Indeks:Niemiecki - Najpopularniejsze słowa z filmów

Ta lista została wygenerowana w 2009 roku z bazy ok. 25 mln słów z napisów do filmów kinowych i telewizyjnych (źródła: 1-1000, 1001-2000). Wielkość liter i apostrofy między literami zostały zachowane.

miejsce słowo wystąpień/mln forma forma podstawowa
1. Ich 19278 ich ich
2. ist 18703 ist sein
3. ich 17337 ich ich
4. nicht 16629 nicht nicht
5. Sie 14444 sie Sie sie Sie
6. du 13487 du du
7. das 12872 das das
8. die 12847 die die
9. es 10298 es es
10. und 10046 und und
11. der 9290 der der
12. zu 9021 zu zu
13. sie 7849 sie sie
14. Das 7420 das das
15. ein 7315 ein ein
16. in 7171 in in
17. wir 6536 wir wir
18. Du 6444 du Du du Du
19. mir 6242 mir mir
20. mit 6015 mit mit
21. Was 5778 was was
22. den 5730 den der
23. mich 5629 mich mich
24. was 5264 was was
25. auf 5177 auf auf
26. dass 4853 dass dass
27. er 4794 er er
28. eine 4674 eine eine
29. Es 4552 es es
30. hat 4518 hat haben
31. Wir 4493 wir wir
32. Und 4404 und und
33. so 4359 so so
34. sind 4328 sind sein
35. von 4314 von von
36. dich 4294 dich dich
37. war 4207 war war
38. haben 4201 haben haben
39. für 4181 für für
40. Ja 4154 ja ja
41. hier 4092 hier hier
42. an 3859 an an
43. habe 3682 habe haben
44. Er 3654 er er
45. bin 3595 bin sein
46. wie 3591 wie wie
47. noch 3414 noch noch
48. dir 3385 dir dir
49. uns 3283 uns uns
50. sich 3277 sich sich
51. Die 3256 die die
52. nur 3179 nur nur
53. einen 3134 einen ein
54. Nein 3032 nein nein
55. dem 2952 dem der
56. ihn 2740 ihn ihn
57. auch 2728 auch auch
58. hast 2716 hast haben
59. sein 2690 sein sein
60. ihr 2675 ihr ihr
61. da 2674 da da
62. aus 2653 aus aus
63. kann 2653 kann können
64. aber 2640 aber aber
65. Aber 2620 aber aber
66. schon 2598 schon schon
67. wenn 2559 wenn wenn
68. wird 2477 wird werden
69. um 2410 um um
70. Wie 2379 wie wie
71. als 2329 als als
72. bist 2269 bist sein
73. im 2258 im in
74. mal 2225 mal mal
75. doch 2174 doch doch
76. gut 2138 gut gut
77. meine 2087 meine mein
78. jetzt 2066 jetzt jetzt
79. weiß 1986 weiß wissen
80. Wenn 1964 wenn wenn
81. werden 1928 werden werden
82. Der 1908 der der
83. nach 1836 nach nach
84. ja 1824 ja ja
85. Oh 1811 oh oh
86. oder 1808 oder oder
87. dann 1796 dann dann
88. will 1746 will wollen
89. mein 1719 mein mein
90. mehr 1712 mehr mehr
91. keine 1696 keine kein
92. etwas 1682 etwas etwas
93. alles 1665 alles alles
94. muss 1646 muss müssen
95. immer 1632 immer immer
96. nichts 1626 nichts nichts
97. man 1577 man man
98. wieder 1574 wieder wieder
99. bei 1468 bei bei
100. hab 1467 hab haben
101. machen 1416 machen machen
102. vor 1372 vor vor
103. Mann 1360 Mann Mann
104. ihm 1332 ihm ihm
105. einem 1330 einem ein
106. tun 1330 tun tun
107. zum 1317 zum zu
108. können 1315 können können
109. sagen 1307 sagen sagen
110. werde 1290 werde werden
111. denn 1284 denn denn
112. Ist 1261 ist sein
113. Ein 1259 ein ein
114. Warum 1247 warum warum
115. einer 1229 einer einer ein
116. gehen 1225 gehen gehen
117. sehen 1224 sehen sehen
118. sehr 1210 sehr sehr
119. geht 1210 geht gehen
120. alle 1182 alle alle
121. über 1178 über über
122. müssen 1146 müssen müssen
123. diese 1140 diese dieser
124. einfach 1138 einfach einfach
125. euch 1130 euch euch
126. des 1114 des der
127. nie 1111 nie nie
128. Also 1107 also also
129. Wo 1079 wo wo
130. los 1062 los los
131. Zeit 1061 Zeit Zeit
132. Ihnen 1060 ihnen Ihnen ihnen Ihnen
133. gibt 1050 gibt geben
134. wirklich 1048 wirklich wirklich
135. Hey 1046 hey hey
136. Danke 1026 danke danken
137. deine 1024 deine dein
138. würde 1023 würde werden
139. soll 1006 soll sollen
140. Da 1001 da da
141. hatte 980 hatte haben
142. Hier 965 hier hier
143. wissen 965 wissen wissen
144. bitte 964 bitte bitte
145. viel 960 viel viel
146. Dann 950 dann dann
147. So 939 so so
148. gesagt 924 gesagt sagen
149. Ihr 917 ihr Ihr ihr Ihr
150. am 905 am an
151. kein 902 kein kein
152. Komm 898 komm kommen
153. Wer 896 wer wer
154. zurück 889 zurück zurück
155. wurde 887 wurde werden
156. In 871 in in
157. wollte 863 wollte wollen
158. Frau 850 Frau Frau
159. Leben 846 leben Leben leben Leben
160. wäre 833 wäre sein
161. wo 833 wo wo
162. damit 828 damit damit
163. Nicht 827 nicht nicht
164. Gott 815 Gott Gott
165. Leute 788 Leute Leute
166. kannst 788 kannst können
167. heute 785 heute heute
168. meinen 774 meinen mein
169. dieser 774 dieser dieser
170. dein 774 dein dein
171. kommt 772 kommt kommen
172. kommen 772 kommen kommen
173. willst 758 willst wollen
174. Na 749 na na
175. wollen 747 wollen wollen
176. sicher 739 sicher sicher
177. ganz 730 ganz ganz
178. Jetzt 726 jetzt jetzt
179. Mein 718 mein mein
180. Mr 713 Mr Mr.
181. also 704 also also
182. zur 703 zur zu
183. Hast 703 hast haben
184. Gut 701 gut gut
185. hätte 696 hätte haben
186. weil 691 weil weil
187. tut 689 tut tun
188. Hallo 689 hallo hallo
189. Okay 686 okay okay
190. macht 684 macht machen
191. waren 673 waren sein
192. bis 664 bis bis
193. Vielleicht 662 vielleicht vielleicht
194. könnte 661 könnte können
195. Eine 661 eine ein
196. Bitte 658 bitte Bitte bitte Bitte
197. weg 656 weg weg
198. seine 654 seine sein
199. lassen 653 lassen lassen
200. Vater 651 Vater Vater
201. gesehen 651 gesehen sehen
202. Nun 647 nun nun
203. gerade 646 gerade gerade
204. Alles 645 alles alles
205. glaube 645 glaube glauben
206. Tag 642 Tag Tag
207. ab 641 ab ab
208. Geld 640 Geld Geld
209. gemacht 637 gemacht machen
210. nein 628 nein nein
211. Sir 613 Sir Sir
212. sollte 612 sollte sollen
213. sagte 604 sagte sagen
214. keinen 601 keinen kein
215. durch 595 durch durch
216. zwei 592 zwei zwei
217. diesen 590 diesen dieser
218. passiert 587 passiert passieren
219. wohl 584 wohl wohl
220. vielleicht 575 vielleicht vielleicht
221. ihre 568 ihre ihre
222. Mutter 567 Mutter Mutter
223. reden 567 reden reden
224. anderen 563 anderen andere
225. dachte 563 dachte denken
226. daß 562 daß daß
227. möchte 560 möchte mögen
228. wirst 560 wirst werden
229. gehört 557 gehört hören gehören
230. weißt 557 weißt wissen
231. Keine 552 keine keine
232. raus 552 raus raus
233. Meine 551 meine meine
234. paar 550 paar paar
235. besser 550 besser gut
236. ob 543 ob ob
237. her 540 her her
238. musst 539 musst müssen
239. Ordnung 538 Ordnung Ordnung
240. meiner 535 meiner mein
241. klar 531 klar klar
242. ihnen 529 ihnen ihnen
243. Los 521 los Los los Los
244. diesem 519 diesem dieser
245. meinem 517 meinem mein
246. lange 515 lange lang lange
247. Lass 509 lass lassen
248. dieses 508 dieses dieser
249. helfen 506 helfen helfen
250. unsere 501 unsere unser
251. Weg 498 Weg Weg
252. selbst 497 selbst selbst
253. Nur 496 nur nur
254. finden 493 finden finden
255. Mal 491 mal Mal mal Mal
256. jemand 486 jemand jemand
257. denke 482 denke denken
258. Ach 482 ach ach
259. Nacht 479 Nacht Nacht
260. genau 476 genau genau
261. gar 473 gar gar
262. sagt 472 sagt sagen
263. Welt 472 Welt Welt
264. Auf 469 auf auf
265. Mädchen 468 Mädchen Mädchen
266. ins 468 ins in
267. hin 467 hin hin
268. vom 465 vom von
269. schön 463 schön schön
270. warum 461 warum warum
271. weiter 461 weiter weiter
272. Leid 460 leid Leid leid Leid
273. gleich 458 gleich gleich
274. wer 457 wer wer
275. Man 457 man man
276. ohne 448 ohne ohne
277. Menschen 447 Menschen Mensch
278. deinen 446 deinen dein
279. leid 445 leid leid
280. Wieso 444 wieso wieso
281. dort 442 dort dort
282. Als 440 als als
283. Hause 440 Hause Haus
284. sollten 440 sollten sollen
285. davon 439 davon davon
