig, annorlunda, söndag,