Indeks:Słowacki - Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza (zwodnicze słowa) między językiem polskim a słowackim.

Polski Poprawne tłumaczenie
na język słowacki
Słowacki Właściwe znaczenie
w języku polskim
agat achát agát robinia, grochodrzew
agentura agentúra agencja
bachor bachor 1. żwacz
2. kałdun
bagaż batožina bagáž hołota, zgraja
baletka baletka baletnica
bankrut bankrotár bankrot bankructwo
baretka baretka beret
basen bazén báseň wiersz
baza baza bez (roślina)
bezcenny bezcenný bezwartościowy
bezczelny bezcieľny bezcelowy
brama brána brama kęsisko płaskie
budowa stavba budova budynek
burza búrka burza giełda
byt bytie, existencia byt mieszkanie
bytowy bytový mieszkaniowy
cez cézium cez przez
chrypka zachrípnutie chrípka grypa
dostojnik dôstojník oficer
droga cesta droga narkotyk
drwina drvina kruszywo
dupa dúpä nora, leże
dywan diván sofa
dziwactwo diváctvo widownia
dziwadło divadlo teatr
dziwak divák widz
fiala fiála fiala lewkonia
gad plaz had wąż
jutro zajtra jutro morga
kolarski cyklistický kolársky kołodziejski
kolarstwo cyklistika kolárstvo kołodziejstwo
kolarz cyklista kolár kołodziej
krótko krotko potulnie, łagodnie
kryminalista kriminalista kryminalistyk
kwas kyselina kvas zaczyn, zakwas
laska palica láska miłość
lewica ľavica levica lwica
lis líška lis prasa, tłocznia
lód 1. ľad
2. zmrzlina
loď 1. statek
2. nawa
mata rohožka mäta mięta
matowy mätový miętowy
mech mach mech 1. worek
2. miech
mecz zápas meč miecz
możny možný możliwy
mól moľa mól mol
nabożeństwo pobožnosť náboženstvo religia
nastrój nálada nástroj narzędzie
nieprzytomność mdloba neprítomnosť brak, nieobecność
obłuda obluda potwór
obłudny obludný potworny, okropny
obywatel občan obyvateľ mieszkaniec
odbyt ritný otvor, análny otvor odbyt zbyt
odporny odolný odporný wstrętny, ohydny, paskudny
palec prst palec kciuk
pieczeń pečienka pečeň wątroba
pijak pijan, opilec pijak bibuła
pisanka kraslica písanka zeszyt (szkolny)
plastik pláštik płaszczyk
płatny platný ważny
płaz obojživelník plaz gad
płyn plyn gaz
stan stav stan namiot
staw 1. rybník
2. kĺb
stav stan, sytuacja
stonka pásavka stonka łodyga
stopa chodidlo stopa ślad
strój kroj stroj maszyna
suknia šaty, dámske šaty sukňa spódnica
szukać hľadať šukať uprawiać seks
trup mŕtvola trup tułów
zapas 1. záloha
2. zásoba
zápas mecz
żur žúr prywatka
żuwaczka žuvačka guma do żucia