286. zusammen 439 zusammen zusammen
287. geben 434 geben geben
288. Ok 433 Ok Ok
289. Hör 433 hör hören
290. machst 430 machst machen
291. Freund 427 Freund Freund
292. richtig 426 richtig richtig
293. Angst 424 Angst Angst
294. Bist 422 bist sein
295. Tut 420 tut tun
296. Mit 419 mit mit
297. viele 411 viele viel
298. sieht 406 sieht sehen
299. Haus 404 Haus Haus
300. tot 404 tot tot
301. sollen 402 sollen sollen
302. ganze 396 ganze ganz
303. andere 394 andere andere
304. getan 393 getan tun
305. okay 390 okay okay
306. rein 389 rein rein
307. Diese 389 diese dieser
308. Moment 385 Moment Moment
309. bleiben 385 bleiben bleiben
310. brauchen 381 brauchen brauchen
311. Weil 380 weil weil
312. Kinder 379 Kinder Kind
313. unter 379 unter unter
314. Arbeit 378 Arbeit Arbeit
315. Für 377 für für
316. Problem 376 Problem Problem
317. dafür 376 dafür dafür
318. Herr 374 Herr Herr
319. Haben 374 haben haben
320. wegen 374 wegen wegen
321. geht's 364 geht's gehen 's es
322. liebe 362 liebe lieben
323. genug 362 genug genug
324. dabei 362 dabei dabei
325. bringen 361 bringen bringen
326. Ihre 360 ihre Ihre ihre Ihre
327. 'ne 357 'ne 'ne eine
328. gegen 353 gegen gegen
329. Weißt 352 weißt wissen
330. Sag 351 sag sagen
331. schnell 350 schnell schnell
332. nun 347 nun nun
333. eines 347 eines ein
334. brauche 347 brauche brauchen
335. Abend 347 Abend Abend
336. hatten 346 hatten haben
337. Jahre 346 Jahre Jahr
338. Mach 345 mach machen
339. Bruder 345 Bruder Bruder
340. Sache 343 Sache Sache
341. hören 340 hören hören
342. komm 340 komm kommen
343. Sohn 340 Sohn Sohn
344. seit 338 seit seit
345. Morgen 337 morgen Morgen morgen Morgen
346. drei 335 drei drei
347. steht 334 steht stehen
348. Scheiße 334 Scheiße Scheiße
349. mag 333 mag mögen
350. sei 332 sei sein
351. unser 331 unser unser
352. konnte 329 konnte können
353. habt 326 habt haben
354. Oder 326 oder oder
355. einmal 325 einmal einmal
356. heißt 323 heißt heißen
357. OK 322 OK OK
358. Willst 321 willst wollen
359. Kopf 320 Kopf Kopf
360. Hilfe 320 Hilfe Hilfe
361. Familie 318 Familie Familie
362. Geh 318 geh gehen
363. Baby 318 Baby Baby
364. Dich 317 dich dich
365. Sind 317 sind sein
366. erst 316 erst erst
367. fertig 316 fertig fertig
368. gefunden 315 gefunden finden
369. seid 315 seid sein
370. kam 314 kam kommen
371. nehmen 314 nehmen nehmen
372. morgen 311 morgen morgen
373. sprechen 309 sprechen sprechen
374. Mir 309 mir mir
375. sofort 308 sofort sofort
376. Kann 306 kann können
377. Hat 305 hat haben
378. Jahren 305 Jahren Jahr
379. Kind 304 Kind Kind
380. seinen 304 seinen sein
381. Genau 303 genau genau
382. daran 302 daran daran
383. Junge 302 Junge Junge
384. Minuten 302 Minuten Minute
385. bevor 301 bevor bevor
386. Stadt 300 Stadt Stadt
387. beim 300 beim bei
388. sterben 300 sterben sterben
389. warst 300 warst sein
390. Recht 297 Recht Recht
391. glauben 297 glauben glauben
392. Warte 297 warte warten
393. darüber 296 darüber darüber
394. deiner 296 deiner dein
395. deinem 296 deinem dein
396. Ende 293 Ende Ende
397. He 292 he he
398. Dinge 291 Dinge Ding
399. Namen 291 Namen Name
400. wahr 291 wahr wahr
401. Alle 288 alle alle
402. allein 287 allein allein
403. Natürlich 287 natürlich natürlich
404. töten 287 töten töten
405. Nichts 286 nichts nichts
406. Wirklich 285 wirklich wirklich
407. bekommen 285 bekommen bekommen
408. Männer 284 Männer Mann
409. vergessen 282 vergessen vergessen
410. Doch 281 doch doch
411. dazu 281 dazu dazu
412. gab 280 gab geben
413. später 279 später spät
414. wusste 279 wusste wissen
415. Augen 278 Augen Auge
416. Dank 277 Dank Dank
417. Freunde 277 Freunde Freund
418. Jungs 275 Jungs Junge
419. halten 275 halten halten
420. warten 275 warten warten
421. Glück 274 Glück Glück
422. beide 274 beide beide
423. gute 274 gute gut
424. Dein 273 dein dein
425. kennen 271 kennen kennen
426. Deine 271 deine dein
427. 'n 271 'n 'n ein
428. Hi 270 hi hi
429. Dr 269 Dr Dr.
430. Auto 268 Auto Auto
431. sage 267 sage sagen
432. gehe 267 gehe gehen
433. komme 267 komme kommen
434. Dir 267 dir dir
435. mache 266 mache machen
436. Von 265 von von
437. Uhr 265 Uhr Uhr
438. sehe 265 sehe sehen
439. Teufel 265 Teufel Teufel
440. sonst 265 sonst sonst
441. Art 264 Art Art
442. gern 264 gern gern
443. Liebe 264 Liebe Liebe
444. jeden 264 jeden jeder
445. könnten 264 könnten können
446. ihren 263 ihren ihr
447. Halt 262 halt Halt halten Halt
448. Fall 261 fall Fall fallen Fall
449. Dad 261 Dad Dad
450. Film 261 Film Film
451. bisschen 259 bisschen bisschen
452. eigentlich 259 eigentlich eigentlich
453. weit 258 weit weit
454. mach 256 mach machen
455. Gib 256 gib geben
456. vorbei 255 vorbei vorbei
457. verstehe 255 verstehe verstehen
458. danke 254 danke danken
459. drin 254 drin drin
460. Im 251 im in
461. Name 250 Name Name
462. ganzen 250 ganzen ganz
463. Musik 249 Musik Musik
464. würden 248 würden werden
465. Tür 248 Tür Tür
466. verrückt 248 verrückt verrückt
467. solltest 248 solltest sollen
468. denken 247 denken denken
469. Noch 245 noch noch
470. dran 244 dran dran
471. Sieh 242 sieh sehen
472. lieber 242 lieber lieb
473. Den 242 den der
474. leben 241 leben leben
475. Guten 241 guten gut
476. Um 241 um um
477. darauf 241 darauf darauf
478. Kein 240 kein kein
479. stimmt 239 stimmt stimmen
480. Kerl 239 Kerl Kerl
481. letzte 239 letzte letzter
482. Job 238 Job Job
483. verloren 238 verloren verlieren
484. wurden 238 wurden werden
485. kenne 237 kenne kennen
486. Ahnung 237 Ahnung Ahnung
487. seiner 235 seiner sein
488. Grund 234 Grund Grund
489. toll 234 toll toll
490. Bis 234 bis bis
491. Verdammt 234 verdammt verdammen
492. bald 232 bald bald
493. bereit 232 bereit bereit
494. all 232 all all
495. jemanden 232 jemanden jemand
496. hinter 230 hinter hinter
497. Schon 230 schon schon
498. Sehr 230 sehr sehr
499. Hand 229 Hand Hand
500. darf 229 darf dürfen
501. Dieser 228 dieser dieser
502. Frauen 228 Frauen Frau
503. Euch 228 euch euch
504. Idee 227 Idee Idee
505. runter 227 runter runter
506. Macht 227 macht Macht machen Macht
507. draußen 227 draußen draußen
508. lang 226 lang lang
509. Land 226 Land Land
510. lass 226 lass lassen
511. Typ 226 Typ Typ
512. hätten 224 hätten haben
513. egal 224 egal egal
514. arbeiten 224 arbeiten arbeiten
515. spät 224 spät spät
516. stehen 224 stehen stehen
517. ok 224 ok ok
518. Gute 224 gute gut
519. gekommen 223 gekommen kommen
520. Bei 223 bei bei
521. etwa 223 etwa etwa
522. essen 222 essen essen
523. kleine 222 kleine klein
524. jeder 221 jeder jeder
525. Schwester 221 Schwester Schwester
526. Wasser 221 Wasser Wasser
527. spielen 221 spielen spielen
528. Geschichte 221 Geschichte Geschichte
529. seinem 220 seinem sein
530. liegt 220 liegt liegen
531. sah 219 sah sehen
532. Mom 219 Mom Mom
533. Seite 219 Seite Seite
534. wenig 218 wenig wenig
535. ruhig 218 ruhig ruhig
536. Frage 217 Frage Frage
537. meinst 216 meinst meinen
538. überhaupt 216 überhaupt überhaupt
539. fahren 216 fahren fahren
540. Ganz 216 ganz ganz
541. Gehen 215 gehen gehen
542. Essen 215 essen Essen essen Essen
543. Ruhe 214 Ruhe Ruhe
544. echt 213 echt echt
545. versucht 212 versucht versuchen
546. Tochter 212 Tochter Tochter
547. Kommt 212 kommt kommen
548. Einen 212 einen ein
549. ging 212 ging gehen
550. Jahr 211 Jahr Jahr
551. braucht 211 braucht brauchen
552. fast 211 fast fast
553. neue 211 neue neu
554. geh 210 geh gehen
555. ziemlich 209 ziemlich ziemlich
556. anders 209 anders anders
557. siehst 209 siehst sehen
