Indeks:Polski - Slang harcerski

Słownictwem tym posługują się członkowie polskich organizacji harcerskich.

AEdytuj

 • alarm
  • alarm mundurowy – gdy usłyszy się trzy gwizdki, należy się w określonym czasie przebrać w mundur, a następnie zameldować
  • alarm nocny
  • alarm plecakowy - gdy usłyszy się trzy gwizdki oraz okrzyk "alarm plecakowy" trzeba jak najszybciej spakować wszystko co wzięło się ze sobą na obóz do swoich plecaków, a następnie zameldować
 • alert
 • antypionierka, depionierka, demolka – demontaż obozu
 • apel

BEdytuj

 • baza – ośrodek harcerski, na którego terenie znajduje się obóz
 • beret – harcerskie nakrycie głowy
  • beret baskijski – harcerskie nakrycie głowy, przypomina beret noszony przez starsze panie, lecz nie ma "antenki" na górze i jest noszony na bok
  • beret zuchowy – zuchowe nakrycie głowy, na górze ma sterczący kawałek materiału- "antenkę" i jest wiązany pod szyją, najczęściej jest w kolorze gromady lub innym żywym kolorze.
 • bieg biszkopta – "chrzest" harcerza, który jest po raz pierwszy na obozie
 • biszkopt – nowy harcerz, przed Przyrzeczeniem Harcerskim

CEdytuj

 • chorągiew – jednostka organizacyjna i terytorialna harcerska na szczeblu województwa
 • chorąży – harcerz, któremu powierzono proporzec lub sztandar (por. proporcowy)
 • chusta – element umundurowania noszony na szyi, pod kołnierzem
  • chusta harcerska – element umundurowania w kolorze ustalonym przez drużynę
  • chusta zuchowa – element umundurowania w kolorze ustalonym przez gromadę
 • czuj! – powitanie zuchowe
 • czuwaj! – powitanie harcerskie
 • czuwajkahist., pot. emblemat, który w latach 50. XX w. zastąpił Krzyż Harcerski

ĆEdytuj

DEdytuj

FEdytuj

 • finka – nóż fiński przytraczany do pasa
 • funkcja – rola przypisana przez drużynowego rozkazem
 • funkcyjny – osoba pełniąca funkcję

GEdytuj

HEdytuj

IEdytuj

JEdytuj

 • Jamboree, Jambo – Zlot harcerzy z wielu regionów świata odbywający się co 4 lata

KEdytuj

 • kanadyjka/kojka – składane łóżko polowe na krzyżakach
 • kangurka – nieprzemakalna bluza z kieszenią na brzuchu i kapturem
 • kapelusz skautowy
 • karta próby – formularz ze spisem zadań do wykonania np. na stopień lub sprawność, na którym zbierane są wpisy z potwierdzeniami
 • KChskr. od komenda chorągwi
 • KHskr. od komenda hufca
 • KIskr. od krąg instruktorski
 • kihamowiechist. działacz Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego
 • kolonia, kolonia zuchowa
 • komenda – (1) sygnał, polecenie wydawane przez osobę dowodzącą daną grupą osobom podwładnym; (2) miejsce, w którym spotykają się władze harcerskie określonego szczebla, ich siedziba; (3) namiot spotkań kadry instruktorskiej obozu harcerskiego
 • komendant / komendantka
 • kominek
 • Komisja Stopni Instruktorskich – kapituła otwierająca próby i przyznająca stopnie instruktorskie
 • koniczynka
 • krajka – szeroka i gruba tkana wstęga, zwykle różnobarwna we wzory ludowe, noszona do mundury jak krawat zamiast typowej chusty
 • krąg – obrzęd kończący zbiórkę, ognisko lub inne spotkanie, podczas którego uczestnicy splatają ręce w jednym kręgu, śpiewają obrzędowe piosenki i przekazują sobie uścisk dłoni (zob. iskierka)
 • krąg rady
 • krąg instruktorski
 • kronika – księga pamiątkowa drużyny, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia, wklejane zdjęcia i drobne pamiątki
 • kronikarz – osoba odpowiedzialna za kronikę
 • Krzyż Harcerski – tradycyjny emblemat organizacji harcerskich w Polsce, noszony na mundurze, oznaczający przyjęcie kogoś do grona harcerzy
 • KSIskr. od Komisja Stopni Instruktorskich
 • książeczka harcerska – książeczka otrzymywana zazwyczaj po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego, służy do zapisywania wszystkich wyjazdów, zdobytych stopni, sprawności itp.
 • kuchnia polowa – (1) piec kuchenny na kołach umożliwiających jego transport po doczepieniu do samochodu; (2) wydzielona przestrzeń do przygotowywania posiłków w warunkach polowych; (3) niewielkie prowizoryczne palenisko zbudowane z dostępnych w polu materiałów
 • kurnik – podwyższany o około 25 cm namiot typu „dziesiątka
 • kwaterka1. miejsce do przechowywania rzeczy drużyny np. namiotów, kanadyjek itp.; 2. mniej więcej tydzień czasu przed obozem harcerskim, gdy grupa kwatermistrzowska przygotowuje urządzenie obozu w miejscu jego lokalizacji
 • kwatermistrz – osoba, która kupuje: jedzenie czasie obozu oraz inne przydatne materiały, odbiera listy na poczcie, rozlicza cały obóz z faktur wraz z komendantem obozu całości.

