Indeks:Polski - Znaki typograficzne i interpunkcyjne

Nazwy znaków typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytycznych w języku polskim.


znaki typograficzne

polski a-z → .
apostrof m
'
tylda ż
~
asterysk m
*
plus m
+
paragraf m
§
prawy ukośnik m
/
lewy ukośnik m
\
nawias kwadratowy m
[ ]
nawias okrągły m
( )
nawias klamrowy m
{ }
nawias ostrokątny m
< >
tytel m
¿
at m (pot. małpa ż)
@
znak równości m
=
stopień m
°
cudzysłów apostrofowy m
„ ”
cudzysłów apostrofowy pojedynczy m
‚ ’
cudzysłów ostrokątny (francuski) m
« »
cudzysłów ostrokątny (niemiecki) m
» «
et m
&
kareta ż
^
kreska pionowa ż
|
procent m
%
znak podkreślenia m, podkreślnik m
_
kratka ż
#
łącznik m, dywiz m
-

znaki interpunkcyjne

polski a-z → .
dwukropek m
:
średnik m
;
kropka ż
.
wykrzyknik m
!
odwrócony wykrzyknik m
¡
znak zapytania m
?
odwrócony znak zapytania m
¿
przecinek m
,
wielokropek m
myślnik m

znaki diakrytyczne

polski a-z → .
brewis
˘
daszek m
ˇ
odwrócony brewis m
̑
akcent przeciągły m, cyrkumfleks m
ˆ
ogonek m
˛
cedylla ż
¸
akcent ostry m, akut
´
akcent ciężki m, akcent słaby m, grawis
`
podwójny akcent ostry m
˝
podwójny akcent ciężki m
̏
diereza ż, umlaut m
¨