558. Polizei 208 Polizei Polizei
559. Stunden 208 Stunden Stunde
560. musste 207 musste müssen
561. Spiel 207 Spiel Spiel
562. gewesen 206 gewesen sein
563. gerne 206 gerne gerne
564. finde 206 finde finden
565. erzählt 206 erzählt erzählen
566. Tod 205 Tod Tod
567. Ort 204 Ort Ort
568. Chance 204 Chance Chance
569. bedeutet 203 bedeutet bedeuten
570. War 203 war sein
571. sag 203 sag sagen
572. sagst 202 sagst sagen
573. fragen 202 fragen fragen
574. letzten 201 letzten letzter
575. sogar 200 sogar sogar
576. ersten 200 ersten erst
577. Sachen 199 Sachen Sache
578. Wahrheit 199 Wahrheit Wahrheit
579. einzige 199 einzige einzig
580. kurz 199 kurz kurz
581. denen 198 denen denen
582. Kommen 197 kommen kommen
583. Spaß 197 Spaß Spaß
584. Nach 196 nach nach
585. oben 196 oben oben
586. Mama 196 Mama Mama
587. schwer 196 schwer schwer
588. Schule 195 Schule Schule
589. je 195 je je
590. eben 194 eben eben
591. Gesicht 194 Gesicht Gesicht
592. bestimmt 192 bestimmt bestimmt bestimmen
593. treffen 192 treffen treffen
594. niemand 192 niemand niemand
595. Woche 191 Woche Woche
596. Entschuldigung 191 Entschuldigung Entschuldigung
597. Sorgen 190 sorgen Sorgen sorgen Sorge
598. warte 190 warte warten
599. natürlich 190 natürlich natürlich
600. schlecht 190 schlecht schlecht
601. große 189 große groß
602. getötet 189 getötet töten
603. verstehen 189 verstehen verstehen
604. hoffe 189 hoffe hoffen
605. Ah 188 ah ah
606. Sei 187 sei sein
607. Zimmer 187 Zimmer Zimmer
608. hoch 187 hoch hoch
609. unserer 187 unserer unser
610. Tage 187 Tage Tag
611. Teil 186 Teil Teil
612. Wann 186 wann wann
613. suchen 186 suchen suchen
614. verlassen 186 verlassen verlassen
615. zeigen 185 zeigen zeigen
616. wollten 184 wollten wollen
617. lässt 184 lässt lassen
618. Wort 184 Wort Wort
619. eins 184 eins eins ein
620. zwischen 184 zwischen zwischen
621. Woher 183 woher woher
622. Schatz 183 Schatz Schatz
623. Wissen 182 wissen Wissen wissen Wissen
624. versuchen 182 versuchen versuchen
625. Können 182 können Können können Können
626. Kannst 182 kannst können
627. nett 181 nett nett
628. Zu 179 zu zu
629. kriegen 178 kriegen kriegen
630. Geht 178 geht gehen
631. Arsch 178 Arsch Arsch
632. kleinen 178 kleinen klein
633. Hab 178 hab haben
634. weiss 178 weiss weiss
635. erste 178 erste erste
636. läuft 177 läuft laufen
637. kommst 177 kommst kommen
638. Freundin 177 Freundin Freundin
639. Mensch 177 Mensch Mensch
640. beiden 177 beiden beide
641. Ding 176 Ding Ding
642. niemals 176 niemals niemals
643. endlich 176 endlich endlich
644. Nimm 176 nimm nehmen
645. muß 175 muß müssen
646. gehst 175 gehst gehen
647. Heute 174 heute Heute heute Heute
648. denkst 174 denkst denken
649. Herz 174 Herz Herz
650. Waffe 173 Waffe Waffe
651. Soll 173 soll Soll sollen Soll
652. tust 173 tust tun
653. Dollar 173 Dollar Dollar
654. nehme 172 nehme nehmen
655. Schau 172 schau Schau schauen Schau
656. holen 171 holen holen
657. oft 171 oft oft
658. drauf 171 drauf drauf
659. anderes 170 anderes andere
660. Niemand 170 niemand niemand
661. unten 170 unten unten
662. Wagen 170 Wagen Wagen
663. Yeah 169 yeah yeah
664. Schön 169 schön schön
665. wichtig 168 wichtig wichtig
666. Mrs 168 Mrs Mrs.
667. hättest 167 hättest haben
668. allen 167 allen alle
669. Miss 167 Miss Miss
670. ihrer 167 ihrer ihre
671. gedacht 166 gedacht denken
672. Nummer 166 Nummer Nummer
673. würdest 166 würdest werden
674. erzählen 166 erzählen erzählen
675. bleibt 165 bleibt bleiben
676. Auch 165 auch auch
677. Hände 164 Hände Hand
678. Blut 164 Blut Blut
679. Sehen 164 sehen Sehen sehen Sehen
680. bloß 164 bloß bloß
681. recht 162 recht recht
682. bringt 162 bringt bringen
683. Bett 162 Bett Bett
684. Lassen 161 lassen lassen
685. Eltern 161 Eltern Eltern
686. gefällt 161 gefällt gefallen
687. Schuld 160 Schuld Schuld
688. eure 160 eure euer
689. Plan 160 Plan Plan
690. Krieg 160 Krieg Krieg
691. neuen 160 neuen neu
692. Klar 160 klar klar
693. retten 159 retten retten
694. guter 159 guter gut
695. während 159 während während
696. ihrem 159 ihrem ul ihr
697. wären 159 wären sein
698. Fehler 158 Fehler Fehler
699. scheint 158 scheint scheinen
700. Lasst 157 lasst lassen
701. gegeben 157 gegeben geben
702. An 156 an an
703. hör 156 hör hören
704. glücklich 156 glücklich glücklich
705. verdammt 156 verdammt verdammt verdammen
706. alt 156 alt alt
707. Platz 155 Platz Platz
708. darum 155 darum darum
709. Vielen 153 Vielen viel
710. falsch 153 falsch falsch
711. unseren 153 unseren unser
712. schlafen 152 schlafen schlafen
713. Sagen 152 sagen Sagen sagen Sagen
714. nächsten 151 nächsten nächste
715. fünf 150 fünf fünf
716. frei 150 frei frei
717. Sorge 150 sorge Sorge sorgen Sorge
718. Vor 150 vor vor
719. fest 150 fest fest
720. bereits 149 bereits bereits
721. alleine 149 alleine allein
722. Denn 148 denn denn
723. Zwei 148 zwei zwei
724. Fragen 148 Fragen Frage
725. möglich 147 möglich möglich
726. irgendwie 147 irgendwie irgendwie
727. Papa 147 Papa Papa
728. lernen 147 lernen lernen
729. gestern 147 gestern gestern
730. hierher 147 hierher hierher
731. Schiff 147 Schiff Schiff
732. vier 146 vier vier
733. irgendwas 146 irgendwas irgendwas
734. Stimmt 146 stimmt stimmen
735. Menge 146 Menge Menge
736. keiner 146 keiner keiner kein
737. brauchst 145 brauchst brauchen
738. Typen 145 Typen Typ
739. Dass 144 dass dass
740. Stunde 144 Stunde Stunde
741. Szene 144 Szene Szene
742. Hölle 144 Hölle Hölle
743. einige 143 einige einige
744. Deshalb 143 deshalb deshalb
745. geworden 143 geworden werden
746. Telefon 143 Telefon Telefon
747. Darf 141 darf dürfen
748. Feuer 141 Feuer Feuer
749. Wollen 140 wollen wollen
750. Bin 139 bin sein
751. Alter 139 alter Alter alt Alter
752. Captain 139 Captain Captain
753. Aus 138 aus aus
754. Dieses 138 dieses dieser
755. Probleme 137 Probleme Problem
756. Jeder 137 jeder jeder
757. verstanden 137 verstanden verstehen
758. wann 136 wann wann
759. alten 136 alten alt
760. gibt's 136 gibt's geben 's es
761. sondern 136 sondern sondern
762. guten 136 guten gut
763. zwar 134 zwar zwar
764. eigenen 134 eigenen eigen
765. New 134 New New
766. Körper 134 Körper Körper
767. hört 134 hört hören
768. Zum 134 zum zu
769. gebe 134 gebe geben
770. Kumpel 134 Kumpel Kumpel
771. Hund 133 Hund Hund
772. nochmal 133 nochmal nochmal
773. hab's 133 hab's haben 's es
774. früh 133 früh früh
775. Hören 132 hören Hören hören Hören
776. trinken 132 trinken trinken
777. besten 132 besten gut
778. meines 132 meines mein
779. schaffen 132 schaffen schaffen
780. alte 132 alte alt
781. Luft 131 Luft Luft
782. Jemand 130 jemand jemand
783. dürfen 130 dürfen dürfen
784. Meister 130 Meister Meister
785. Erde 130 Erde Erde
786. Seit 130 seit seit
787. Sicher 129 sicher sicher
788. Hört 129 hört hören
789. Zukunft 129 Zukunft Zukunft
790. kaum 129 kaum kaum
791. funktioniert 129 funktioniert funktionieren
792. voll 129 voll voll
793. Bleib 128 bleib bleiben
794. reicht 128 reicht reichen
795. weh 127 weh weh
796. stellen 127 stellen stellen
797. Siehst 127 siehst sehen
798. kleiner 127 kleiner klein
799. großen 127 großen groß
800. Waffen 126 Waffen Waffe
801. Büro 126 Büro Büro
802. Wahl 126 Wahl Wahl
803. verlieren 126 verlieren verlieren
804. Wochen 126 Wochen Woche
805. Damit 125 damit damit
806. Stück 125 Stück Stück
807. lieben 124 lieben lieben lieber
808. allem 124 allem alles
809. getroffen 124 getroffen treffen
810. äh 124 äh äh
811. Am 123 am an
812. geschafft 123 geschafft schaffen