LEdytuj

ŁEdytuj

MEdytuj

NEdytuj

OEdytuj

 • Obietnica Zucha – uroczyste zobowiązanie zucha do przestrzegania Prawa Zucha, potwierdzane Znaczkiem Zucha noszonym na mundurze
 • oboźny / oboźna – instruktor odpowiedzialny za przestrzeganie planu dnia i dyscypliny na obozie
 • obóz, obóz harcerski – forma wypoczynku letniego dla harcerzy organizowana na kilka tygodni w warunkach terenowych z noclegiem pod namiotami w jednym, stałym miejscu
  • obóz wędrowny, wędrowny obóz harcerski – forma wypoczynku letniego dla harcerzy połączona z turystyką pieszą, bez stałego miejsca pobytu albo z jedną bazą, do której uczestnicy wracają tylko na nocleg
 • obrzędowość – zbiór zasad przebiegu obrzędów harcerskich, czynności pełniących rolę stałych rytuałów spajających środowisko harcerskie lokalne i ogólnopolskie
 • och.skr. od ochotnik / ochotniczka
 • ochotnik / ochotniczka – stopień harcerski, zwykle pierwszy w kolejności
 • odkrywca – stopień harcerski, zwykle drugi w kolejności
 • ogniobranie
 • ognisko
 • okrzyk
 • olimpijka – krótka bluza mundurowa specjalnego typu, wzorowana na wojskowych bluzach, z pasem wsuwanym w jej dolną część
 • ONCskr. odojczyzna, nauka, cnota” – hasło harcerskie uwidocznione na ramionach lilijki harcerskiej
 • opiekun próby – harcerz lub instruktor starszy stopniem lub doświadczeniem, który nadzoruje przebieg próby na stopień
 • org.skr. od organizator

PEdytuj

 • pałatka – długie, luźne okrycie przeciwdeszczowe, mogące posłużyć za namiot dla jednej osoby
 • patent – uprawnienie do sprawowania jakiejś funkcji, np. zastępowego, przybocznego, drużynowego
 • patrol – kilkuosobowa grupa harcerzy, nieformalny zastęp harcerski utworzony ad hoc np. na czas gry terenowej lub do realizacji jakiegoś zadania
 • patrolowy – tymczasowy dowódca patrolu
 • phm.skr. od podharcmistrz / podharmistrzyni
 • pierścień – suwak do spinania chusty harcerskiej, zwykle wykonany ze skóry
 • piguł / piguła – sanitariusz / pielęgniarka na obozie harcerskim
 • pion – struktura metodyki harcerskiej obejmująca określoną grupę członków organizacji harcerskiej, zwykle wydzielony na pion zuchowy, harcerski, starszoharcerski, wędrowniczy, instruktorski
 • pionierka – budowanie urządzeń obozowych z materiałów dostępnych w lesie, np. własnych prycz, totemów, stojaków na menażki, itp.
 • plakietka – emblemat noszony czasowo na mundurze, zwykle jako oznaka uczestnictwa w jakimś wydarzeniu lub imprezie
 • pląs – krótka zabawa ruchowa ze śpiewem lub okrzykami mająca rozruszać, rozbawić jej uczestników; stanowi typowy element metodyki zuchowej wykorzystywany również na spotkaniach harcerskich
 • podchody – terenowa gra harcerska z elementami skradania się, tropienia itp.
 • podharcmistrz / podharcmistrzyni – drugi lub trzeci w kolejności stopień instruktorski
 • podkładka – kawałek materiału znajdujący się pod krzyżem określający stopień instruktorski
 • podobóz – wydzielona część mieszkalna lub techniczna obozu albo zgrupowania obozów
 • podwieczorek – popołudniowy, lekki posiłek będący nieformalną obozową walutą
 • podzastępowy / podzastępowa – formalny zastępca zastępowego / zastępowej
 • Prawo Harcerskie – 10 fundamentalnych zasad wychowania harcerskiego
 • Prawo Zucha – zbiór zasad będących podstawą wychowania zuchowego
 • proporcowy, chorąży – harcerz sprawujący pieczę nad proporcem
 • proporzec – oficjalny emblemat zastępu lub drużyny noszony na drzewcu, reprezentujący ją, kojarzony z jej honorem
 • przewodniczący / przewodnicząca – (1) zwierzchnik kręgu instruktorskiego; (2) zwierzchnik całej organizacji harcerskiej
 • przewodnik / przewodniczka – stopień instruktorski, zwykle pierwszy lub drugi w kolejności
 • przyboczny / przyboczna – pomocnik / pomocnica drużynowego, często przysposabiany na przyszłego następcę
 • przyrodoznawstwo – dział wiedzy harcerskiej obejmujący podstawowe wiadomości o przyrodzie
 • Przyrzeczenie Harcerskie – przysięga składana przez harcerkę / harcerza związana z obietnicą wierności harcerskim ideom, potwierdzana Krzyżem Harcerskim
 • pwd.skr. od przewodnik / przewodniczka
 • PZHSskr. od Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego

REdytuj

SEdytuj

ŚEdytuj

TEdytuj

UEdytuj

WEdytuj

ZEdytuj

ŻEdytuj

ŹEdytuj