Indeks:Polski - Socjolekt laborantów - biotechnologów

AEdytuj

 • agaroza – żel agarozowy
 • alat – AlAT, enzym
 • anniling (por. ang. annealing) – ponowne połączenie dwóch nici DNA
 • aspat – AspAT, enzym

BEdytuj

 • biolmol – 1) biologia molekularna; 2) laboratorium biologii molekularnej
 • blot – metoda przenoszenia substancji z żelu na specjalną błonę
 • boks (por. ang. box) – komora z laminarnym przepływem powietrza
 • bromek etydyny wędruje do minusa – bromek etydyny w żelu zaczyna przesuwać się do elektrody ujemnej
 • bujać, bujać się, bujanie, coś mi się buja – hodowanie drobnoustrojów na wytrząsarce

CEdytuj

 • ciąć się – wykonać cięcie DNA enzymami restrykcyjnymi
 • coca coli – bakterie Escherichia coli

DEdytuj

EEdytuj

 • epa – probówka Eppendorfa
 • ependorf, ependorfka – probówka Eppendorfa
 • erlenmajer, erlenmajerka – kolba Erlemayera
 • ertepeceer, ertepeceerek, RT-PCR (ang. Reverse Transcription Polymerase Chain Raction) – reakcja będąca połączeniem reakcji odwrotnej transkrypcji (Reverse Transcription) i PCR

FEdytuj

 • fingerprint (por. ang. fingerprint) – metoda „odcisku palca”, badanie DNA pod kątem poznania sekwencji nukleotydów, wykorzystywana w ustalaniu ojcostwa
 • ferment – osoba zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi produkcji fermentowanych napojów alkoholowych

GEdytuj

 • gen oflankowany – gen, który na swoich dwóch końcówkach posiada ograniczające go sekwencje
 • giemisa – barwnik Giemsy
 • grzebień – przedmiot służący do robienia zagłębień w żelu
 • grzybek – grzyby strzępkowe
 • grzybolub – badacz zajmujący się grzybami strzępkowymi

HEdytuj

 • haesefki – komórki HSF
 • hereus – inkubator

IEdytuj

 • ilościówka – oznaczenie substancji znajdującej się w badanej próbie bez oznaczenia jakości

JEdytuj

 • jakościówka – oznaczenie substancji znajdującej się w badanej próbie bez oznaczenia ilości

KEdytuj

 • kanarki – hodowle komórek na zużytym podłożu
 • kaskada kaspaz – kolejno następujące po sobie aktywacje kaspaz
 • kieszonki – zagłębienia w żelu, do których dodawane są próby
 • kit (por. ang. kit) – zestaw, np. do izolacji wirusów z żywności
 • kolik – bakterie Escherichia coli

LEdytuj

 • lab – laboratorium
 • laktis – Lactobacillus lactis
 • laktobacillus (por. łac. Lactobacillus) – rodzaj bakterii
 • laminar – komora z laminarnym przepływem powietrza
 • lateks – rękawiczki jednorazowe
 • loża, szafa – komora z laminarnym przepływem powietrza

ŁEdytuj

 • łestern – Western blotting

MEdytuj

 • mikroby – 1) mikroorganizmy; 2) mikrobiologia
 • miks (por. ang. mix) – mieszanina zawierająca wszystkie potrzebne reagenty
 • moczyć żel – zanurzanie płytki z żelem po elektroforezie w bromku etydyny
 • molekuł – badacz zajmujący się biologią molekularną
 • molekuła – biologia molekularna
 • monoklony – przeciwciała monoklonalne

NEdytuj

 • nokaut genu (por. ang. knock out) – pozbawienie komórki określonego genu

OEdytuj

 • opłaszczyć – pokryć coś cząsteczkami białka

PEdytuj

 • PCR, peceer, peceerek (por. ang. Polymerase Chain Reaction) – łańcuchowa reakcja polimerazy
 • pegylować – łączyć z PEG
 • pegylowany – połączony z PEG
 • pipa – pipeta
 • podduszanie komórek – ograniczanie dopływu tlenu do wyizolowanych linii komórkowych
 • podgląd na żywca – podgląd żelu po elektroforezie przy wysuniętej szufladzie archiwizatora
 • poprawianie genomu – wprowadzanie do genomu genów odpowiedzialnych za syntezę pożądanych substancji
 • prajmer (por. ang. primer) – RNA starterowy (taki, którego sekwencja jest znana)
 • puścić się – wykonać elektroforezę próbek

REdytuj

 • robić elisę – wykonywać Test Elisa

SEdytuj

 • siedzieć w szafie – korzystać z szafy laminarnej
 • soutern, sautern bloting (por. ang. Southern blotting) – metoda przenoszenia substancji z żelu na specjalną błonę
 • spekol – spektrofotometr
 • spójność prążków – bliskie ułożenie prążków
 • stomacher – homogenizator
 • stresowanie komórek – działanie na komórkę niekorzystnymi dla niej czynnikami
 • strypsynizować – użyć trypsyny

TEdytuj

 • techniczna, techniczny – personel pomocniczy w laboratorium
 • temperatura maltingu (por. ang. melting) – temperatura topnienia, przy której dochodzi do połączenia startera z matrycą DNA w reakcji PCR
 • tip, tips (por. ang. tip) – jednorazowa końcówka do pipety
 • titrować por. ang. titrate) – miareczkować

UEdytuj

 • ufałka – lampa UV

WEdytuj

 • werbować białko – przyłączać białko do związku
 • worteks (por. ang. vortex) – urządzenie do wytrząsania małych probówek
 • wsadzić do azotu – umieścić w chłodziarce, w której środkiem chłodzącym jest ciekły azot

ZEdytuj

 • zabawy z obrazem – kolejne czynności związane ze zdjęciem żelu po elektroforezie
 • zespół chimery – organizmy posiadające dwie nici DNA
 • zincidurować – zdezynfekować coś preparatem incidur
 • zlewki – roztwór substancji odpadowej
 • zlizować – doprowadzić do lizy komórek, czyli ich strawienia
 • zrobić starter – przygotowywać określoną sekwencję DNA

LiteraturaEdytuj