813. tue 123 tue tun
814. gefallen 123 gefallen gefallen fallen
815. Tja 123 tja tja
816. Boss 123 Boss Boss
817. überall 122 überall überall
818. Sieht 122 sieht sehen
819. passieren 122 passieren passieren
820. lustig 122 lustig lustig
821. Licht 122 Licht Licht
822. gebracht 121 gebracht bringen
823. nennen 121 nennen nennen
824. Folge 121 Folge Folge
825. Gefühl 121 Gefühl Gefühl
826. völlig 121 völlig völlig
827. denkt 121 denkt denken
828. Schlüssel 120 Schlüssel Schlüssel
829. drüben 120 drüben drüben
830. Richtig 120 richtig richtig
831. wieso 120 wieso wieso
832. Leuten 120 Leuten Leute
833. Buch 120 Buch Buch
834. laufen 119 laufen laufen
835. spielt 119 spielt spielen
836. früher 119 früher früher
837. Sein 119 sein Sein sein Sein
838. krank 118 krank krank
839. gegangen 118 gegangen gehen
840. fand 118 fand finden
841. Seine 118 seine sein
842. Pass 118 pass Pass passen Pass
843. fühle 117 fühle fühlen
844. Himmel 117 Himmel Himmel
845. froh 117 froh froh
846. leicht 116 leicht leicht
847. direkt 116 direkt direkt
848. langsam 116 langsam langsam
849. wolltest 116 wolltest wollen
850. erinnern 116 erinnern erinnern
851. zuerst 116 zuerst zuerst
852. Krankenhaus 115 Krankenhaus Krankenhaus
853. Viel 115 viel viel
854. beste 115 beste gut
855. welche 115 welche welche
856. genommen 115 genommen nehmen
857. Arzt 115 Arzt Arzt
858. unserem 114 unserem unser
859. Idiot 114 Idiot Idiot
860. Machen 114 machen machen
861. glaubst 114 glaubst glauben
862. jede 113 jede jeder
863. Ohne 113 ohne ohne
864. groß 113 groß groß
865. hattest 113 hattest haben
866. Äh 113 äh äh
867. Jungen 113 Jungen Junge
868. Rest 113 Rest Rest
869. Unsere 113 unsere unser
870. versuche 112 versuche versuchen
871. Tagen 112 tagen Tagen Tag tagen
872. nächste 112 nächste nächste
873. Entschuldigen 112 entschuldigen entschuldigen
874. Doktor 112 Doktor Doktor
875. spricht 112 spricht sprechen
876. könnt 112 könnt können
877. hält 112 hält halten
878. Team 112 Team Team
879. Verstanden 112 verstanden verstehen
880. kämpfen 111 kämpfen kämpfen
881. heiraten 111 heiraten heiraten
882. könntest 111 könntest können
883. Wow 111 wow wow
884. Etwas 111 etwas etwas
885. Straße 111 Straße Straße
886. Mist 111 Mist Mist
887. König 110 König König
888. redest 110 redest reden
889. kleines 110 kleines klein
890. lebt 110 lebt leben
891. erklären 110 erklären erklären
892. worden 110 worden werden
893. Millionen 110 Millionen Million
894. Wiedersehen 110 wiedersehen Wiedersehen wiedersehen Wiedersehen
895. Onkel 109 Onkel Onkel
896. kennst 109 kennst kennen
897. sitzen 109 sitzen sitzen
898. dies 109 dies dieser
899. weniger 108 weniger wenig
900. Kaffee 108 Kaffee Kaffee
901. ernst 108 ernst ernst
902. wollt 108 wollt wollen
903. tragen 108 tragen tragen
904. Zeug 108 Zeug Zeug
905. trotzdem 108 trotzdem trotzdem
906. Ihren 108 ihren Ihren ihr Ihr
907. kaufen 107 kaufen kaufen
908. Liste 107 Liste Liste
909. ändern 107 ändern ändern
910. Kampf 107 Kampf Kampf
911. hasse 106 hasse hassen
912. Person 106 Person Person
913. Mund 106 Mund Mund
914. umbringen 106 umbringen umbringen
915. Präsident 106 Präsident Präsident
916. Boden 106 Boden Boden
917. Wohin 105 wohin wohin
918. machte 105 machte machen
919. Party 105 Party Party
920. gefragt 105 gefragt fragen
921. Seht 105 seht sehen
922. irgendwo 105 irgendwo irgendwo
923. kümmern 105 kümmern kümmern
924. kennt 104 kennt kennen
925. verletzt 104 verletzt verletzen
926. Habt 104 habt haben
927. Nachricht 104 Nachricht Nachricht
928. Willkommen 104 Willkommen Willkommen
929. vielen 104 vielen viel
930. hart 104 hart hart
931. lasse 104 lasse lassen
932. total 104 total total
933. Gefängnis 104 Gefängnis Gefängnis
934. außer 104 außer außer
935. Sicherheit 103 Sicherheit Sicherheit
936. Schnell 103 schnell schnell
937. wem 103 wem wer
938. ehrlich 103 ehrlich ehrlich
939. interessiert 103 interessiert interessieren
940. Sex 103 Sex Sex
941. sagten 103 sagten sagen
942. ziehen 103 ziehen ziehen
943. Welche 102 welche welcher
944. Unser 102 unser unser
945. Augenblick 102 Augenblick Augenblick
946. angerufen 102 angerufen anrufen
947. aufhören 102 aufhören aufhören
948. Klasse 102 Klasse Klasse
949. Bild 102 Bild Bild
950. stark 102 stark stark
951. Dies 102 dies dieser
952. Eure 102 eure euer
953. zehn 102 zehn zehn
954. Sinn 101 Sinn Sinn
955. vorstellen 101 vorstellen vorstellen
956. Traum 101 Traum Traum
957. länger 101 länger lang
958. manchmal 101 manchmal manchmal
959. anrufen 101 anrufen anrufen
960. sechs 100 sechs sechs
961. Arschloch 100 Arschloch Arschloch
962. sollst 100 sollst sollen
963. gestorben 100 gestorben sterben
964. Tages 100 Tages Tag
965. war's 100 war's sein 's es
966. verschwinden 99 verschwinden verschwinden
967. Kraft 99 Kraft Kraft
968. gesprochen 99 gesprochen sprechen
969. heraus 99 heraus heraus
970. genauso 99 genauso genauso
971. wärst 98 wärst sein
972. Eins 98 eins eins
973. damals 98 damals damals
974. heißen 98 heißen heißen
975. Liebling 97 Liebling Liebling
976. wahrscheinlich 97 wahrscheinlich wahrscheinlich
977. deshalb 97 deshalb deshalb
978. Stelle 97 stelle Stelle stellen Stelle
979. halt 97 halt halt halten
980. erwartet 96 erwartet erwarten
981. solche 96 solche solch
982. meisten 96 meisten meisten
983. bringe 96 bringe bringen
984. still 95 still still
985. umgebracht 95 umgebracht umbringen
986. Stimme 95 Stimme Stimme
987. General 95 General General
988. Geben 95 geben Geben geben Geben
989. Entschuldige 95 entschuldige entschuldigen
990. Vergiss 94 vergiss vergessen
991. rede 94 rede reden
992. führen 94 führen führen
993. Bewegung 94 Bewegung Bewegung
994. höre 94 höre hören
995. Sonst 94 sonst sonst
996. Geschäft 94 Geschäft Geschäft
997. werdet 94 werdet werden
998. konnten 94 konnten können
999. wartet 94 wartet warten
1000. Raus 94 raus raus
1001. anfangen 94 anfangen anfangen
1002. Habe 94 habe Habe haben Habe
1003. hinten 93 hinten hinten
1004. fällt 93 fällt fallen
1005. wen 93 wen wer
1006. Sekunden 93 Sekunden Sekunde
1007. Manchmal 93 manchmal manchmal
1008. gerettet 93 gerettet retten
1009. Naja 93 naja naja
1010. Gibt 93 gibt geben
1011. jemals 93 jemals jemals
1012. Meinung 93 Meinung Meinung
1013. geschehen 93 geschehen geschehen
1014. Antwort 93 Antwort Antwort
1015. schlimm 92 schlimm schlimm
1016. Eigentlich 92 eigentlich eigentlich
1017. findet 92 findet finden
1018. Scheiß 92 scheiß Scheiß scheiße scheißen Scheiße
1019. gewinnen 92 gewinnen gewinnen
1020. Tu 92 tu tun
1021. Gedanken 92 Gedanken Gedanke
1022. erinnere 92 erinnere erinnern
1023. mögen 92 mögen mögen
1024. Herren 92 Herren Herr
1025. klingt 91 klingt klingen
1026. vorher 91 vorher vorher
1027. Auge 91 Auge Auge
1028. hab' 91 hab' haben
1029. setzen 91 setzen setzen
1030. cool 91 cool cool
1031. Anfang 91 Anfang Anfang
1032. Immer 91 immer immer
1033. danach 90 danach danach
1034. Monate 90 Monate Monat
1035. Lebens 90 Lebens Leben
1036. Beste 90 beste gut
1037. benutzen 90 benutzen benutzen
1038. Nehmen 90 nehmen nehmen
1039. fühlen 90 fühlen fühlen
1040. Ärger 89 Ärger Ärger
1041. arbeite 89 arbeite arbeiten
1042. Rolle 89 Rolle Rolle
1043. gefährlich 89 gefährlich gefährlich
1044. Dort 89 dort dort
1045. gelernt 89 gelernt lernen
1046. fallen 89 fallen fallen
1047. böse 89 böse böse
1048. werd 88 werd werden
1049. Nähe 88 Nähe Nähe
1050. geschickt 88 geschickt geschickt
1051. liebt 88 liebt lieben
1052. Tisch 88 Tisch Tisch
1053. Mehr 88 mehr mehr
1054. Ziel 88 Ziel Ziel
