Indeks:Slovio - Kraje Europy

Kraje Europy w języku slovio (slovio)


kraje Europy

polski a-z . slovio
Albania ż i   Albania (Албаниа)
Andora ż i   Andora (Андора)
Austria ż i   Austria (Аустриа)
Belgia ż i   Belgia (Белгиа)
Białoruś ż i   Belarusia (Беларусиа)
Bośnia i Hercegowina ż i   Bosna i Hercegovinia (Босна и Херцеговиниа)
Bułgaria ż i   Bulgaria (Булгариа)
Chorwacja ż i   Hrvatia (Хрватиа)
Cypr m i   Kipr (Кипр)
Czarnogóra ż i  
Czechy lm i   Cxehia (Чехиа)
Dania ż i   Danzem (Данзем)
Estonia ż i   Estonia (Естониа)
Finlandia ż i   Finzem (Финзем)
Francja ż i   Francia (Франциа)
Grecja ż i   Grecia (Грециа)
Hiszpania ż i   Espania (Еспаниа)
Holandia ż i   Holandia (Холандиа)
Irlandia ż i   Irlandia (Ирландиа)
Islandia ż i   Islandia (Исландиа)
Liechtenstein m i   Lihtensxtein (Лихтенштеин)
Litwa ż i   Litva (Литва)
Luksemburg m i   Luksemburg (Луксембург)
Łotwa ż i   Latvia (Латвиа)
Macedonia ż i,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ż i
  Macedonia (Мацедониа)
Malta ż i   Malta (Малта)
Mołdawia ż i   Moldovia (Молдовиа)
Monako n i   Monako (Монако)
Niemcy lm i   Germania (Германиа)
Norwegia ż i   Norvegia (Норвегиа)
Polska ż i   Polakia (Полакиа)
Portugalia ż i   Portugal (Португал)
Rosja ż i   Rusia (Русиа)
Rumunia ż i   Rumania (Руманиа)
San Marino n i   Sanmarino (Санмарино)
Serbia ż i  
Słowacja ż i   Slovakia (Словакиа)
Słowenia ż i   Slovenia (Словениа)
Szwajcaria ż i   Sxveicaria (Швеицариа)
Szwecja ż i   Sxvedia (Шведиа)
Turcja ż i   Turcia (Турциа)
Ukraina ż i   Ukrainia (Украиниа)
Watykan m i   Vatikan (Ватикан)
Węgry lm i   Madaria (Мадариа)
Wielka Brytania ż i   Velju Britostrov (Велйу Бритостров)
Włochy lm i   Italia (Италиа)

europejskie terytoria zamorskie i zależne oraz kraje Zjednoczonego Królestwa

polski a-z . slovio
Anglia ż i   Angloia (Англоиа)
Azory lm i  
Gibraltar m   Gibraltar (Гибралтар)
Irlandia Północna ż i   Severju Irlandia (Северйу Ирландиа)
Jan Mayen  
Madera i  
Svalbard m  
Szkocja ż i   Sxkotia (Шкотиа)
Walia ż i  
Wyspa Bouveta ż  
Wyspa Man ż i  
Wyspa Piotra I ż  
Wyspy Alandzkie lm i  
Wyspy Kanaryjskie lm i   Kanarju Ostrovis (Канарйу Островис)
Wyspy Normandzkie lm i
Wyspy Owcze lm i   Farovostrovis (Фаровостровис)
Ziemia Królowej Maud ż  

kraje o niejasnym statusie

polski a-z . slovio
Abchazja ż i  
Cypr Północny m  
Kosowo i  
Naddniestrze n i  
Osetia Południowa ż i  


historyczne państwa Europy istniejące w XX w.

polski a-z . slovio
Berlin Zachodni m i  
Czechosłowacja ż i   Cxehslovakia (Чехсловакиа)
Jugosławia ż i   Jugoslavia (Йугославиа)
Niemiecka Republika Demokratyczna ż i   Germanju Demokratju Republik (Германйу Демократйу Републик)
Serbia i Czarnogóra ż i   Serbia i Cxerngora (Сербиа и Чернгора)
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m i   Soiuz om Sovietju Socializmju Republikis (Соиуз ом Совиетйу Социализмйу Републикис)


ważniejsze organizacje międzynarodowe

polski a-z . slovio
Unia Europejska ż i   Europju Soiuz (Еуропйу Соиуз)
Organizacja Narodów Zjednoczonych ż i  
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ż i  
Wspólnota Niepodległych Państw ż i