Indeks:Niemiecki - Media

Słownictwo medialne edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
almanach m Almanach n
annały lm Annalen lm
artykuł prasowy m Zeitungsartikel m
artykuł wstępny m Leitartikel m
biuletyn m Bulletin ż
biuletyn wewnętrzny m Hauszeitschrift ż
blog m Blog n/m
blog m Weblog n/m
broszura ż Broschüre ż
brukowiec ż Boulevardblatt n
bulwarówka ż Boulevardzeitung ż
czasopismo n Zeitschrift ż
czasopismo biznesowe n Wirtschaftszeitschrift ż
czasopismo fachowe n Fachzeitschrift n
czasopismo ilustrowane n Illustrierte ż
czasopismo dziecięce n Kinderzeitschrift ż
czasopismo kobiece n Frauenzeitschrift ż
czasopismo komputerowe n Computerzeitschrift ż
czasopismo kulturalne n Kulturzeitschrift ż
czasopismo literackie n Literaturzeitschrift ż
czasopismo młodzieżowe n Jugendzeitschrift ż
czasopismo naukowe n wissenschaftliche Fachzeitschrift ż
czasopismo radiowo-telewizyjne n Rundfunkzeitschrift ż
czasopismo rozrywkowe n Unterhaltungszeitschrift ż
czasopismo rozrywkowe n Publikumszeitschrift ż
czasopismo specjalistyczne n Fachzeitschrift ż
czasopismo teatralne n Theaterzeitschrift ż
czasopismo telewizyjne n Fernsehzeitschrift ż
czasopismo związkowe n Verbandszeitschrift ż
czasopismo z programami n Programmzeitschrift ż
dodatek m Beiheft n
dodatek nadzwyczajny m Extrablatt n
druk ulotny ż Flugschrift ż
dwumiesięcznik m Zweimonatsschrift ż
dwutygodnik m Halbmonatsschrift ż
dziennik m Journal n przest.
dziennik (gazeta) m Tageszeitung ż
dziennik (telewizyjny) m Nachrichtenen lm
dziennik wieczorny m Abendzeitung ż
dziennik wieczorny m Abendblatt n
dziennik poranny m Morgenzeitung ż
dziennik poranny m Morgenblatt ż
edytorial m Editorial n
e-zin m E-Zine n
fanzin m Fanzine n
gadzinówka ż Hetzblatt n
gazeta ż Zeitung ż
gazeta ż Blatt n
gazeta bulwarowa ż Boulevardzeitung ż
gazeta zakładowa ż Werkszeitschrift ż
gazeta zakładowa ż Werkzeitschrift ż
gazetka zakładowa ż Werkzeitschrift ż
kłamliwa prasa ż Lügenpresse ż
kurier m Anzeiger m
kurier m Kurier m
kwartalnik m Quartalsschrift ż
kwartalnik m Quartalszeitschirft ż
kwartalnik m Vierteljahresschrift ż
kwartalnik m Vierteljahrsschrift ż
magazyn m Magazin n
magazyn biznesowy m Wirtschaftsmagazin n
magazyn informacyjny m Nachrichtenmagazin n
magazyn komputerowy m Computermagazin n
magazyn kulturalny m Kulturmagazin n
magazyn fachowy m Fachmagazin n
magazyn specjalistyczny m Fachmagazin n
medium n Medium n
medium drukowane n Printmedium n
medium internetowe n Onlinemedium n
miesięcznik m Monatsheft n
miesięcznik m Monatszeitschrift ż
miesięcznik m Monatsschrift ż
miesięcznik m Monatszeitung ż
miscellanea lm Miszellaneen lm
miscellanea lm Miszellen lm
periodyk m Periodikum n
pismo plotkarskie n Klatschblatt n
piśmidło n Postille ż
plakat m Plakat n
podcast m Podcast m
podcast m Podcasting n
półmiesięcznik m Halbmonatsschrift ż
prasa ż Presse ż
prasa lokalna ż Lokalpresse ż
prasa akademicka ż Studentenpresse ż
przegląd m Review ż
rewia ż Revue ż
rocznik m Jahrbuch n
rocznik m Jahreschrift ż
tabloid m Tabloid n
słuchowisko n Hörspiel n
szmatławiec m Käseblatt n
środek masowego przekazu m Massenmedium n
tygodnik m Wochenblatt n
tygodnik m Wochenschrift ż
tygodnik m Wochenzeitschrift ż
tygodnik m Wochenzeitung ż
wiadomości lm Nachrichten lm
wkładka ż Beilage ż
wortal m Vortal n
wstępniak m Aufmacher m
wydanie m Ausgabe ż
wydanie specjalne n Extraausgabe ż
wydanie niedzielne n Sonntagsausgabe ż
wydanie nocne n Nachtausgabe ż
wydanie poranne n Morgenausgabe ż
wydanie regionalne n Regionalausgabe ż
wydanie specjalne n Extraausgabe ż
wydanie wieczorne n Abendausgabe ż
ulotka ż Flugsblatt ż
zbiór artykułów m Digest m/n
żurnal m Modezeitschrift ż