1055. Raum 88 Raum Raum
1056. jedem 88 jedem jeder
1057. fliegen 88 fliegen fliegen
1058. Wohnung 88 Wohnung Wohnung
1059. Dafür 88 dafür dafür
1060. erfahren 87 erfahren erfahren
1061. dumm 87 dumm dumm
1062. eher 87 eher eher
1063. vorsichtig 87 vorsichtig vorsichtig
1064. herum 87 herum herum
1065. Klappe 86 Klappe Klappe
1066. schicken 86 schicken schicken
1067. Laden 86 laden Laden laden Laden
1068. aufs 86 aufs auf
1069. Wird 86 wird werden
1070. Warten 86 warten Warten warten Warten
1071. großer 86 großer groß
1072. arbeitet 86 arbeitet arbeiten
1073. Euer 85 euer euer
1074. Worte 85 Worte Wort
1075. richtige 85 richtige richtig
1076. Flugzeug 85 Flugzeug Flugzeug
1077. Firma 85 Firma Firma
1078. bezahlen 85 bezahlen bezahlen
1079. Einer 85 einer einer
1080. Glaubst 85 glaubst glauben
1081. falls 85 falls falls
1082. schreiben 84 schreiben schreiben
1083. tat 84 tat tun
1084. Darum 84 darum darum
1085. starb 84 starb sterben
1086. Schluss 84 Schluss Schluss
1087. Fenster 84 Fenster Fenster
1088. liegen 84 liegen liegen
1089. wär's 84 wär's sein
1090. Verzeihung 84 Verzeihung Verzeihung
1091. niemanden 84 niemanden niemand
1092. neues 84 neues neu
1093. Weiß 84 weiß Weiß Weiß weiß wissen
1094. benutzt 84 benutzt benutzen
1095. 'nen 83 'nen einen
1096. jedes 83 jedes jeder
1097. schätze 83 schätze schätzen
1098. Finger 83 Finger Finger
1099. wert 83 wert wert
1100. rüber 83 rüber rüber
1101. halte 83 halte halten
1102. Falls 83 falls falls
1103. besonders 83 besonders besonders
1104. Daddy 83 Daddy Daddy
1105. Witz 83 Witz Witz
1106. nachdem 83 nachdem nachdem
1107. nimmt 82 nimmt nehmen
1108. Kontrolle 82 Kontrolle Kontrolle
1109. großartig 82 großartig großartig
1110. Herzen 82 Herzen Herz
1111. gutes 82 gutes gut
1112. gewonnen 82 gewonnen gewinnen
1113. Bier 82 Bier Bier
1114. kamen 82 kamen kommen
1115. Drei 82 drei drei
1116. stolz 82 stolz stolz
1117. Egal 81 egal egal
1118. komisch 81 komisch komisch
1119. bitten 81 bitten bitten
1120. Ihrer 81 ihrer Ihrer ihr Ihr
1121. plötzlich 81 plötzlich plötzlich
1122. Bring 81 bring bringen
1123. Informationen 81 Informationen Information
1124. bring 81 bring bringen
1125. neu 80 neu neu
1126. glaubt 80 glaubt glauben
1127. Seid 80 seid sein
1128. hörte 80 hörte hören
1129. rum 80 rum rum
1130. Lage 80 Lage Lage
1131. sowieso 80 sowieso sowieso
1132. bekommt 80 bekommt bekommen
1133. Ruf 80 ruf Ruf Ruf rufen
1134. dagegen 80 dagegen dagegen
1135. Richtung 80 Richtung Richtung
1136. nötig 80 nötig nötig
1137. Minute 80 Minute Minute
1138. lesen 79 lesen lesen
1139. behalten 79 behalten behalten
1140. selber 79 selber selber
1141. verkaufen 79 verkaufen verkaufen
1142. geschrieben 79 geschrieben schreiben
1143. Entscheidung 79 Entscheidung Entscheidung
1144. unterwegs 79 unterwegs unterwegs
1145. Insel 79 Insel Insel
1146. Hotel 78 Hotel Hotel
1147. voller 78 voller voll
1148. frage 78 frage fragen
1149. Monat 78 Monat Monat
1150. rufe 77 rufe rufen
1151. verdient 77 verdient verdienen
1152. gearbeitet 77 gearbeitet arbeiten
1153. wenigstens 77 wenigstens wenigstens
1154. wünschte 77 wünschte wünschen
1155. tu 77 tu tun
1156. schöne 77 schöne schön
1157. Selbst 77 selbst selbst
1158. Seele 77 Seele Seele
1159. stand 76 stand stehen
1160. Geist 76 Geist Geist
1161. Gefahr 76 Gefahr Gefahr
1162. Gefallen 76 gefallen Gefallen Gefallen gefallen fallen
1163. unmöglich 76 unmöglich unmöglich
1164. gelesen 76 gelesen lesen
1165. glaub 76 glaub glauben
1166. Wegen 76 wegen wegen
1167. bezahlt 76 bezahlt bezahlen
1168. Schicksal 76 Schicksal Schicksal
1169. verstehst 76 verstehst verstehen
1170. leider 76 leider leider
1171. Monaten 76 Monaten Monat
1172. Weile 76 weile Weile Weile weilen
1173. verheiratet 75 verheiratet verheiraten
1174. mussten 75 mussten müssen
1175. Agent 75 Agent Agent
1176. rufen 75 rufen rufen
1177. jemandem 75 jemandem jemand
1178. gib 75 gib geben
1179. Beispiel 75 Beispiel Beispiel
1180. kalt 75 kalt kalt
1181. sitzt 75 sitzt sitzen
1182. Anruf 75 Anruf Anruf
1183. Sekunde 75 Sekunde Sekunde
1184. schneller 75 schneller schnell
1185. hey 75 hey hey
1186. verdammte 75 verdammte verdammt verdammen
1187. euer 74 euer euer
1188. hole 74 hole holen
1189. Denkst 74 denkst denken
1190. Bauer 74 Bauer Bauer
1191. Karte 74 Karte Karte
1192. aller 74 aller alle
1193. du's 74 du's du es
1194. Befehl 74 befehl Befehl Befehl befehlen
1195. darfst 74 darfst dürfen
1196. bekannt 74 bekannt bekannt kennen
1197. Opfer 74 Opfer Opfer
1198. unglaublich 74 unglaublich unglaublich
1199. steckt 74 steckt stecken
1200. Ernst 74 ernst Ernst ernst Ernst
1201. unbedingt 74 unbedingt unbedingt
1202. Wen 74 wen wen
1203. Zug 74 Zug Zug
1204. perfekt 74 perfekt perfekt
1205. witzig 73 witzig witzig
1206. Amerika 73 Amerika Amerika
1207. Keiner 73 keiner keiner kein
1208. Kamera 73 Kamera Kamera
1209. führt 73 führt führen
1210. passt 73 passt passen
1211. schlagen 73 schlagen schlagen
1212. kriegt 73 kriegt kriegen
1213. Glauben 73 glauben Glauben glauben Glauben
1214. sieh 73 sieh sehen
1215. nennt 73 nennt nennen
1216. bin's 73 bin's sein es
1217. Gefühle 73 Gefühle Gefühl
1218. ständig 73 ständig ständig
1219. verändert 72 verändert verändern
1220. tolle 72 tolle toll
1221. Gottes 72 Gottes Gott
1222. heiß 72 heiß heiß heißen
1223. Partner 72 Partner Partner
1224. Mörder 72 Mörder Mörder
1225. folgen 72 folgen folgen
1226. Mich 72 mich mich
1227. Computer 72 Computer Computer
1228. dahin 72 dahin dahin
1229. ansehen 72 ansehen ansehen
1230. Außerdem 72 außerdem außerdem
1231. Wovon 72 wovon wovon
1232. nimm 72 nimm nehmen
1233. klein 72 klein klein
1234. zerstört 71 zerstört zerstören
1235. suche 71 suche suchen
1236. I 71 i i
1237. nämlich 71 nämlich nämlich
1238. Versuch 71 versuch Versuch Versuch versuchen
1239. schlimmer 71 schlimmer schlimm
1240. Sheriff 71 Sheriff Sheriff
1241. Unfall 71 Unfall Unfall
1242. müsste 71 müsste müssen
1243. entschuldigen 71 entschuldigen entschuldigen
1244. Vorsicht 71 Vorsicht Vorsicht
1245. Nase 71 Nase Nase
1246. sowas 71 sowas sowas
1247. schießen 71 schießen schießen
1248. alter 70 alter alt
1249. Geburtstag 70 Geburtstag Geburtstag
1250. beschützen 70 beschützen beschützen
1251. Zurück 70 zurück zurück
1252. müde 70 müde müde
1253. Beziehung 70 Beziehung Beziehung
1254. gestohlen 70 gestohlen stehlen
1255. stirbt 70 stirbt sterben
1256. Geheimnis 70 Geheimnis Geheimnis
1257. süß 70 süß süß
1258. offen 70 offen offen
1259. Ihrem 70 ihrem Ihrem ihr Ihr
1260. Geschenk 70 Geschenk Geschenk
1261. Punkt 69 Punkt Punkt
1262. Über 69 über über
1263. hilft 69 hilft helfen
1264. Dame 69 Dame Dame
1265. bewegen 69 bewegen bewegen
1266. solange 69 solange solange
1267. sauer 69 sauer sauer
1268. Tasche 69 Tasche Tasche
1269. Schritt 69 Schritt Schritt
1270. Sie's 69 sie's Sie's Sie sie es
1271. Setz 69 setz setzen
1272. Arm 69 arm Arm arm Arm
1273. meinte 69 meinte meinen
1274. müsst 69 müsst müssen
1275. erwischt 69 erwischt erwischen
1276. gehabt 69 gehabt haben
1277. Bart 68 Bart Bart
1278. vertrauen 68 vertrauen vertrauen
1279. erreichen 68 erreichen erreichen
1280. wär 68 wär sein
1281. Gebäude 68 Gebäude Gebäude
1282. Ähm 68 ähm ähm
1283. versprochen 67 versprochen versprechen
1284. O 67 o o
1285. fort 67 fort fort
1286. erledigt 67 erledigt erledigen
1287. Armee 67 Armee Armee
1288. nahm 67 nahm nehmen
1289. näher 67 näher nah
1290. weitere 67 weitere weit
1291. Will 67 will wollen
1292. Rücken 67 rücken Rücken rücken Rücken
1293. Chef 67 Chef Chef
1294. Regierung 67 Regierung Regierung
1295. Preis 67 Preis Preis
1296. Hm 66 hm hm
1297. Wunder 66 wunder Wunder wundern Wunder
1298. Verbindung 66 Verbindung Verbindung
1299. Bescheid 66 Bescheid Bescheid
1300. Boot 66 Boot Boot
1301. Situation 66 Situation Situation
1302. normal 66 normal normal
1303. erledigen 66 erledigen erledigen
1304. mußt 66 mußt müssen
1305. Ehre 66 ehre Ehre Ehre ehren
1306. Planeten 66 Planeten Planet
1307. fürs 66 fürs für
1308. darin 66 darin darin
1309. kriegst 65 kriegst kriegen
1310. ich's 65 ich's ich es 's
1311. drehen 65 drehen drehen
1312. Denk 65 denk denken
1313. Prinzessin 65 Prinzessin Prinzessin
1314. Drogen 65 Drogen Droge
1315. Reise 65 Reise Reise
1316. Mord 65 Mord Mord
1317. Ob 65 ob ob
1318. Toll 65 toll toll
1319. schwöre 65 schwöre schwören
1320. Zeiten 65 Zeiten Zeit
1321. Schlampe 65 Schlampe Schlampe
1322. Regeln 65 Regeln Regel
1323. aussehen 65 aussehen aussehen
1324. Rede 65 rede Rede Rede reden
1325. verliebt 65 verliebt verlieben
1326. Position 65 Position Position
1327. redet 65 redet reden
1328. Scheisse 65 Scheisse Scheisse
1329. Möglichkeit 64 Möglichkeit Möglichkeit
1330. Sonne 64 Sonne Sonne
1331. hol 64 hol holen
1332. letzter 64 letzter letzter
1333. Kontakt 64 Kontakt Kontakt
1334. Könnte 64 könnte können
1335. Damen 64 Damen Dame
1336. deswegen 64 deswegen deswegen
1337. ähm 63 ähm ähm
1338. gekauft 63 gekauft kaufen
1339. Schwert 63 Schwert Schwert
1340. Hunger 63 Hunger Hunger
1341. Frieden 63 Frieden Frieden
1342. persönlich 63 persönlich persönlich
1343. Blick 63 Blick Blick
1344. Einzige 63 einzige einzig
1345. Nachrichten 63 Nachrichten Nachricht
1346. Maul 63 Maul Maul
1347. verraten 63 verraten verraten
1348. Hoffnung 63 Hoffnung Hoffnung
1349. geboren 62 geboren gebären
1350. Untertitel 62 Untertitel Untertitel
1351. kaputt 62 kaputt kaputt
1352. Soldaten 62 Soldaten Soldat
1353. eigene 62 eigene eigen
1354. ans 62 ans ans
1355. übrig 62 übrig übrig
1356. Muss 62 muss müssen
1357. hältst 62 hältst halten
1358. aufhalten 62 aufhalten aufhalten
1359. Zeichen 62 Zeichen Zeichen
1360. Sofort 62 sofort sofort
1361. dauert 62 dauert dauern
1362. versteckt 62 versteckt verstecken
1363. tatsächlich 62 tatsächlich tatsächlich
1364. Schwein 62 Schwein Schwein
1365. Band 62 band Band Band binden
1366. Laß 62 laß lassen
1367. Haare 62 Haare Haar
1368. wütend 62 wütend wütend
1369. Hochzeit 62 Hochzeit Hochzeit
1370. schrecklich 61 schrecklich schrecklich
1371. fühlt 61 fühlt fühlen
1372. Energie 61 Energie Energie
1373. traurig 61 traurig traurig
1374. sauber 61 sauber sauber
1375. Leiche 61 Leiche Leiche
1376. links 61 links links
1377. Kleine 61 kleine klein
1378. super 61 super super
1379. Bord 61 Bord Bord
1380. möchten 61 möchten mögen
1381. Erst 61 erst erst
1382. magst 61 magst mögen
1383. fangen 61 fangen fangen
1384. gesucht 61 gesucht suchen
1385. beschäftigt 61 beschäftigt beschäftigen
1386. wisst 61 wisst wissen
1387. weisst 61 weisst wissen
1388. Wartet 61 wartet warten
1389. erwarten 61 erwarten erwarten
1390. verschwunden 61 verschwunden verschwinden
1391. Professor 61 Professor Professor
1392. sobald 61 sobald sobald
1393. geredet 60 geredet reden
1394. Brief 60 Brief Brief
1395. acht 60 acht acht
1396. Lauf 60 lauf Lauf Lauf laufen
1397. zeigt 60 zeigt zeigen
1398. Show 60 Show Show
1399. hübsch 60 hübsch hübsch
1400. sucht 60 sucht suchen
1401. verkauft 60 verkauft verkaufen
1402. sagtest 60 sagtest sagen
1403. namens 60 namens namens
1404. Fernsehen 60 Fernsehen Fernsehen
1405. wohin 60 wohin wohin
1406. Hol 60 hol holen
1407. ließ 60 ließ lesen
1408. heiße 60 heiße heißen
1409. fährt 60 fährt fahren
1410. tanzen 60 tanzen tanzen
1411. nervös 60 nervös nervös
1412. findest 59 findest finden
1413. gegessen 59 gegessen essen
1414. fehlt 59 fehlt fehlen
1415. Vergangenheit 59 Vergangenheit Vergangenheit
1416. miteinander 59 miteinander miteinander
1417. deines 59 deines dein
1418. neben 59 neben neben
1419. Handy 59 Handy Handy
1420. anderer 59 anderer andere
1421. tief 59 tief tief
1422. ran 59 ran ran
1423. Runter 59 runter runter
1424. Aufgabe 59 Aufgabe Aufgabe
1425. richtigen 59 richtigen richtig
1426. Foto 59 Foto Foto
1427. schau 59 schau schauen
1428. verdammten 59 verdammten verdammt verdammen
1429. Tee 59 Tee Tee
1430. sieben 58 sieben sieben
1431. Fuß 58 Fuß Fuß
1432. geschlafen 58 geschlafen schlafen
1433. brauch 58 brauch brauchen
1434. Kindern 58 Kindern Kinder
1435. Beine 58 Beine Bein
1436. ewig 58 ewig ewig
1437. absolut 58 absolut absolut
1438. hm 58 hm hm
1439. schlechte 58 schlechte schlecht
1440. Unsinn 58 Unsinn Unsinn
1441. ruf 58 ruf rufen
1442. Treffen 58 treffen Treffen treffen Treffen
1443. irgendetwas 58 irgendetwas irgendetwas
1444. hörst 58 hörst hören
1445. Bombe 58 Bombe Bombe
1446. bekam 57 bekam bekommen
1447. Herrn 57 Herrn Herr
1448. Halten 57 halten halten
1449. gelassen 57 gelassen gelassen lassen
1450. Tante 57 Tante Tante
1451. angefangen 57 angefangen anfangen
1452. Hals 57 Hals Hals
1453. vorne 57 vorne vorne
1454. Bullen 57 Bullen Bulle
1455. Bank 57 Bank Bank
1456. Weise 57 Weise Weise
1457. verantwortlich 57 verantwortlich verantwortlich
1458. öffnen 57 öffnen öffnen
1459. schwierig 57 schwierig schwierig
1460. seh 57 seh sehen
1461. bleibe 57 bleibe bleiben
1462. rechts 57 rechts rechts
1463. Operation 57 Operation Operation
1464. Sollen 57 sollen sollen
1465. Anwalt 56 Anwalt Anwalt
1466. verspreche 56 verspreche versprechen
1467. bleibst 56 bleibst bleiben
1468. a 56 a a
1469. Glückwunsch 56 Glückwunsch Glückwunsch
1470. entscheiden 56 entscheiden entscheiden
1471. entfernt 56 entfernt entfernt entfernen
1472. brachte 56 brachte bringen
1473. zerstören 56 zerstören zerstören
1474. Wahrscheinlich 56 wahrscheinlich wahrscheinlich
1475. Lied 56 Lied Lied
1476. gespielt 56 gespielt spielen
1477. aussieht 56 aussieht aussehen
1478. Tun 56 tun Tun tun Tun
1479. Lust 56 Lust Lust
1480. Vaters 56 Vaters Vater
1481. Uh 56 uh uh
1482. Meinst 56 meinst meinen
1483. Bilder 56 Bilder Bild
1484. uh 56 uh uh
1485. kriege 56 kriege kriegen
1486. Feind 56 Feind Feind
1487. Händen 56 Händen Hand
1488. jung 56 jung jung
1489. Ball 56 Ball Ball
1490. stecken 56 stecken stecken
1491. Sobald 56 sobald sobald
1492. Reden 56 reden Reden Rede reden
1493. geholfen 56 geholfen helfen
1494. gleichen 56 gleichen gleich
1495. gehören 56 gehören gehören
1496. wach 55 wach wach
1497. genannt 55 genannt nennen
1498. zahlen 55 zahlen zahlen
1499. nahe 55 nahe nahe
1500. Aufnahme 55 Aufnahme Aufnahme
1501. Achtung 55 Achtung Achtung
1502. gleiche 55 gleiche gleich
1503. Viele 55 viele viel
1504. Mission 55 Mission Mission
1505. bekomme 55 bekomme bekommen
1506. laut 55 laut laut
1507. Schmerz 55 Schmerz Schmerz
1508. Ehrlich 55 ehrlich ehrlich
1509. Schlag 55 schlag Schlag Schlag schlagen
1510. Jawohl 55 jawohl jawohl
1511. Fleisch 55 Fleisch Fleisch
1512. legen 55 legen legen
1513. möchtest 55 möchtest mögen
1514. Verstehst 54 verstehst verstehen
1515. Wozu 54 wozu wozu
1516. Weihnachten 54 Weihnachten Weihnachten
1517. Erinnerst 54 erinnerst erinnern
1518. Zieh 54 zieh ziehen
1519. Schwierigkeiten 54 Schwierigkeiten Schwierigkeit
1520. Park 54 Park Park
1521. Durch 54 durch durch
1522. Bleiben 54 bleiben bleiben
1523. wussten 54 wussten wissen
1524. meint 54 meint meinen
1525. Gesellschaft 54 Gesellschaft Gesellschaft
1526. gebeten 54 gebeten bitten
1527. erhalten 54 erhalten erhalten
1528. bedeuten 54 bedeuten bedeuten
1529. Kennst 54 kennst kennen
1530. verstecken 54 verstecken verstecken
1531. Respekt 54 Respekt Respekt
1532. dasselbe 54 dasselbe dasselbe
1533. Gehirn 54 Gehirn Gehirn
1534. entschieden 54 entschieden entschieden entscheiden
1535. zieht 54 zieht ziehen
1536. liebst 54 liebst lieben
1537. dachten 53 dachten denken
1538. Witze 53 Witze Witz
1539. na 53 na na
1540. sorgen 53 sorgen sorgen
1541. All 53 all all
1542. Volk 53 Volk Volk
1543. Rat 53 rat Rat Rat raten
1544. lebe 53 lebe leben
1545. Präsidenten 53 Präsidenten Präsident
1546. Schuhe 53 Schuhe Schuh
1547. Monster 53 Monster Monster
1548. dauern 53 dauern dauern
1549. Beweise 53 Beweise Beweis
1550. Hälfte 53 Hälfte Hälfte
1551. schauen 53 schauen schauen
1552. Kirche 53 Kirche Kirche
1553. Eines 53 eines eines
1554. Hintern 53 Hintern Hintern
1555. Spur 53 Spur Spur
1556. Lehrer 53 Lehrer Lehrer
1557. Hilf 53 hilf helfen
1558. Gold 53 Gold Gold
1559. Denken 53 denken Denken denken Denken
1560. lieb 52 lieb lieb lieben
1561. wunderbar 52 wunderbar wunderbar
1562. Güte 52 Güte Güte
1563. lasst 52 lasst lassen
1564. geliebt 52 geliebt lieben
1565. fahre 52 fahre fahren
1566. Loch 52 Loch Loch
1567. geschlagen 52 geschlagen schlagen
1568. ganzes 52 ganzes ganz
1569. wunderschön 52 wunderschön wunderschön
1570. lachen 52 lachen lachen
1571. beweisen 52 beweisen beweisen
1572. Zeig 52 zeig zeigen
1573. Kleiner 52 kleiner klein
1574. gegenüber 52 gegenüber gegenüber
1575. Bus 52 Bus Bus
1576. großes 52 großes groß
1577. Verstand 52 verstand Verstand Verstand verstehen
1578. trägt 51 trägt tragen
1579. herausfinden 51 herausfinden herausfinden
1580. gewartet 51 gewartet warten
1581. niemandem 51 niemandem niemand
1582. Gegend 51 Gegend Gegend
1583. Bevor 51 bevor bevor
1584. schönen 51 schönen schön schönen
1585. seltsam 51 seltsam seltsam
1586. bewegt 51 bewegt bewegen
1587. Haut 51 Haut Haut
1588. Fotos 51 Fotos Foto
1589. nah 51 nah nah
1590. Angriff 51 Angriff Angriff
1591. Erzähl 51 erzähl erzählen
1592. interessant 51 interessant interessant
1593. Schlaf 51 schlaf Schlaf Schlaf schlafen
1594. Wind 51 Wind Wind
1595. Messer 51 Messer Messer
1596. lag 51 lag liegen
1597. fürchte 51 fürchte fürchten
1598. beginnt 51 beginnt beginnen
1599. Weiter 51 weiter weit
1600. überrascht 51 überrascht überraschen
1601. Stell 51 stell stellen
1602. gefangen 51 gefangen fangen
1603. bleib 51 bleib bleiben
1604. Bein 51 Bein Bein
1605. Eier 51 Eier Ei
1606. singen 51 singen singen
1607. seht 51 seht sehen
1608. Überraschung 50 Überraschung Überraschung
1609. Dorf 50 Dorf Dorf
1610. besorgen 50 besorgen besorgen
1611. Glas 50 Glas Glas
1612. Fünf 50 fünf fünf
1613. Einfach 50 einfach einfach
1614. besuchen 50 besuchen besuchen
1615. geändert 50 geändert ändern
1616. beginnen 50 beginnen beginnen
1617. echte 50 echte echt
1618. Pferd 50 Pferd Pferd
1619. Held 50 Held Held
1620. Taxi 50 Taxi Taxi
1621. Freunden 50 Freunden Freund
1622. mitnehmen 50 mitnehmen mitnehmen
1623. Gruppe 50 Gruppe Gruppe
1624. Sorry 50 sorry sorry
1625. besorgt 50 besorgt besorgt besorgen
1626. System 50 System System
1627. Gleich 50 gleich gleich
1628. Würde 50 würde werden
1629. ruft 50 ruft rufen
1630. Fahren 50 fahren Fahren fahren Fahren
1631. Steh 49 steh stehen
1632. nimmst 49 nimmst nehmen
1633. Obwohl 49 obwohl obwohl
1634. Bringt 49 bringt bringen
1635. falschen 49 falschen falsch
1636. leisten 49 leisten leisten
1637. schwanger 49 schwanger schwanger
1638. Fahr 49 fahr fahren
1639. Adresse 49 Adresse Adresse
1640. gemeinsam 49 gemeinsam gemeinsam
1641. entkommen 49 entkommen entkommen
1642. übel 49 übel übel
1643. vermisst 49 vermisst vermissen
1644. Lady 49 Lady Lady
1645. Küche 49 Küche Küche
1646. Flug 49 Flug Flug
1647. Besuch 49 Besuch Besuch
1648. hängt 49 hängt hängen
1649. werfen 49 werfen werfen
1650. falsche 49 falsche falsch
1651. Sogar 49 sogar sogar
1652. Ring 49 Ring Ring
1653. Verschwinde 49 verschwinde verschwinden
1654. überleben 49 überleben überleben
1655. Gesetz 49 Gesetz Gesetz
1656. Tor 49 Tor Tor
1657. Wald 49 Wald Wald
1658. ungefähr 49 ungefähr ungefähr
1659. Patienten 49 Patienten Patient
1660. Maschine 49 Maschine Maschine
1661. Könnten 49 könnten können
1662. junge 49 junge jung
1663. Fräulein 49 Fräulein Fräulein
1664. gehts 49 gehts gehen
1665. Ehe 49 Ehe Ehe
1666. Würden 48 würden werden
1667. Schauspieler 48 Schauspieler Schauspieler
1668. Dach 48 Dach Dach
1669. Übersetzung 48 Übersetzung Übersetzung
1670. kannte 48 kannte kennen
1671. Bringen 48 bringen bringen
1672. wir's 48 wir's wir es
1673. drinnen 48 drinnen drinnen
1674. Wisst 48 wisst wissen
1675. Während 48 während während
1676. Tat 48 tat Tat Tat tun
1677. Suche 48 suche Suche Suche suchen
1678. Letzte 48 letzte letzter
1679. blöd 48 blöd blöd
1680. Blumen 48 Blumen Blume
1681. Setzen 48 setzen setzen
1682. Freiheit 48 Freiheit Freiheit
1683. seines 48 seines sein
1684. Ecke 48 Ecke Ecke
1685. Wäre 48 wäre sein
1686. Knast 48 Knast Knast
1687. Karten 48 Karten Karte
1688. pro 48 pro pro
1689. Leg 48 leg legen
1690. helfe 48 helfe helfen
1691. oh 48 oh oh
1692. Wein 48 wein Wein Wein weinen
1693. wette 47 wette wetten
1694. Vergnügen 47 vergnügen Vergnügen vergnügen Vergnügen
1695. Uns 47 uns uns
1696. Unterschied 47 Unterschied Unterschied
1697. Lieber 47 lieber lieb
1698. Verbrechen 47 verbrechen Verbrechen verbrechen Verbrechen
1699. gibst 47 gibst geben
1700. Vertrauen 47 vertrauen Vertrauen vertrauen Vertrauen
1701. gesund 47 gesund gesund
1702. Deswegen 47 deswegen deswegen
1703. zweite 47 zweite zweite
1704. Hörst 47 hörst hören
1705. erkennen 47 erkennen erkennen
1706. Meter 47 Meter Meter
1707. euren 47 euren euer
1708. weder 47 weder weder
1709. Schüler 47 Schüler Schüler
1710. obwohl 47 obwohl obwohl
1711. bisher 47 bisher bisher
1712. welcher 47 welcher welche
1713. Mut 47 Mut Mut
1714. davor 47 davor davor
1715. Bar 47 Bar Bar
1716. wohnen 47 wohnen wohnen
1717. Dem 47 dem der
1718. Echt 47 echt echt
1719. statt 47 statt statt
1720. Pause 47 Pause Pause
1721. Neues 47 neues neu
1722. Auftrag 47 Auftrag Auftrag
1723. Hoffentlich 47 hoffentlich hoffentlich
1724. Tschüss 47 tschüss tschüss
1725. Wand 47 Wand Wand
1726. schreit 47 schreit schreien
1727. Männern 47 Männern Mann
1728. Kennen 47 kennen kennen
1729. spreche 46 spreche sprechen
1730. kostet 46 kostet kosten
1731. Zuerst 46 zuerst zuerst
1732. Erfolg 46 Erfolg Erfolg
1733. Wofür 46 wofür wofür
1734. soweit 46 soweit soweit
1735. Möchtest 46 möchtest mögen
1736. Meinen 46 meinen mein
1737. teilen 46 teilen teilen
1738. erschossen 46 erschossen erschießen
1739. entlang 46 entlang entlang
1740. Eis 46 Eis Eis
1741. 'nem 46 'nem ein
1742. Amerikaner 46 Amerikaner Amerikaner
1743. Abendessen 46 Abendessen Abendessen
1744. Mistkerl 46 Mistkerl Mistkerl
1745. übernehmen 46 übernehmen übernehmen
1746. Irgendwas 46 irgendwas irgendwas
1747. danken 46 danken danken
1748. irgendwann 46 irgendwann irgendwann
1749. gebaut 46 gebaut bauen
1750. schützen 46 schützen schützen
1751. beenden 46 beenden beenden
1752. Super 46 Super super Super
1753. Polizist 46 Polizist Polizist
1754. gefahren 46 gefahren fahren
1755. Bericht 46 Bericht Bericht
1756. wovon 46 wovon wovon
1757. Test 45 Test Test
1758. Monsieur 45 Monsieur Monsieur
1759. Arme 45 arme Arme Arm arm
1760. wüsste 45 wüsste wissen
1761. woher 45 woher woher
1762. Majestät 45 Majestät Majestät
1763. Fertig 45 fertig fertig
1764. versteht 45 versteht verstehen
1765. trifft 45 trifft treffen
1766. Meer 45 Meer Meer
1767. Hut 45 Hut Hut
1768. zuvor 45 zuvor zuvor
1769. lief 45 lief laufen
1770. Haltet 45 haltet halten
1771. Zeitung 45 Zeitung Zeitung
1772. Mami 45 Mami Mami
1773. schuldig 45 schuldig schuldig
1774. bauen 45 bauen bauen
1775. Freude 45 Freude Freude
1776. zufrieden 45 zufrieden zufrieden
1777. Zuhause 45 Zuhause Zuhause
1778. versuchte 45 versuchte versuchen
1779. Drink 45 Drink Drink
1780. Niemals 45 niemals niemals
1781. sprach 45 sprach sprechen
1782. indem 45 indem indem
1783. gemeint 45 gemeint meinen
1784. fühlst 45 fühlst fühlen
1785. deren 45 deren deren
1786. Quatsch 45 Quatsch Quatsch
1787. Kugel 45 Kugel Kugel
1788. Klingt 45 klingt klingen
1789. hielt 45 hielt halten
1790. Gericht 45 Gericht Gericht
1791. furchtbar 45 furchtbar furchtbar
1792. Würdest 45 würdest werden
1793. Wirst 45 wirst werden
1794. verpasst 45 verpasst verpassen
1795. Ohren 45 Ohren Ohr
1796. Rose 45 Rose Rose
1797. neuer 45 neuer neu
1798. fanden 45 fanden finden
1799. Haufen 45 Haufen Haufen
1800. Drehbuch 45 Drehbuch Drehbuch
1801. Gutes 44 gutes gut
1802. Schätzchen 44 Schätzchen Schätzchen
1803. Deal 44 Deal Deal
1804. Ma'am 44 Ma'am Ma'am
1805. Haar 44 Haar Haar
1806. stehe 44 stehe stehen
1807. fassen 44 fassen fassen
1808. Ehemann 44 Ehemann Ehemann
1809. funktionieren 44 funktionieren funktionieren
1810. fragte 44 fragte fragen
1811. verhaftet 44 verhaftet verhaften
1812. drüber 44 drüber drüber
1813. Sergeant 44 Sergeant Sergeant
1814. stimmt's 44 stimmt's stimmen es
1815. Verantwortung 44 Verantwortung Verantwortung
1816. Major 44 Major Major
1817. feiern 44 feiern feiern
1818. Bücher 44 Bücher Buch
1819. kümmere 44 kümmere kümmern
1820. ähnlich 44 ähnlich ähnlich
1821. unterhalten 44 unterhalten unterhalten
1822. Stein 44 Stein Stein
1823. kümmert 44 kümmert kümmern
1824. nächstes 44 nächstes nächste
1825. gewusst 44 gewusst wissen
1826. Beim 44 beim bei
1827. schöner 43 schöner schön
1828. aufpassen 43 aufpassen aufpassen
1829. Unglaublich 43 unglaublich unglaublich
1830. Katze 43 Katze Katze
1831. geschieht 43 geschieht geschehen
1832. Brüder 43 Brüder Bruder
1833. mitgebracht 43 mitgebracht mitbringen
1834. unseres 43 unseres unser
1835. Verstehe 43 verstehe verstehen
1836. Lord 43 Lord Lord
1837. letztes 43 letztes letzter
1838. dessen 43 dessen dessen
1839. Vier 43 vier vier
1840. mitten 43 mitten mitten
1841. erinnert 43 erinnert erinnern
1842. Wahnsinn 43 Wahnsinn Wahnsinn
1843. vorhin 43 vorhin vorhin
1844. Neuigkeiten 43 Neuigkeiten Neuigkeit
1845. setzt 43 setzt setzen
1846. klasse 43 klasse klasse
1847. Einige 43 einige einige
1848. zufällig 43 zufällig zufällig
1849. Kleid 43 Kleid Kleid
1850. Jedenfalls 43 jedenfalls jedenfalls
1851. Angebot 43 Angebot Angebot
1852. erklärt 43 erklärt erklären
1853. stellt 43 stellt stellen
1854. Restaurant 43 Restaurant Restaurant
1855. Kommst 43 kommst kommen
1856. Zur 43 zur zu
1857. Serie 43 Serie Serie
1858. melden 43 melden melden
1859. Brücke 43 Brücke Brücke
1860. Erinnerungen 43 Erinnerungen Erinnerung
1861. gestellt 43 gestellt stellen
1862. Sagt 42 sagt sagen
1863. Schmerzen 42 Schmerzen Schmerz
1864. besteht 42 besteht bestehen
1865. verdienen 42 verdienen verdienen
1866. hallo 42 hallo hallo
1867. offensichtlich 42 offensichtlich offensichtlich
1868. Fisch 42 Fisch Fisch
1869. hängen 42 hängen hängen
1870. Gelegenheit 42 Gelegenheit Gelegenheit
1871. Endlich 42 endlich endlich
1872. Möchten 42 möchten mögen
1873. konntest 42 konntest können
1874. bekommst 42 bekommst bekommen
1875. Idioten 42 Idioten Idiot
1876. Virus 42 Virus Virus
1877. größte 42 größte groß
1878. gingen 42 gingen gehen
1879. Strand 42 Strand Strand
1880. geplant 42 geplant planen
1881. betrunken 42 betrunken betrunken trinken
1882. fängt 42 fängt fangen
1883. keinem 42 keinem kein
1884. bringst 42 bringst bringen
1885. Süße 42 süße Süße Süße süß
1886. irgendwelche 42 irgendwelche irgendwelche
1887. Thema 42 Thema Thema
1888. Date 42 Date Date
1889. Stellen 42 stellen Stellen Stelle stellen
1890. machten 42 machten machen
1891. diesmal 42 diesmal diesmal
1892. Guck 42 guck gucken
1893. Figur 42 Figur Figur
1894. Weisst 42 weisst wissen
1895. ne 42 ne ne
1896. brechen 42 brechen brechen
1897. lacht 41 lacht lachen
1898. Gar 41 gar gar
1899. angetan 41 angetan antun
1900. Paar 41 Paar Paar
1901. Druck 41 druck Druck Druck drucken
1902. mitkommen 41 mitkommen mitkommen
1903. reich 41 reich reich
1904. Nie 41 nie nie
1905. Fluss 41 Fluss Fluss
1906. wirkt 41 wirkt wirken
1907. Werden 41 werden werden
1908. traf 41 traf treffen
1909. schließlich 41 schließlich schließlich
1910. Richtige 41 richtige richtig
1911. Gewalt 41 Gewalt Gewalt
1912. gelaufen 41 gelaufen laufen
1913. Daten 41 Daten Daten
1914. Hunde 41 Hunde Hund
1915. Großvater 41 Großvater Großvater
1916. wahre 41 wahre wahr
1917. nachgedacht 41 nachgedacht nachdenken
1918. Falle 41 Falle Falle
1919. eigenes 41 eigenes eigen
1920. Gang 41 gang Gang Gang gehen
1921. sahen 41 sahen sehen
1922. erreicht 41 erreicht erreichen
1923. Willen 41 Willen Willen
1924. solchen 41 solchen solch
1925. schlechter 41 schlechter schlecht
1926. einzigen 41 einzigen einzig
1927. willkommen 40 willkommen willkommen
1928. ermordet 40 ermordet ermorden
1929. Tiere 40 Tiere Tier
1930. Sollte 40 sollte sollen
1931. 'ner 40 'ner ein
1932. längst 40 längst längst
1933. Autos 40 Autos Auto
1934. Hätte 40 hätte haben
1935. wohnt 40 wohnt wohnen
1936. krieg 40 krieg kriegen
1937. fiel 40 fiel fallen
1938. Hose 40 Hose Hose
1939. leiden 40 leiden leiden
1940. Hau 40 hau hauen
1941. sprichst 40 sprichst sprechen
1942. freue 40 freue freuen
1943. Außer 40 außer außer
1944. gebrochen 40 gebrochen brechen
1945. Baum 40 Baum Baum
1946. gehalten 40 gehalten halten
1947. Träume 40 Träume Traum
1948. Reihe 40 Reihe Reihe
1949. stelle 40 stelle stellen
1950. Medizin 40 Medizin Medizin
1951. halb 40 halb halb
1952. gezeigt 40 gezeigt zeigen
1953. Meilen 40 Meilen Meile
1954. Lieutenant 40 Lieutenant Lieutenant
1955. hieß 40 hieß heißen
1956. Wunsch 40 Wunsch Wunsch
1957. erster 40 erster erster
1958. Befehle 40 Befehle Befehl
1959. Bastard 40 Bastard Bastard
1960. rief 40 rief rufen
1961. Nachdem 40 nachdem nachdem
1962. Toten 40 toten tot
1963. Frühstück 40 Frühstück Frühstück
1964. schaffst 40 schaffst schaffen
1965. ihres 40 ihres ihr
1966. hat's 40 hat's haben es
1967. aufgeben 39 aufgeben aufgeben
1968. Gespräch 39 Gespräch Gespräch
1969. Engel 39 Engel Engel
1970. verbringen 39 verbringen verbringen
1971. Terroristen 39 Terroristen Terrorist
1972. Erfahrung 39 Erfahrung Erfahrung
1973. brauchte 39 brauchte brauchen
1974. schätzen 39 schätzen schätzen
1975. seien 39 seien sein
1976. Nehmt 39 nehmt nehmen
1977. Bad 39 Bad Bad
1978. Vogel 39 Vogel Vogel
1979. Wochenende 39 Wochenende Wochenende
1980. neun 39 neun neun
1981. fantastisch 39 fantastisch fantastisch
1982. Bleibt 39 bleibt bleiben
1983. zweiten 39 zweiten zweite
1984. vollkommen 39 vollkommen vollkommen
1985. Unter 39 unter unter
1986. verfolgen 39 verfolgen verfolgen
1987. schläft 39 schläft schlafen
1988. bemerkt 39 bemerkt bemerken
1989. Marge 39 Marge Marge
1990. Erste 39 erste erster
1991. erinnerst 39 erinnerst erinnern
1992. Deinen 39 deinen dein
1993. Wichser 39 Wichser Wichser
1994. Signal 39 Signal Signal
1995. Wollt 39 wollt wollen
1996. Wieder 39 wieder wieder
1997. schließen 39 schließen schließen
1998. Pistole 39 Pistole Pistole
1999. lächerlich 39 lächerlich lächerlich
2000. Filme 39 Filme Film